Astroloji Tarihi

Astroloji Tarihi Kitapları ve Güncel Akademik Çalışmaları

Astrolojinin ilk eseri

Astrolojinin geçmişi neredeyse uygarlıklar kadar eski olduğu için bu konu hakkında oldukça fazla çalışmalar yapılmıştır. Astrolojinin ilk eseri Yunan uygarlığından çıkmıştır. Klaudios Ptolemaios tarafından yazılan Tetrabiblos MS 2. YY’da yazılmıştır.

Toplamda 4 kitaptan oluşan ve “Astrolojinin İncili” olarak kabul gören eser içinde astrolojiye dair temel bilgiler barındırmaktadır.

Astroloji Tarihi

Ortadoğu coğrafyasında en önemli eser ise Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ikinci eseri olan Maarifetname bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Mukaddimesinde yani önsözünde kitaba dair şunları söyler:

Kur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini, Kürs'ü, Cennetleri, gökleri, yerleri, denizleri, ışıkları, kıyamet alâmetlerini, kıyametin hal ve durumlarını, cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu, Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.

Ünlü İslam düşünürü İbn-i Arabi de “Saatlerin Hazinesi” isimli eserinde kitabın konusunu şu şekilde açıklar;

Yedi feleğin Kainattaki Hükmü, Semavi Burcların Adları ve bunlar hakkında bilgiler, ay menzilleri hakkında tamamlayıcı bilgilerle, Efendimiz Davud oğlu Süleyman Peygamberin kuşku ve korkusu, yedi kevkebin koku ve dumanları ve bir
çok faydalı ve Mübarek Bilgileri kapsar

Bu açıklamadan sonra da bir hadisi şerif ekleyerek anlatacağı bilgilerin İslam düşüncesi ile ters düşmediğini aksine desteklediğini kanıtlamak ister.

İlm-i Nücum

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Nev’i Efendi de “İlimlerin Özü Netâyic El-Fünûn” adlı eserinde, devrinin çeşitli ilim ve fenleri hakkında özet sayılabilecek bilgiler verir. Aynı zamanda ansiklopedi özelliği de taşıyan bu eser de “İlm-i Nücum” adında ayrı bir bölüm bulunur. Eserin giriş bölümünde bu eseri neden yazdığına dair bir açıklama, Abdurrahman Bestâmî’nin el-Fevaihu’l-miskiyye (fi-bahri’l-vukûf) ve Gazzâlî’inin Mevzûâtül-ulûm adlı iki eserden söz etmektedir.

“İlm-i Nücum” yani “Yıldız İlmi” anlamına gelen bu bölümde 7 felekten, Ay ve Güneş’in hareketlerinden, burçlardan ve gezegenlerin burçlardaki seyahatlerinden söz eder. Müzahi Kılıç ““Netâyic El-Fünûn” Adlı Yazma Eserde “İlm-İ Nücûm” Bölümünün Değerlendirilmesi” makale ile bu bölüm üzerine çalışmıştır.

Osmanlı Şiirinde “felek” ve “seyyare” terimleri sıkça geçmektedir. Felek bilinen kader anlamı dışında yıldız anlamı taşımaktadır. Seyyare ise gezegen demektir. Ahmet Atilla Şentürk “Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyareler ve Sabiteler (Sabit Burçlar” adı makalesinde bu konu üzerinde en geniş çalışmayı yapmıştır. Ayrıca Şentürk’ün bu makalesi Eski Türk Edebiyatı sahasında başta astroloji olmak üzere birçok konuda rehber niteliği taşımaktadır.

Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde “Metinler Şerhi” dersi veren aynı zamanda yazar ve şair Namık Kemal’in oğlu olan Ali Ekrem Bolayır’ın ders notlarından oluşan “Metin Şerhine Giriş” eserinde “Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir” şeklinde bir açıklaması bulunur.

Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir

Bu açıklamada bize, söz konusu ilmin ne kadar önemli olduğunu ve kültürün bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Edebiyat sahasında yapılmış bir diğer çalışma da Prof. Dr. Sebahat Deniz’e ait olan “Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı” makalesidir. Devr-i Kamer, “Ay Devri” anlamına gelir. Tasavvuf Felsefesinde de yer alan İslam astrolojisinin de bir konusu olan “Devr-i Kamer”i Klasik Türk Şiirinde incelemiş ve şairlerin bu felsefeyi nasıl taşıdığını ortaya koymuştur.

Bilim Tarihi Profesörü olan Ekmeleddin İhsanoğlu, astroloji konusunu
astronomi ile birlikte incelemiştir. Bu konuda yaptığı en önemli çalışma “Osmanlı
Astronomi Literatürü Tarihi”dir. Aslen bir derleme olan bu çalışma Osmanlı’nın
hakim olduğu zamanlar boyunca meydana getirilen astronomi çalışmalarını bir araya
getirilmiştir.

Tarih perspektifinden değerlendirilen çalışmalardan önemli iki çalışma Salim Aydüz tarafından kaleme alınmıştır. ”Osmanlı Astronomi Müesseseleri” makalesinde Osmanlı’da astronomi çalışmalarını kimin yürüttüğünü, görevlerini ortaya koymuş ve Osmanlı’daki rasathaneleri sıralamıştır.

Astroloji ile doğrudan ilgili ve astrolog konumunun Osmanlı’daki karşılığı olan müneccimlik konusunu “Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık” çalışmasında detaylıca açıklamıştır. Prof. Dr. Yekta Saraç’ın günümüz harflerine kazandırdığı, aslen Bursalı Mehmed Tahir’e ait olan “Osmanlı Müellifleri” eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine ait bütün yazarların isimleri ve eserleri yer almaktadır.

Canan Uğur ise “Yıldızı Düşük İmparatorluklar: Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda Astrolojinin Kültürler Arası İncelemesi” tezinde Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda astrolojinin kültürel olarak nasıl konumlandığını araştırmıştır ve karşılaştırmaya gitmiştir.

Ekran Resmi 2023-10-02 16.01.04

Tarot ve Tarot Tarihi

Tarot ve Tarot Tarihi

Tarot destesi, birçok farklı kültürde kehanet, rehberlik ve kişisel gelişim aracı olarak kullanılan bir kart destesidir. Tarot kartları, semboller ve resimler aracılığıyla derin anlamlar taşır ve insanlara içsel bir yolculuk yapmaları için rehberlik eder.

Tarot yüksek kehanet değerinin yanında, bir fal olarak da son derece yaygındır. Eski çağlardan günümüze ulaşan bu kağıt oyunu, eski gelenek ve sembolleri yaşatmak için loca ve benzeri gizli kuruluşlarda bir araya gelen gruplar için çok büyük anlam taşımaktadır. Tarot kartlarının çok eski çağlardan bugünlere gelmesinin bir diğer sebebi de, günlük yaşama ilişkin soruları yanıtlayan bir fal olarak kullanılmasıdır. Bir tarot destesinin içinde 78 adet kart bulunur. 78 kart bir desteyi tamamlamaktadır. Koz kartları yani Büyük Arkana 22 Kart ve Küçük Arkana da 56 adettir. Tarot kartlarının üzerindeki semboller Fransız oyun kartlarındaki sembollere denk gelmektedir.

Tarot kartlarının üzerindeki semboller Fransız oyun kartlarındaki sembollere denk gelmektedir.

Ekran Resmi 2023-10-02 16.01.04

Başlangıç için Rider Waite Destesi tavsiye edilir.

Tarot, 22 adet Büyük Arkana ve 56 adet Küçük Arkana olmak üzere, toplamda 78 karttan oluşur. 

Büyücü Kartı
Güneş Kartı
31.8.2023 balık dolunayı

31.8.2023 Balık Dolunayı

31.8.2023 perşembe günü Balık burcunda dolunay yaşayacağız. Bu dolunay 7 derece Balık burcunda gerçekleşiyor. Laura Walker Sabian Sembolleri kitabında 7 derece Balık’ı böyle açıklamış :

Bir ışık huzmesiyle aydınlatılan, deniz ve sisle çevrili kayaların üzerinde büyük bir haç yatıyor.

Balık dolunayı haritanın 8. evinde gerçekleşiyor. 4 derece orb ile hemen yanında Satürn Balık konumlanıyor. Satürn etkisindeki bu dolunayda 7 derece Başak Güneş ile 7 derece Balık Ay karşıtlığını görmekteyiz. 2. ve 8. ev aksının tetiklendiği bu dolunay, en genel anlamıyla borç, ödemeler, krediler, harcamalar ile alakalı bir takım “KISITLAMA” enerjisi etkisi geliyor. Zaten bu alanda yer alan Neptün Balık, şuanda yapılacak harcama veya kredi gibi durumların sakıncalı, belirsiz, sonucunun sıkıntılı olabileceğini vurguluyor. Yani, bu dolunayda bir takım giderlerle alakalı dengeye getirmemiz süreçler söz konusu. Giderlerinizi dengeye getirmenin en mantıklı yolu da daha çok kazanabilmektir. İşte bu konuyu da 2. evdeki Başak Güneş tetikliyor. Yani zodyak, giderler sıkıntı yaratsa da gelir konusunu düzenleme fırsatının olduğunu söylüyor.

Merkür’ün 2. evde Olması ve Para Konuları

Balık dolunayında Başak burcunun yöneticisi Merkür de haritanın 2. evinde konumlanıyor. Yani, parasal kaynakları arttırmak, maaş konuları, işe girmek, iş görüşmeleri yapmak, iş seyahatleri gibi konularda yoğun gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca, hizmet sektörü, sağlık alanları, yemek ve gastronomi gibi konularda da gelişmeler yaşanabilir.

Dolunayın Yükseleni Aslan

Dolunayın yükselen burcu Aslan’da konumlandığından, gelişmelere uyumlanmakta zorluk çekebiliriz. Ayrıca Yükselen Aslan’ın şatafat ve cömertlik, buradaki parasal konular sebebiyle sekteye uğrayabilir. Yani,  Yükselen Aslan’ın tasarruflu yaklaşımları önem kazanıyor. Zaten Yükselen Aslan, Güneş ile yönetildiğinden ve Güneş de Başak 2. evde konumlandığından, çok net şekilde para durumlarını yönetmenin ne kadar doğru olduğunu anlayacağız.

Karma Asteroidi

Uranyen prensipte dolunay haritasını incelediğimizde, 7 derece Balık & Başak aksındaki KARMA asteroidini görüyoruz. (Karma asteroidi ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz. ) Karma’nın, Balık burcundaki seyahati, aynı değişken akstaki Başak Güneş’i ile de ters kavuşum yaşıyor. Buradaki diğer orta noktaların ışığında, kadersel evliliklerin gerçekleşeceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Venüs Retro da olsa, çoktan gerçekleşmesi gereken evliliklerin yaşandığını göreceğiz.

Photographia Asteroidi

Balık burcunun yönetcisi Neptün, Photographia asteroidi ile etkileşimde olduğundan “denizlerin, okyanusların görüntülenmesi” ihtiyacını görmekteyiz. Denizlerden, okyanuslardan bir mesaj var belli ki.

Yurtdışından Gelen bir Etki

Mars & Pandora Terazi & Koç zıtlığı, yine bu dolunay aksını tetiklemekte. Özellikle Oysseus ile olan bu etkileşimi, yurtdışından gelebilecek bir zorlamaya işaret edebilir. Terazi yöneticisi Venüs’ün Eros ile etkileşimi, aşı & hastalık gibi bir konuyu tetikleyebilir. Burada yurtdışı vurgusuna tekrar dikkat çekmek isterim. Covid benzeri bir virüs salgın sebebiyle, “bir davranış biçimine zorlamak” örneğin : aşı olmak gibi bir durum oluşabilir.

Ayrılıklar

Bu dolunayda, Apollon ile Satürn / Cupido orta noktasının kavuşumu, sabit aksı KARA AY LİLİTH ile ortaladığından; bu dolunay çok fazla AYRILIK teması getirebilir. Yoğun şekilde ayrılık haberleri alabiliriz.

Euterpe & Güneş Kavuşumu

Bir müzik grubu, müzik enstürmanı konusunda, özellikle de vurmalı çalgılar hakkında bir gelişme duyabiliriz. Festival & konserler için güzel bir etki alıyoruz.

Merkür Retrosu

Bu dolunay gece saatinde olduğundan Merkür gününün, Merkür saatinde gerçekleşecek. Ayrıca haritanın yöneticisi de Merkür. Yani haritanın Merkür aksı da çok değerli ve önemli haberler veriyor. Merkür aksı, uranyen haritdada Panacea & Kara Ay Lilith & Aphrodite & Atlantis & Diana & Lilith & Sphinx ile tetikleniyor. Bu tetikleme en özet şekliyle pansuman, tedavi gibi konular dikkat çekmekte. Merkür’ün de retro hareketini göz önüne alırsak, herhangi bir konuda acele karar vermekten uzak olmalısınız.

Yeni Ayın Yükselen Burçlara Etkileri

Yükselen Koç

Dolunay sizin için bazı günlük işleri düzene sokmak ve kişisel anlamda içe çekilerek, kendi huzurunuzu yapılandırmakla alakalı gerçekleşiyor. Bu aşamda zıt burcunuz Terazi’de ilerleyen Mars, partnerinizle alakalı bir mücadele veya yardımlaşma konusuna dikkat çekiyor. Yurtdışı, yabancı ülkeler, üniversiteler, dini konular, inanç ile alakalı tetikleniyorsun. Bu tetiklenmenin altı boş değil. Bu tutulma ile hayatın sosyal anlamda bir ünvan & seviye kazanıyor. Yurtdışına taşınma durumun varsa, artık bu dolunay ile enerjiler daha da kolaylaşacak. Önemli insanlarla tanışacağın bir dönemdesin. Yeni başlangıçların, sana sürprizlerle geliyor. Pandora senin burcunda ! Merkür retrosu ile beraber, aklına koyup yapamadığın bir çok günlük işe (temizlik, düzen vb) vakit ayırabileceksin. İş hayatında acil kararlar vermekten uzak durmalısın. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Boğa

Kişisel zevklerin, yaratıcılığın, keyfin, zevkin, sevgilinle geçirdiğin vakitlerin önem kazandığı, aynı zamanda gruplar ve arkadaşlıklar içerisinde de bazı haberler ve gelişmeler yaşadığın bir dolunaydasın. Bu dolunay, sana hayal ve hedeflerini düzene sokmanı, bunlar için gerçekçi adımlar atmanı istiyor. Dolunay süresince, kendi kariyerin ve iş hayatının gelebileceği üst noktayı görme ihtiyacın artabilir. Kariyerinle alakalı iyi gelişmeler yaşayabilirsin. Ev yaşamında ve aile bireylerin içerisinde takıntı, kuruntu yapan insanlar olabilir. Ev içi düzenleme, evini dekore etmek, evini daha güzel hale getirmek isteyebilirsin. Müzikle alakalı bir enstrüman için kursa kayıt olabilirsin. Vurmalı çalgı olması daha muhtemel ! Merkür retrosu ile beraber, eski bir aşk & sevgili kapını çalabilir. Aşk yaşantın ile alakalı acil kararlar verme, iyi düşün. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen İkizler

Kariyer hayatınla alakalı bir takım zorlayıcı gelişmeler ile ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Burada kadersel bir gidişatın olduğunu bilmelisin, ve sadece sorumluluklarına odaklanmak seni uzun vadede başarılı kılacaktır. Hayallerin ve hedeflerin, bağımsız bir iş veya başka bir firmada işe girmekle alakalı olabilir. İş hayatının gündemde olduğu bir dolunaydasın. Ev yaşamın, aile bireyleri ile iletişimin yoğunlaşıyor. Ev düzenleme ve temizliği konusunda tetikleniyorsun. Evde bir müzik aleti çalma veya öğrenme ile alakalı gündemin olabilir. Partnerin bu dolunayda görsel ve fiziksel görünümü ile alakalı dikkatini çekebilir. Partnerinin bir tık daha kıskanç olabileceği bir dönemdesin. Merkür retrosu ile beraber,  evinde aksattığın bir konu için artık vaktin olabilir. Ev değiştirme ile alakalı bir durum da yaşaman olasıdır. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Yengeç

Bir hazırlığının sonucunu almak üzere, bu dolunay ile beraber yurtdışı, yabancı dil, üniversiteler ile alakalı tetikleniyorsun. Uzak bir yere yolculuk etmek isteyebilirsin, ancak bir problem çıkabilir; buna göre tedbirli olmalısın. Bu dolunayda, yakın çevren ve kısa seyahatlere önem vermelisin, zaten bu konular yoğunlaşacak.  Sağlığına dikkat etmelisin. Biraz gözden uzak olmak isteyebileceğin bir dönemdesin. Bu dolunayda partnerinle ilgilenmen gerekebilir. Onun parasal konularıyla alakalı bir problem oluşabilir. Bu dolunay senin için eğitimler, yolculuklar ağırlıklı olacak. Araç kullanımı, araba tamiri vb. gelişmeler de yaşayabilirsin. Merkür retrosu ile beraber, hep ertelediğin o eğitimi artık alabilirsin. Çok gitmek istediğin kısa mesafe bir yer varsa, bununla ilgili vaktin olacak ve gerçekleştirebilirsin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Aslan

Balık dolunayı haritasının da yükseleni 14 derece Aslan burcunda yer aldığından, bu dolunayı seni yakındna ilgilendiriyor. Hayatını tüm yönleriyle etkileyen bir gelişme yaşayabilirsin. Bu gelişme, evliliğin, işin, evin ile alakalı olabilir. Özellikle kedi sahibi isen, kedinle alakalı da bir süreç yaşayabilirsin. Veya kedi sahiplenmek isteyebilirsin. Rüyaların artacak ve içsel sezgilerin coşacak. Rüyalarını not almalısın. Dolunayda iki arada bir derede kalabileceğin durumlar da olacaktır, ancak özellikle parasal konularındaki gidişatı yönetmen için taşını elin altını koyma zamanın geldi. Sanrılara, endişelere değil; para kazanmaya odaklan. Bu dolunay sana paranı yönetme konusunda bazı alışkanlıklar kazanman gerektiğini net şekilde gösterecek. Paranın nereden geleceğini artık biliyorsun, sadece yap! Merkür retrosu ile beraber parasal konularda ertelediğin bir çok şeyi yapma şansın doğabilir ! Parasal konularda daha dikkatli olman da gerekebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Başak

Dolunayda zıt yerleşim Güneş’in sahibi sensin! Yani bu dolunay seni çok yakından ilgilendiriyor. Partnerlik, evlilik, iş, ev, kimlik, karakter, sağlık gibi hayatını 4 koldan etkileyen en önemli konularınla alakalı gelişmeler yaşayabileceğin bir dolunaydasın.  Özellikle partnerinin sorunları olabilir, ona yardımcı olman gerekebilir. Bu dolunay seni müzik anlamında olumlu etkiliyor, müzikle alakalı çalışmalar, hatta belki de enstrüman çalmak isteyeceksin. Vurmalı bir çalgı olduğunu da belirtmeliyim. Burcunda gerileyecek Merkür, seni daha ağır ve düşünceli bir hale getirebilir. Kendinle, görünüşünle, hayatınla alakalı yapmak isteyip de yapamadığın bir şey varsa, bu dolunay ile beraber fırsat elde edebilirsin. Merkür retrosu ile beraber ertelediğin veya fırsat bulamadığın bazı anlaşmalar ve organizasyonlar için tetiklenebilirsin. Eski bir arkadaş ile görüşebilirsin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Terazi

Balık dolunayında günlük işlerine, çalışmalarına, düzenli verdiğin hizmete odaklanıyorsun. Bu konularla alakalı bazı düzenlemeler yapman istek değil ihtiyaç olacak. Belki çalışma saatin değişecek, belki de çalışma ortamın. Veya, sen kendin ve sağlığın için bazı düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsin. Arkadaşından destek alabilirsin. Kediler, evcil hayvanlarla alakalı bir gündemin de olabilir. Mars’ın da artık Terazi burcundaki seyahati ile beraber, kendi hayatınla alakalı net şekilde bazı şeyleri geliştirmek istiyor olabilirsin. Kesici aletlere dikkat etmelisin. Cinsel hayatın ve çocuk sahibi olmakla alakalı tetiklendiğini hissediyor olabilirsin. Partnerinle alakalı sürpriz bir durum yaşayabilirsin, veya sürpriz bir ilişki kapını çalabilir. Merkür retrosu ile beraber, uzun zamandır kendine sessiz sakin bir şekilde ayıramadığın o zamanı artık ayırabilirsin. Yarım bıraktığın kitabı bitirmek için iyi bir dönemdesin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Akrep

Aşk yaşamının gündeme geldiği bir dolunaydasın. Çocuk sahibi olmakla alakalı tetikleniyor olabilirsin, ancak bu konu zamana yayılabilir. Bunun dışında hayattan zevk almadığını düşünebilirsin ve tek başına olmaktansa arkadaşlarınla vakit geçirmek isteyebilirsin. Bir hayal ve hedefine doğru emin adımlarla gidiyorsun, ancak kendini içten içe engellenmiş hissediyor olabilirsin. İşsiz kalmak ile alakalı tereddütlerin olabilir. Konser, müzik vb etkinliklere katılman sana iyi gelecek. Sağlığına özen göstermen gereken bir süreçtesin. Bir konu ile alakalı danışmanlık almayabilirsin ve izole bir şekilde bu işin üstüne gitmek istiyorsun. Tekrar eden psikolojik bir takıntını artık sonlandırmak üzeresin. Bilinçaltının çokça tetiklendiği bir süreçtesin, kendini yorma ve sakin zaman geçirmeye çalış. Merkür retrosu ile beraber, eski arkadaşların toplandığı bir görüşmeye çağrılabilirsin ! Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Yay

Ev yaşamınızda bir takım aksilikler hiç canınızı sıkmasın. Bu süreç, sizin iş hayatınıza odaklanacağınız, kariyerinizle alakalı güzel fırsatlar elde edebileceğiniz bir dönem. “Sağlam adımlar” bu dolunayın size özel parolası. Günlük çalışma ortamınızın değişebileceği, çalışma yaşamınızla alakalı iyi bir haber alabileceğiniz dönemdesiniz. Ayrıca, sağlığınızla alakalı bir muayene durumu da söz konusu olabilir. Kişisel görünümünüz, fiziksel durumunuz, estetik yönünüzle ilgili tetikleniyorsunuz. Kendinize bakmak, görsel anlamda güzelleşmek isteyebilirsiniz. Bir bağımlılığınızdan kurtulabilirsiniz, sigara vb. Merkür’ün geri gitmesi, sizin kariyerinizle alakalı gecikmiş bir haberin gelebileceğini gösterebilir. Merkür retrosu ile beraber gecikmiş bir iş teklifi kapını çalabilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Oğlak

Yakın çevrenizle alakalı hassas bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kardeş, yakın akrabalarla alakalı veya kısa seyahatlerinizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir ; ancak siz hedef ve inandıklarınız peşinden giderek, kendinizi gelecek başarılara odaklayarak devam etmelisiniz. Bu süreçte yakın çevrenize uzak olmanız size iyi gelebilir, ancka her ne kadar yakın olmasanız da belki bir konuda ilgilenmeniz gerekebilir. Günlük yaşamınızda bir cihaz, yazılım vb program öğrenebilirsiniz. Yurtdışı seyahat veya yurtdışından bir haber alabilirsiniz. Yabancı bir şarkıcının konserine gitmek isteyebilirsiniz. Bir arkadaşınıza yardım etmeniz gerekebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

 

Yükselen Kova

Dolunay sizin için parasal konuların önem kazandığı bir geçiş yaşatacak. Parasal kaynaklarınızda bir problem yaşamanız olasıdır ve kredi çekme, borç alma ile alakalı tetiklenebilirsiniz. Veya, böyle sıkıntılı bir süreçte satışlarınız artabilir ; kazancınızı arttıran bazı iş kolları bulabilirsiniz. Kişisel anlamda bazı sağlık konuları gündeme gelebilir, iğne olma gibi bazı medikal süreçler yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir konu veya nostaljik bir durum karşınıza çıkabilir, eski bir arkadaş vesaire. Sağlık konusu sizin için önem kazanıyor. Ev yaşamınıza canlılık getiren bir gelişme yaşayabilirsiniz. Teknolojik bir alet evinize almak isteyebilirsiniz. Partnerinizle alakalı gerginlik veya git geller yaşamanız da olasıdır. Kendi sağlığınız ve parasal durumunuzu yönetmek size iyi gelecek. İş değiştirmekle alakalı da tetikleniyorsunuz. Daha önce sizden alınmış ve hala ödenmemiş bir borç ödemesini bu dolunayla beraber alabilirsiniz. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Balık

Bu dolunayda partnerinden teklifler gelebilir! Hem iş ortaklığı hem de evlilik anlamında etki alıyorsun. Kişisel anlamda sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Özellikle Karma Asteroidinin senin burcunda ve Ay ile kavuşum yapması, duygusal manada karmik bir süreçten geçtiğini bizlere göstermekte. Maddi veya manevi bir hesap kapatma durumu yaşayabilirsin. İyi isen iyi, kötü isen kötü bir karmik sonuç yaşayabilirsin. İyisi de, kötüsü de seni bir döngüden kurtaracaktır. Akışta kal. Partnerinle etkinlik ve müzik & konser gibi aktiviteler yapabilirsin. Kalp rahatsızlığın var ise bu dönem dikkat etmelisin, varsa tedavin mutlaka aksatmadan özen göster. Hayatındaki krizli bir konuyu yönetme görevi sana düştü. Kendi hayatının kahramanı sensin, başkasından bir iyilik bekleme… Merkür’ün retrosu, partnerinle alakalı geç kaldığınız, yapmak istediğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız bir konuda fırsat getirebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Aslan Yeniayı

16.8.2023 Aslan Yeni Ayı

16.8.2023’te Aslan burcunda 23 derecede Yeni Ay yaşayacağız. Laura Walker Sabian Sembolleri kitabında 23 derece Aslan sembolünü böyle açıklamış.

Bir sirkte eyersiz bir binici tehlikeli becerisini sergiliyor

Aslan yeniayı haritanın 10. evinde gerçekleşiyor. En genel yorumuyla, herkes hayatını geliştirmek ve yükseltmek istiyor. Buradaki sembol okumada da anlayabildiğimiz üzere, tehlikeli bile olsa, riskli bile olsa göstermeye ve denemeye değer. Aslan yeniayının 10. evde Juno ve Venüs ile beraberliği, parasal konularda hesap – kitap yapmanın önemini vurguluyor.

Atropos ile final yaşıyoruz

Aslan burcu, zodyaktaki en gösterişli ve coşkulu burçtur. Samimiyeti kalpten yaşayan ve bunu yaşatan cömert burç Aslan Yeni Ayı ile beraber Atropos asteroidini görmekteyiz. Bazı şeylerin finali, tamamlanmasına şahit olacağız. Bu tamamlanma bir sorunun çözülmesi anlamına gelmektedir. Olacak olan oluyor.

Saldırganlığa Dikkat

Öte yandan uyarmam gereken nokta ; Mars / Hades orta noktasının Venüs ile kavuşumu, sapkın ve tuhaf eylemlerin habercisi. Öfke, saldırganlık gibi konuların nedeni yozlaşmış aşk ilişkilerinden kaynaklanabilir. Yaşamınızda böyle bir gidişata izin verdiyseniz, bu yeni ay bastırılmış yoz davranışları tetikleyebilir.

Satürn & Venüs / Mars

Satürn’ün dualite noktası Venüs / Mars ile kavuşumu ; Kadın – erkek ilişkilerinde “uzlaşma” yaşamanın zor olabileceği bir dönemde olduğumuzu göstermektedir. Yani ısrarla anlaşmak için çaba sarfetmek yok yere harcanan bir enerji gibi duruyor. Şuanda, erkek ve kadın için en sağlıklı tutum, saygı ve mesafeli olabilmektir.

Düşüncelerimiz Engellenmiş Gibi

Bu yeniay zihinsel ve düşünceler anlamında sanki engellenmişiz gibi. Sağlıklı düşünmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Sanki düşünce gözümüz kör olmuş gibi. Astraea, Hybris ve Merkür’ün Aslan yeniayına özel bu buluşması, düşüncelerin kör olduğuna işaret. Belki bu yerleşim, bizi olmuş olan yoz durumun içinden “çok düşünüp takıntı etmeden” çıkabilmemizi sağlıyor olabilir. Yani, bu konum sizi bir yangının içinden “dert etmeden” çıkarıyor.

Lilith & Pandora Aşk Maceraları

Cupido tnp Oğlak burcundaki seyahatinde, bu yeniaya özel Asteroid Lilith & Pandora kavuşumu yaşıyor. Yani, hiç akla gelmeyecek şekilde bir aşk kapınızı çalabilir veya normal seyrinde gittiğini zannettiğiniz ilişkinizde 3. kişi belirebilir. Aşk hayatı her anlamda sürprizlerle dolu Evleneceğim kişiyle tanışmışım diyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeniay, gelecekteki sağlam evlilik ve aile kurucularının tanışıklığını yaşadığı bir zaman.

Yeni Ayın Yükselen Burçlara Etkileri

Yükselen Koç

Yükselen Koç : Aşk hayatına hiç olmadığı kadar önem vermen gereken bir dönemdesin. Bu duygusal gidişatı düzene sokman ve gereken sorumluluğu üstüne alman şart. Kendi bireysel yaşamını düzenledikçe, ruhsal dünyan da düzelecek. Yaratıcılık enerjini farketmen ve geliştirmen için kendi hayatına bakmalısın. Eğlenmeye ve mutlu olmaya her zamankinden çok daha ihtiyacın var. Bunun için biraz daha dünyevi, gündelik işlerine önem ver. Aşk hayatındaki huzursuzluk ve endişeleri tüm coşku ve yüksek enerjinle sonlandırmalısın.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa : Evliliğin ve bununla ilişkili ev yaşamının çok önemli bir süreçten geçtiği dönemdesin. Ev hallerin ilişkini, ilişkin ise ev halini etkilemekte. Ev yaşamındaki coşku ve neşe her rağmen devam etmeli. Bu dönem huzursuzlukların en büyük nedeni özgürlüğün kısıtlanmasıdır ve bu insanı hem madden hem de manen sıkan bir konudur. Bireysel özgürlüklere saygı duymalı ve evinin & ilişkinin enerjisi için neşe ve coşkunun önemini görmelisin. Bu yeniay ev ve aile yaşamın, anne ve atasal köklerinle alakalı bazı huzursuzluk verici gelişmeleri gündeme getirebilir ; ancak yaralar kanamadan iyileşmez. Bu yüzden geçişe izin ver ve aile & ev yaşamının insana verdiği ruhsal dinginlik gücünü kullan. Bu yeniayda aşk hayatınla alakalı çok detaycı ve eleştirel olmaktansa, yaratıcılığına ve üretkenliğe odaklanmalısın.

Yükselen İkizler

Yükselen İkizler : Çok yakın çevren ve akraba olduğun kişilerle yakından ilgilenmen gereken bir süreçte olabilirsin. Bu kişilerle alakalı huzursuz gelişmeler ortaya çıkabilir. Ev yaşamın ve anne ile ilgili konularda emek vermen gereken durumlar olabilir. Kendini bu yeniayda ev işlerine vermen seni rahatlatacak. Yakın çevren, kardeş veya akrabalarınla bir para mevzusu gündeme gelebilir. Eğer bu gündemlerin yoksa internet üzerinden veya yüzyüze bir eğitime başlayabilirsin. Evden katılacağın bir eğitim sana bu dönemde ve sonrasında olumlu etkiler sağlayacaktır. Evinle alakalı detaylı düzenleme, tertip, sınıflandırma vb işler yapman sana iyi gelecek. Burdaki düzen, tüm hayatına sirayet edecektir.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç : Para kaynaklarınızla alakalı süreçlere her zamankinden daha fazla önem göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Maaşınız, paranızla alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. Bu konularla alakalı hesap tutmanız size fayda getirebilir. Alma verme dengeniz ve öz değer duygunuz tetiklenecek. Yaratıcılığınız ve üretkenliğinizi sorgulayacaksınız. Aşk hayatınız alevlenebilir. Para kazanmayla alakalı yeni projeler veya yeni işlere doğru ufkunuz açılabilir. Bu yeniayda kendinize verdiğiniz değeri ve yaşama kattığınız değeri görmek isteyeceksiniz. Belki risk almaya değer görebilirsiniz, ve bazen risk almak gerekir.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan : Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yaşamınızı tüm yönleriyle etkileyen bir zamandasınız. Dış görünümüzle ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz, ancak Venüs Retrosu ile sonuçtan memnun olmayabilirsiniz. Şuanda zodyakta ışıklar size doğru tutulmuş, parlamak sizin elinizde. Her ne olursa olsun coşku ve neşenizi yüksek tutma zorunluluğunuz var; çünkü buna değeceğini göreceksiniz. Parasal konularda detaylı ve titiz bir çalışma yapmanız gerekebilir. Kariyer hayatınızla alakalı önemli haberler, iş teklifleri alabilirsiniz. Evliliğinize dikkat etmelisiniz. Evliliğinizle alakalı bir iyileşme süreci başlayabilir. Kariyer hayatınızla alakalı beklediğiniz haberin gelmesi an meselesi.

Yükselen Başak

Yükselen Başak : Zihninizin yoğun olduğu bir dönemdesiniz ve bu sebeple de yeniayın size en olumlu etkisi, kendi başınıza içe dönük geçireceğiniz zamanın başladığını haber veriyor. Gerçekten kendinizi mutlu edip etmediğinizi sorgulamalısınız ve kişisel dinginliğinize ulaşmalısınız. Bu yeniay sizin için bir dinlenme ve içe dönem dönemidir. Aynı zamanda, diğerleri ile değil, kendinizle ilgilendiğiniz ve kendi yaşamınıza bireysel anlamda hizmet ettiğiniz bir süreç başlıyor. Bu yeni ay kendinize hayrınız dokunsun, bu yeterli. Yakın çevreniz, kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili gündem ortaya çıkabilir. Yurtdışı, yabancılar, yabancı dil, akademi veya din ile bağlantılı bir konu & uzun seyahat ile alakalı tetikleniyorsunuz.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi : Gruplar, organizasyonlar, topluluklar içerisinde bulunmanız gerekecek bir yeniaydasınız. Bu yeniay ile beraber, bulunduğunuz ortamda alma verme dengesine dikkat etmelisiniz. Bu organizasyon veya topluluk içerisinde bir takım huzursuz ve gergin enerjiler ortaya çıkabilir. Parasal anlamda borç ve ödemeler ortaya çıkabilir. Ya da müşterileriniz artabilir. Para kazanma, harcamalar aksınız bu yeniayda tetikleniyor. Kendinize verdiğiniz değer, hayata katkılarınızı sorguladığınız bir dönemdesiniz. Partnerinizle alakalı kadersel iyileşme döneminden geçiyorsunuz. Şuanda ilişki ve beraberlikle alakalı sorunun ne olduğunu anlama aşamasındasınız. İçinize dönme, kendinizle ilgilenme ve kendinize öz eleştirileriniz bazı kapıları açacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrep : Bu yeniayın asi çocuğu sizsiniz. Özgürlüğünüz ve bağımsızlığınızı hiç bu kadar derinden hissetmemiştiniz. Kariyer ve mesleğinizin zirvesi ne olabilir diye düşünüyorsunuz, işte siz bir fırsat! Risk alarak belki de kendi işinizi kuracaksınız. Ortamlarda ve gruplarda laf sokan, rahatsız edici konuşmalar yapan insanlar olabilir. Bu kişilerle laf dalaşına girmekten uzak durun. Bu 11. ev etkisini olumlu yönde çalıştırmanız, demin bahsettiğim kendi bağımsız işinizle alakalı gruplar ve internette yaptığınız reklamla alakalı faydalı olabilir. İşinizi tanıtmak açısından olumlu etki altındasınız. Uranüs’ün 7. ev etkisi ile zaten partnerinizle alakalı sorunlu bir süreçten geçmektesiniz, ancak bu etki size aniden ortaya çıkan yeni ortaklıklar getirebilir. İş, kariyer ve ortaklıklarla alakalı gelişim yaşamaktasınız. Kariyerinizle alakalı riskler, muhasebeler bu yeniayın konusu.

Yükselen Yay

Yükselen Yay : Tam da yükselen Yay oluşunuzun hakkını verecek bir yeniay yaşayacaksınız. Sizin yolunuz, üniversiteler, yurtdışı ve yabancı kültürler ve tam da bu yeniay, sizin bu yolunuzu aydınlatıyor. Belki uzun bir seyahat belki de uzun bir akademik yolculuğun başındasınız. Bu süreçte günlük işlerinizi düzene sokmak veya günlük işlerinize “yetişebilmek” konusu öne çıkıyor. Parasal anlamda bir düzenleme yapmak durumundasınız. Rüyalarınız artabilir. Deniz aşırı ülkelere gitme olasılığını olabilir. Bu süreci yönetirken paranızı yönetme durumu da önem kazanıyor. İnandıklarınızın peşinde kararlılıkla başlayacağınız bir yeniaydasınız.

Yükselen Oğlak

Yükselen Oğlak : Borçlarınızı ödeme ve borçlarınızı düzene sokmanız gereken bir süreçtesiniz. Pluto zaten burcunuzda geriliyor; sizi terkar sınava soktu. Parasal durumunuzu dikkate alarak, sorumlulukla yol alırsanız size ödülleri olacak. Bu yeniayda krizleri dönüştürme, kriz yönetimi yapma ile alakalı enerji harcarken, bazı hukuksal konulara da önem vermeniz gerekecek. Yurtdışı bağlantılı bazı konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden uzak durmanız size iyi gelebilir, çok yakın olmamanız gereken bir süreç. Bu yeniayda parasal süreçlerinize özen göstermek size fayda sağlayacaktır.

Yükselen Kova

Yükselen Kova : Partneriniz, evliliğiniz ve ortaklığınızla alakalı yepyeni bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızı bu konudaki verdiğiniz kararlarla şekillendireceksiniz. Ortaklarınızdan yana bazı pürüzler, sorunlar gündeme gelebilir. Ancak yine de istikrar sağlamak isteyecek ve sorunların üstesinden geleceksiniz. Parasal konularda bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. Harcama yapmanız gereken bazı şeyler, sağlık konuları da ortaya çıkabilir. Muayene, doktor kontrolü gibi konulara özen göstermelisiniz, aksatmamalısınız. Geçmişe dair kariyerinizle alakalı bir konu hakkında gelişme yaşayabilirsiniz. Bu yeniayda yeni bir işe girişmeniz mümkündür, ortaklıklarınızın önemini anlayacaksınız.

Yükselen Balık

Yükselen Balık : Burcunuzda gerileyen Satürn ile beraber, bu yeniayı 6. evinizden alıyorsunuz. Günlük işleriniz, yaşamsal koşullarınız, çalışma ortamınızda belki de biraz neşeye ihtiyacınız var. Gereklilikler sizi sıkmış olabilir, ancak bu ortamınızın değişebileceği bir yeniaya geçiş yapıyorsunuz. İş hayatınızdaki ortamınız değişebilir, iş değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza bir tık daha önem vermeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Karma asteroidi sizin burcunuzda ilerliyor, başınıza iyi şeyler geliyorsa iyi karma, kötü şeyler geliyorsa kötü karma döneminde olabilirsiniz. Özellikle yardımlaşma ve yardım etme konusundaki “gerekliliklere” özen göster. Patron, baba veya otorite ile alakalı içine gömdüğün o sır, seni kendini suçlamaya götürüyor. Bundan özgürleş.

Numerolojide Yeni Ay

16.8.2023 günü numerolojide 22 sayısına denk geliyor. 22 günü “inşa etmek” ile alakalıdır. Bir yapıyı kurmak, sağlamlaştırmak, sürdürmek söz konusudur. Gün enerjisi 7 olduğundan, bu inşayı “bilgi” ile yapacağız. Yani bu yeniayda bilgilenmek ve kişisel gelişim çok önem kazanıyor.

Özetle, bu yeniay risklerle beraber gelen ödüller ve kariyer konusu herkes için ön planda. Tüm evrene en nazik katkıda şifa olması dileğiyle

oğlak burcunda dolunay

3 Temmuz Oğlak Burcunda Dolunay

3 Temmuz 2023’de Oğlak burcunda 11 derecede dolunay gerçekleşecek.  Ay 11 derece Oğlak burcundayken, Güneş 11 derece Yengeç burcunda olacak ve tam karşıt açıda yer alacaklar. Dolunay esnasında Ay’ın uzaklığı Dünya’ya yakın olacak. Oğlak dolunayı normal dolunaylardan daha parlak ve büyük görünecek. Yani Süper Ay yaşayacağız.

Dolunayın yükseleni 27 derece Terazi burcunda konumlanıyor. Whole sign sisteme göre, bu dolunay 4. ev – 10. ev akslarını tetikliyor. Yani, genel anlamda hayatımızı ciddi şekilde yönlendireceğimiz net – görünür şekilde ortaya çıkacak yoğun bir enerji yaklaşmaktadır.

Süper Ay’ın Sabian sembolü

11 derece Oğlak “Sülünler parlak renklerini özel bir mülkte sergiliyor.”

11 derece Yengeç “Tanınmış şahsiyetleri karikatürize eden bir palyaço.”

Oğlak Dolunayın Genel Etkileri

Dolunay Oğlak burcunda gerçekleşeceğinden, duygularımızı sınıflandırdığımız analiz edeceğimiz bir dolunay enerjisi olacaktır. Bu dolunayda, ailevi ve ev gibi meselelerle ilgilenmemiz gerekebilir. Ailevi meselelerin çözülmesi gerekebilir. Evinizde tadilat veya değişiklikler gerçekleşebilir. Duygularınızı daha kontrollü, düşüncelerinizi ise daha aktif şekilde hayata geçirebilirsiniz. Hades ile etkileşimde olan Merkür ve Güneş sebebiyle, gizli saklı konuların açığa çıkacağı bir zaman diliminde olacağız. Oğlak yöneticisi Satürn 6.evde Balık burcunda yer aldığından, çalışma koşullarımız ve işlerimizi düzene sokma açısından tetikleniyoruz. Bu konulardaki disiplinli yaklaşımımız biraz daha esniyor. Bu dolunay aksı Mars Aslan ile tetikleniyor. Yani dolunayda bazı işlerin peşinden koşulacak veya mücadele edilecek. Bu dolunayda oturanlar yerinde duramayacak ve ayağa kalkacaktır 🙂

Oğlak Dolunayında Asteroidler

Pythia, Aphrodite, Eos etkisinde gerçekleşecek olan Oğlak dolunayında “yanlış anlaşılmalar” gündeme oturuyor. Duyduğunuz, okuduğunuz, gördüğünüz şeyleri yanlış şekilde yorumlama ve akabinde oluşabilecek nefret (Eos) öfke patlamaları oluşabilir. Kıskançlık enerjisinin yoğun olacağı bu dolunayda, ilişkiler aniden başka bir yöne evrilebilir. Bunun farkında olarak süreci gözlemleyebilirsiniz 🙂 Dolunayın diğer önemli asteroidi Pandora 🙂 Hem Klotho hem de Pandora’nın Koç noktasındaki konumu, herkesin şaşıracağı bazı başlangıçları göstermektedir. Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşim sebebiyle, süreç içerisinde sürpriz ve ani olaylar oluşabilir. Atropos & Jüpiter kombinasyonuyla beraber “istikrar” beklendiğimiz bazı konular, tam olarak istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Yani, bazı değişimlerin içerisinde olacağız. Eğer yeni başlangıçlar yapma ile ilgili bir dönemdeyseniz, bu dönem sizin için fırsatlara gebedir. Fakat birşeyleri sürdürme ile alakalı zorlanmalar yaşıyorsanız, bilin ki bazı şeyleri değiştirme ve koparma zamanı gelmiştir diyebiliriz. Bu dolunayda sabah erkenden kalkma ve uykusuz kalma gibi konular da ortaya çıkabilir.

Yükselen burçlara göre dolunay etkileri

Koç

Sizin için kariyer ve meslek hayatınızla ilgili yeni umutlar ve yeni sürprizler kapıda. Partnerinizle ilgilenmek, sözleşmelerinizle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir tür çekişme ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ani kararlar almaktan ziyade sabırlı olmalısınız. Uykusuzluğa dikkat.

Boğa

Seyahatlerinizle alakalı bazı netlikler yaşayacaksınız. Akademik kariyer için olumlu bir süreçtesiniz. Ev hayatınız, aile kökleriniz, çekirdek aileniz içerisinde bazı yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizle ilgili parasal, muhasebesel konularda karışıklıklar ve gizli durumlar ortaya çıkabilir.

İkizler

Paranız ve para kaynaklarınızla alakalı akışı kontrol etmek, ödemelerinize özen göstermek üzere dolunay etkisi altındasınız. Aynı zamanda para, cüzdan, hesaplarınızla alakalı sorunlar açısından da dikkatli olmalısınız. Parayla ilgili hayatınızı yönlendirme ve yönetme üzerine tetikleniyorsunuz.  Bu dönem yakın çevrenizden asla para istemeyin 🙂

Yengeç 

Zaten hassassınız, bu dolunayla biraz daha hassasiyet eşiğiniz yükselecektir. Satürn mantıklı davranmanızı istiyor. Partneriniz ve ilişkinizle alakalı bazı sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Düşünce yapınızda bu dönem bazı eksik noktalar olabilir, bunu göze alarak biraz daha sabırlı olun. Parasal konuları bu dönem bir tık daha ciddiye alın.

Aslan

Günlük yaşamınızda gündelik işlerinizle uğraşırken sinir katsayınız yükselebilir. Spor ve vücut geliştirme, güzel yemek tariflerine başlamak için iyi bir dolunaydasınız. Kişisel olarak çok fazla huzursuz ve endişeli olabileceğiniz bu dolunayda kendinizi spora adamak iyi bir yönelim olacaktır. Çevrenize enerjisi düşük insanları çekme olasılığınız diğer burçlardan daha fazla, ve bu sebeple spor ve güzel beslenme ile enerjinizi yükseltmelisiniz.

Başak

Aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgilenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yaratıcı sanatsal faaliyetler ile profesyonel şekilde ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar ve gruplar içerisinde bazı yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu dönem bazı şeyleri aşırı kişiselleştirmeye meyillisiniz, dışarıyı kendi haline bırakın 🙂

Terazi

Dolunayın yükseleni sizin burcunuzda ! Bu sebeple, sizin için kişisel gelişim ve bireysel isteklerinizin de ön planda olacağı bir süreçtesiniz. Özellikle de ev, ev içi düzenlemeler, bina, aile kökleriniz, ailenizde kişiler ile ilgilenmeniz gerekebilir. Bu dönem kariyer yaşamınızda gizli saklı konular veya hesap hataları yapmaya meyillisiniz. Kariyer alanınızdaki iş arkadaşlarınızla alakalı gizli saklı konular veya yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bu dönem arkadaşlarınıza kulak asmazsanız çok da bir şey kaybetmezsiniz 🙂

Akrep

Yakın çevrenizle ilgilenmek ve yakın çevrenizle alakalı değişken durumlar ortaya çıkabilir. Onlarla alakalı beklentileriniz biraz boş çıkabilir. Kariyer hayatınızla alakalı huzursuzlukla gündeminizde. Kısa eğitimlere başvurmak için uygun bir dönemdesiniz. Aklınızda olan ama bir türlü başlayamadığınız o eğitim için şimdi tam zamanı diyebiliriz

Yay 

Paranızı yönetme ile alakalı tetikleniyorsunuz. Dolunay süresince para harcamayla alakalı gündemleriniz olacaktır. Banka, kredi, borçlar ile alakalı durumları iyi bir şekilde yöneteceksiniz. Diğerlerinden gelecek olan para var ise, bu konuda beklentide olmayın ; çünkü karşı taraftan yana bazı gecikmeler, ertelemeler, gizli durumlar ortaya çıkabilir. Aile, yuva, ev, bina, ev içi su tesisatı gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Oğlak

Kişisel olarak yeniden kendinizi yapılandırdığınız bir dönemdesiniz, herleye karşı hassas ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsunuz. Partnerinizle alakalı bazı gizli saklı konular veya yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Kredi kartı, para, borç ödemeleri ile alakalı “gelen para” konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Diğerlerinden gelecek olan parayı çok beklemeyin çünkü gelmeyecek gibi. Buna güvenerek hareket etmeyin. Yakın çevrenizle mesafeli olun.

Kova

Bu dolunayda biraz yalnız başına kafa dinlemek size daha iyi gelecek gibi duruyor. Kendinizle, ruhunuzla ilgilenecek aktiviteler sizi rahatlatacaktır.  Evinizde size konfor getirecek bir düzenleme yapmak iyi gelecektir. Yeni bir cüzdan alabilirsiniz ve kartlarınızı düzenleyebilirsiniz. Partnerinizi kendi haline salmanız sizin için faydalı olacaktır. Partnerlik ve sözleşmelerinizle alakalı gizli saklı durumlar oluşabilir, gözlemde kalmalısınız.

Balık

Hayal ve hedeflerinizle alakalı tetikleneceksiniz. Hayalinize bir adım daha atmak isteyeceksiniz, bunun için kendinize yapılandırıyorsunuz. Uzun hedefler için kararlılıkla ilerleme adına kendinizi motive edeceğiniz bir süreçtesiniz. İş arkadaşlarınız veya günlük işlerinizle alakalı kimseye güvenmemeniz gereken bir süreç. Kişisel gelişminiz ve hobileriniz için profesyonel destekler almanız size iyi gelecektir.

 

Dolunayın haritanıza özel analizi için buradan başvuru yapabilirsiniz

Tutulma Dolunay Yeni Ay Astroloji Danışmanlığı

 

 

 

Adsız tasarım (25)

HORARY ASTROLOJİ’DE UZMAN ASTROLOGLAR – PART 1

Horary Astroloji Nedir?

Horary astroloji, bir sorunun veya olayın doğum anında oluşturulan bir harita üzerinden yorumlanarak cevaplar elde etmeye odaklanan bir astroloji dalıdır. “Horary” kelimesi, Latince “hora” kelimesinden türetilmiştir ve “saat” anlamına gelir. Horary terimi, “saatlik” veya “zamanla ilgili” anlamına gelir. Bu astroloji dalı, belirli bir sorunun cevabını bulmak için kullanılan bir tekniktir.

Horary Astroloji’nin Farkı Nedir?

Horary astrolojide diğer harita türlerinden farklı olarak bir sorunun sorulduğu ve sorunun ortaya çıktığı belirli bir anın haritası çizilir ve bu harita üzerinden analiz yapılır. Doğum haritalarında kişinin/kurumun doğduğu tarih ve saat baz alınırken horary astrolojide sorunun sorulduğu tarih, saat ve yer baz alınır, harita bu bilgiler ışığında çıkartılır.

Horary astroloji, birçok farklı konuda sorulara cevap aramak için kullanılmaktadır. Örneğin, evlilik, kariyer, finans, sağlık, seyahat gibi konularda sorular sorulabilir. Bir sorunun cevabını bulmak için doğru saat ve yer bilgileriyle birlikte soru, analiz edilerek haritada temsil edilen gezegenlerin konumları, evler ve diğer faktörler dikkate alınır.

Soru sahibinin sorusunu temsil eden birinci ev, sorunun doğası ve soru sahibinin durumu hakkında bilgi verir. Diğer evler ve gezegenler, sorunun farklı yönlerini ve etkileyen faktörleri temsil eder.

Horary astroloji, genel olarak astrolojinin diğer alanlarında da olduğu gibi belirli kurallar ve sembollerle çalışır. Örneğin, sorunun niteliğine bağlı olarak farklı evler önem kazanır ve bu evlerdeki gezegenlerin durumları, olayın gelişimi ve sonucu hakkında ipuçları verebilir. Aynı zamanda horary astrolojide, rektifikasyon adı verilen bir süreçle sorunun doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması sağlanabilir.

Horary astroloji özetle, pratik, somut ve spesifik sorulara hızlı cevaplar bulmak için kullanılan bir astroloji yöntemidir.
Bu alanda uzmanlaşmış astrologlar, horary haritaları yorumlama becerilerini kullanarak insanlara rehberlik edebilir ve sorunlarına ışık tutabilir. Ancak, horary astroloji, kişisel natal haritaların analizine kıyasla daha farklı bir yaklaşım gerektirir ve uzmanlık gerektirir.

Horary Alanında Uzmanlaşmış Astrologlar ve Eserleri
(Batı Astrologları)

1.William Lilly: 17. yüzyılda yaşamış olan William Lilly, horary astrolojide önde gelen bir isimdir. “Christian Astrology” adlı kitabı, horary astroloji konusunda klasik bir başvuru kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu eser, soru astrolojisi üzerine yazılmış en açıklayıcı İngilizce eserdir. Kitap, temel astroloji prensiplerini, gezegenlerin anlamlarını, burçları, evleri, astrolojik harita yorumlamasını ve tahmin yöntemlerini ele almaktadır. Ayrıca, medikal astroloji, horary astroloji ve seçim astrolojisi gibi spesifik konuları da kapsar. “Christian Astrology”, o dönemdeki astrolojik bilginin kapsamlı bir derlemesini sunar.

2.John Frawley: John Frawley, modern horary astrolojiye katkılarıyla tanınan bir İngiliz astrologdur. “The Horary Textbook” adlı kitabı, horary astrolojiye giriş yapmak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Frawley, horary astrolojiye dair temel prensipleri, evlerin ve gezegenlerin anlamlarını ve yorumlama tekniklerini açıklar. Kitap, örnek horary haritaları üzerinden adım adım açıklamalar içerir. Örnek horary haritaları üzerinden adım adım açıklamalar yapar. Ayrıca bu eser Frawley’in astrolojiye yönelik felsefesini de yansıtır.

3.Olivia Barclay: Olivia Barclay, horary astrolojiye olan katkılarıyla tanınan bir astrologdur. Kendisi, “Horary Astrology Rediscovered” adlı kitabıyla bilinir ve horary astrolojinin önemli prensiplerini açıklamıştır. Bu kitapta astrolojiye yeni bir bakış açısı getirme ve horary astrolojiyi yeniden canlandırma amacı güder. Barclay, geleneksel teknikleri ve prensipleri kullanırken, kendi deneyimleri ve çalışmalarıyla da zenginleştirir.

4.Deborah Houlding: Deborah Houlding, İngiliz astrolog ve horary astroloji uzmanıdır. Yazar ve editör olarak da horary astroloji alanına katkı sağlamaktadır. “The Houses: Temples of the Sky” ve “The Houses: Temples of the Sky Workbook” gibi kitapları, horary astroloji alanında kapsamlı bilgiler sunar. Bu kitaplar, evlerin astrolojideki rolünü daha iyi anlamak isteyenler için değerli kaynaklardır. Deborah Houlding, evlerin sembolizmini açıklarken aynı zamanda örnekler ve pratik çalışmalar sunarak okuyucuların uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. ‘’The Houses: Temples of the Sky”: Bu kitap, evlerin astrolojik anlamlarını ve yorumlamalarını derinlemesine ele alan bir kaynaktır. Evler, astrolojide hayatın farklı alanlarını temsil eder ve astrolojik analizde büyük öneme sahiptir. Deborah Houlding, evlerin sembolik anlamlarını, gezegenlerle olan ilişkilerini ve astrolojik harita analizinde nasıl kullanılacaklarını ayrıntılı bir şekilde açıklar. “The Houses: Temples of the Sky Workbook’’ Bu kitap, “The Houses: Temples of the Sky” kitabının pratik bir tamamlayıcısıdır. Workbook formatında hazırlanmıştır ve okuyuculara evlerin anlamlarını ve yorumlamalarını öğrenme ve pekiştirme fırsatı sunar. Kitap, sorular, etkinlikler ve örnek haritalar üzerinden evlerin analizini yapmayı teşvik eder. Bu çalışma kitabı, evlerin anlamlarını daha iyi anlamak ve astrolojik haritaları okuma becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır.

5.Lee Lehman: Lee Lehman, horary astroloji ve medikal astroloji konularında uzmanlaşmış bir astrologdur. “The Martial Art of Horary Astrology” adlı kitabı, horary astrolojiyle ilgilenenler için değerli bir kaynak olarak kabul edil Kitapları ve çalışmaları, astroloji öğrencilerine ve astrolojiye ilgi duyanlara derinlemesine bir anlayış sunmaktadır. Aynı zamanda astroloji topluluğuna katkıda bulunarak astrolojinin gelişimine destek olmuştur.

Bonus: Nilay Ağaçkesen / Astrodünya 🙂
Uranyen astroloji konusunda uzman olan Nilay Ağaçkesen astrodunya.com’da Horay astroloji alanında da danışmanlık vermektedir.

Vietnam Çin Burçları

Vietnam Çin Burcunu Öğren

2023 Kedi Yılı

Bu aralar numerolog ve astrolog Gary Grinberg’i (gg33) yakından takip ediyorum. Numeroloji ve astroloji ile alakalı bildiğimiz doğrular – yanlışlar üzerine çok açıklayıcı videoları var. Dikkatimi çeken Çin burçları oldu ve yıllara göre burcunuzu bildiğinizde, hangi yılınız nasıl geçecek öğrenebiliyorsunuz. Gary’nin Çin burçları ile alakalı uyarısı, asıl Çin burçlarının  “Vietnam burcu” olduğu yönündeydi. Çünkü Çin burçları dezenformasyona uğramış (bilerek Çinliler tarafından) ve yanlış bilgiler dağıtılıyor diyor. Vietnam burcu, tıpkı Çin burçları gibidir; Çin burçlarındaki yanlış bilgilerin doğrusunu içerir. Mesela tavşan burcu aslında kedi burcudur.

Ve 2023 yılı kedi yılıdır.  Yani kedi burcunda doğan kişiler için şanslı bir yıldır. Vietnamlılar, her yıl bir hayvan tarafından yardım edildiğine inandığı 12 burca inanırlar. Bu burçlar ile bağlantılı yıllar vardır. Vietnam burçları 12 hayvan içerir.  Sırasıyla; Fare, Öküz, Kaplan, Kedi, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuzdur.

Yukarıdaki tabloda, hangi yılda doğduysanız, o yılın burcu sizin Vietnam Çin burcunuz olur.

Dost Uyumlu Burçlar

Dost burçlar, birbiriyle iyi geçinen ve birbirine iyi gelen yıllara denk gelir. Hem burç olarak hem de yıl olarak değerlendirebilirsiniz. Mesela çalışacağınız işyerinin kuruluş yılı, sizin doğduğunuz yılla uyumlu bir burç olmasına dikkat edebilirsiniz. Veya araba satın alırken, markasının burcunun sizin burcunuzla uyumlu olup olmadığına dikkat edebilirsiniz.

 • Fare & Ejderha & Maymun dost burçlardır.
 • Kedi & Domuz & Keçi dost burçlardır.
 • Köpek & Kaplan & At dost burçlardır.
 • Öküz & Yılan & Horoz dost burçlardır.

Örneğin;

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı’nın burcu At’tır.

At yılları sırasıyla ; 2002 ve 2014’tür. Bu yıllar RTE’nin büyük başarılara kavuştuğu yıllardır. 2002 yılında AK Parti öncülüğünde 1. parti olarak TBMM’ye girmiştir. 2014 yılında ise Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı olmuştur.

Düşman Uyumsuz Burçlar

Vietnam Çin burçlarındaki düşman burçlar, sizin bir şekilde ilk etapta olmasa bile sonrasında çatışacağınız, uyumsuz olduğunuz burçtur. Düşman burçlar, birbirine ilk etapta çok çekici gelebilir. Gary Grinberg düşman burçlar hakkında çok önemli uyarılar yapmaktadır. Mesela düşman burç yılınızda evlenirseniz, bu evliliğin eninde sonunda biteceğini söylüyor. Veya, düşman burcunuza sahip biriyle evlenirseniz de o evliliğin size iyi gelmeyeceğini söyler.

 • Fare & At
 • Öküz & Keçi
 • Kaplan & Maymun
 • Kedi & Horoz
 • Ejderha & Köpek
 • Yılan & Domuz

Gary Grinberg ve ekibine göre ;

 • Düşman burcunuzun yılında doğmuş birinden çocuk yapmamalısınız.
 • Düşman burcunuzun yılında inşa edilmiş bir evi satın almamalısınız.
 • Düşman yılınızda üretilmiş bir arabayı satın almamalısınız.
 • Düşman yılınızda oluşturulmuş bir moda markasından kıyafet almamalısınız.
 • Horoz burcunda doğduysanız, kedi sahiplenmemelisiniz. (Horoz & Kedi düşman burçlar)
 • Ejderha yılında doğduysanız, köpek sahiplenmemelisiniz. (Ejderha & Köpek düşman burçlar)

Bu arada birbirine de ilişki olarak en çekilen ve birbirini en çekici bulan burçlar düşman burçlarmış.

Türkiye’nin burcu

Türkiye 1923’te kurulduğundan burcu Domuz’dur.  Domuz burcunun anlaştığı ve uyumlu olduğu burçlar kedi ve keçi burçlarıdır. Eğer sizin burcunuz Kedi, Keçi veya Domuz ise, bu ülke size iyi gelir diyebiliriz 🙂

Düşman veya dost olmayan burçlar nötr burçlardır.

Jennifer Lopez & Arod Ayrılığı Kedi & Horoz burç uyumsuzluğu

Jennifer Lopez 1969 doğumludur. Burcu yukarıdaki tablodan da göreceğiniz üzere Horoz’dur. Eski beyzbolcu Arod ile sevgili oldular. arod 1975 doğumludur ve burcu kedidir.

Kedi ve Horoz düşman burçlardır.

Neticede Jlo ve Arod ilişkiyi uzun süre devam ettiremediler ve ayrıldılar.

Beyonce & Jay-Z Evliliği Horoz & Horoz Uyumlu Burçlar

Beyonce 1981 doğumludur ve Horoz’dur.

Jay-Z 1969 doğumludur ve Horoz’dur.

İkisi de 2008’den bu yana evliler ve beraberler.

Bergüzer Korel & Halit Ergenç Çifti Köpek Burcu

Bergüzer Korel 1982, Halit Ergenç ise 1970 doğumlu ; ikisi de köpek burcu ve uyumlular. 2009’dan bu yana birliktelikleri devam ediyor.

Kobe Bean Bryant Profesyonel Basketbolcu At Burcu

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olan Kobe, 1978 At burcudur. Malesef düşman burcu Fare yılında (2020) helikopter kazasında yaşamını kaybetmiştir.

Vin Diesel ve eşi Paloma Jimenez Domuz Burcu

Vietnam Çin burçlarında dost – uyumlu burçlar açısından çok iyi örnek çift. Vin Diesel, Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen ve senaristtir ; 1967 doğumlu yani Keçi burcu’dur. Eşi ise domuz burcu. Yukarıdan da göreceğiniz üzere Keçi ve Domuz uyumlu – dost burçlardır. 2007 yılından beri beraberler. 2007 yılı da bu arada domuz burcudur. Yani her ikisi için de dost burç zamanında evlenmişler.

1. Fare Burcu (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044)

Duygularını kolay kolay göstermeyen Fare burçlarına karşılık saygılı ve anlayışlı olmanız gerekir. Fare burçları duygularını reaksiyonlarla gösterirler. Onlara avantaj sağlayan bir bilgi, adeta hediye gibidir.

2. Öküz Burcu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045)

Öküz burçları kesinlikle boyun eğmezler. Kabul edilmek isterler. Güçlü olmak onlar için çok önemlidir.

3. Kaplan Burcu (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046)

Fiziksel görünüm, spor, bedensel gücün en önemli olduğu burçtur. Geceyi severler. Meydan okurlar. Meydan okuyanları da çekici bulurlar.

4. Kedi Burcu (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047)

Akıl oyunlarını severler. Düşünce ve zihin dünyasında çok iyi ve yeteneklidirler. Zor kişilere çekilirler. Düşünmelerini sağladığınızda onların dikkatini çekersiniz.

5. Ejderha Burcu (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048)

Otorite ruhlulardır. Mental odaklanmaları, bilinçaltı konulara olan ilgileri yüksektir.

6. Yılan Burcu (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049)

Yılan burçları yüzleşmeyi severler. Bilinçaltı çok dolu burçlardır. Duygusal oyunlar oynayabilirler. Vücut tipleri kıvrımlı hatlı olabilir.

7. At Burcu (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050)

At burcu yılları ve bu burca sahip kişiler bağımsız ruhludur. Duygusal bağa önem verirler. Provoke ve zorbalık ile güçleri tetiklenir. Zafere giden bir yol, onları hayata motive eder.

8. Keçi Burcu (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051)

Direkt konuşmalardan hoşlanmazlar. Dolaylı imaları vardır. Cinsel yaşamları önemlidir. Fırsatları değerlendirmekte çok yeteneklidirler.

9. Maymun Burcu (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052)

Rahatlıklarına önem verirler. Akıllı ve zekidirler. Konuları çarpıtmaktan hoşlanabilirler, akıl ve zeka oyunları onlar içindir. Ücretsiz olan şeyler onlar için çekicidir.

10. Horoz Burcu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053)

Sadakate ve güvenilirliğe çok önem verirler. Saldırganlıkları daha yüksek ve iyi bir duruma dönüştürmeleri onları başarılı yapar. Dostluk onlar için önemlidir.

11. Köpek Burcu (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054)

Seks ve cinsel hayat onlar için önemlidir. Açık sözlüdürler. Dürüstlük ve sadakat onlar için önemlidir. Koruyucudurlar. Eğlenmeye önem verirler.

12. Domuz Burcu (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055)

Köpeklere karakter olarak benzeyen burçlardır. Sekse önem verirler. Yemek yeme, uyuma vb zevklerine ve rahatlıklarına düşkündürler. Şanslıdırlar.

 

Adsız Tasarım Kopyası (5)

Satürn Balık 2023-2025

Satürn ne zaman Balık burcuna geçiyor?

Deneyim, kısıtlama, başarı, sorumluluklar, ciddiyet, kurallar, sınıflandırmayı anlatan Satürn, Balık burcuna geçiyor. Satürn’ün Balık seyahati tarihleri aşağıdaki gibidir.

 • 7 Mar 2023 16:34:35 – 25 Mayıs 2025 06:35:32 arasında Satürn Balık burcunda olacak.
 • 1 Eylül 2025 11:05:52 – 14 Feb 2026 03:11:20 arasında Satürn Balık burcunda olacak.

Satürn Balık seyahatinde potansiyel gündeme gelecek konular

7 Mar 2023 – 25 Mayıs 2025 ve 1 Eylül 2025 – 14 Feb 2026 arasında Satürn Balık burcunda olacak. Tarihte Satürn Balık’ta çok büyük sel ve kasırgalar yaşanmış. Amazon ve ebay kurulmuş. Tarikat liderlerinin adının karıştığı suikastler olmuş. Türkiye’nin Uranüs’ü Balık olduğundan, uçak kazaları artmış. İlk haberleşme uydumuz Turksat fırlatılmış. Istanbul boğazında petrol tankerleri çarpışmış. Kurt Cobain intihar etmiş. Piyasaya yeni web tarayıcısı sürülmüş, cep telefonu şebekeleri açılmış. Dini örgütler kurulmuş. Satürn Balık döneminde din, inanç, kutsal değerlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir, yeni dinler tarikatlar oluşabilir. Dini veya tarikat liderleri tuhaf veya olumlu ses getiren eylemler yapabilir. Bu kişilere karşı olanlar ortaya çıkabilir. Sanatçılar veya sanat eserleri ile alakalı konular daha sınırlayıcı ve engelleyici etkilerle karşılaşabilir. Sanat ile dışavurum tam olarak istenildiği gibi olmaz. Sanatçılar hakkında üzücü haberler gelebilir. Veya sanat konularında kurallar sınıflandırma vb gerekebilir. Teknoloji, bilim, haberleşme, kimyasal konularda gündemler oluşabilir. Kimyasal sızıntılar gündeme gelebilir. Silahlanma ile alakalı engellemeler çıkabilir, mesela nükleer silahlanmanın, kimyasal silahların yasaklanması gibi. Doğa olayları konusunda dünya çapında çok güçlü kasırgalar, fırtınalar, seller, tsunamiler oluşabilir. Deniz kenarı, göl kenarı, nehir dere kenarı ile alakalı gündemler yaşayabiliriz. Gemiler, tekneler, deniz yolları problemleri ortaya çıkabilir. Tarihte Satürn Balık’tayken gemi kazaları sıkça yaşanmış. Sulara gömülen gemü haberleri alabiliriz. Kozmetik, krem, medikal sıvılar hakkında skandal haberler duyabiliriz. Bu konularda bilinçlenebiliriz. İlk eşcinsel evlilik Satürn Balık’ta gerçekleşmiş. İnsanların dinen ve inanç sistemlerine göre aykırı gördükleri bu tarz gelişmeler de ortaya çıkabilir. Haberleşme ağı, uzay, evren ile alakalı çok önemli yenilikler olabilir. Evrenin sırları hakkında önemli bilgiler, görüntülemeler (teleskop vb) edinebiliriz. Parasal manada yeni önemli kripto paralara devletler geçebilir, web tabanlı teknolojik ağ sistemlerinde önemli yenilikler olabilir. Neptün ile ilgili konular ruhun daralması, kaybolmak, kayıplar, depresyon vb. gündemimize gelebilir. Satürn Balık ile, ruhsal anlamda güçsüzlük hissedebiliriz. Alkollü içkileri abartma meyili ve buna sorunlar ortaya çıkabilir. Alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ile alakalı çözümler üretilebilir. Satürn Balık döneminde, önümüzdeki 2.5 sene boyunca sanatsal çalışmalar derin izler bırakacak… Tupac dördüncü albümü All Eyez on Me’yi Satürn Balık’tayken çıkardı. Satürn Balık döneminde, acıtasyon, duygulara kaçış, sorunlarla baş etmek yerine kaçmaya, kaybolmaya çalışmak gibi eylemler çok ciddi problemli sonuçlar doğurur. Kaçmamaydım daha iyiydi diyeceğimiz türden.

Zemin Sıvılaşması

Satürn Balık döneminde 2.5 sene boyunca deprem sebebiyle, ülkemizde olası zemin sıvılaşması yaşayabilecek bölgeler de (fay hattına yakın deniz kenarı yumuşak zeminler) gündeme gelecektir. Zemin sıvılaşması kavramını çok sık duyabiliriz.

Satürn = Katı hal Balık = Sıvı, akışkan hal

Satürn ne zaman retro olacak?

 • 17 Haziran 2023 – 4 Kasım 2023 Satürn Balık Retrosu. 17 Haziran 2023’te Satürn retro hareketine 7°’de başlayacak. 4 Kasım 2023’te ileri hareketine 0°’de başlayacak.
 • 29 Haziran 2024 – 15 Kasım 2024 Satürn Balık Retrosu. 29 Haziran 2024’te 19°’de Satürn Balık retro hareketine başlayacak.  15 Kasım 2024’te 12°’de Satürn ileri hareketine başlayacak.
 • 13 Temmuz 2025 – 28 Kasım 2025 Satürn Koç & Satürn Balık retrosu.  13 Temmuz 2025’te Satürn 1° Koç burcundayken retroya başlayacak. 28 Kasım 2025’e kadar 25° Balık’a kadar gerileyecek.
Retro Satürn Nedir?

Satürn, haritamızda hangi konularda itici kuvvete ihtiyaç duyduğumuzu, hangi alanlarda “üşenme” yaşayabileceğimizi, hangi konularda ekstra çaba sarf etmemiz gerektiğini anlatır. Aynı zamanda bu alanlar kişiye bir süre sonra, test ve sınavları atlattığında, ödül de getiren şeylerdir. Haritasında Satürn’ü Retro olan kişiler, ilk etapta sorumluluklarının pek farkında olmuyorlar. Bu kişiler, sorumluluklarının ne olduğunu ve nasıl davranmaları, zamanı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bazı şeyleri geç idrak ediyorlar. Satürn döngüsü ilk 30 yaşdan sonra, retro konum gittikçe etkisini yitiriyor ve kişi yaşadığı tecrübeler neticesinde, ve diğerlerine göre daha ağır ve sağlam “uyarıcı” olaylar sayesinde, diğerlerine nazaran daha olgun ve tecrübeli bir hale geliyorlar. Geçmiş – gelecek çizgisinde, kişi mesela 1 yıl önceki işiyle alakalı geri dönüşler alıp, düzeltmek zorunda kalabilir. Bunun gibi “zaman boyutu” içerisinde git geller yaşama olasılığı vardır. Daha detaylı retro konuları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Satürn Balık’ta tarihte – geçmişte neler oldu? Bazı haber başlıkları

 • Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınan Pluto ve uydusu Charon’un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
 • İsrailli Kahanist Baruch Goldstein, Batı Şeria’daki Patrikler Mağarası’na ateş açtı ; ibadet edenler onu öldürene kadar dövmeden önce 29 Müslümanı öldürür.
 • Dört ABD F-16’sı, Uçuş Reddetme Operasyonunu ve uçuşa yasak bölgesini ihlal ettiği için Bosna-Hersek üzerinde dört Sırp J-21’i düşürdü .
 • Çin Halk Cumhuriyeti ilk internet bağlantısına kavuştu .
 • Daha önce Loch Ness Canavarı’nın (Van gölü canavarı gibi bir hikaye) “kanıtı” olarak lanse edilen Marmaduke Wetherell tarafından çekilen bir fotoğrafın bir aldatmaca olduğu doğrulandı.
 • Steven Spielberg’in Holokost draması Schindler ‘s List, En İyi Film ve En İyi Yönetmen (Spielberg) dahil olmak üzere yedi Oscar kazandı .
 • Kuzey Karolina’daki Pope Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde iki askeri uçak çarpışarak 24 kişinin ölümüne neden oldu.
 • Meksika cumhurbaşkanı adayı Luis Donaldo Colosio, Tijuana’daki bir kampanya mitinginde öldürüldü .
 • 1994’teki en büyük kasırga Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda meydana geldi ; 22 kişiyi öldürdü.
 • Nirvana’nın solisti Kurt Cobain 27 yaşında Seattle’daki evinde intihar etti . Cesedi üç gün sonra bulundu.
 • Airbus A300 olan China Airlines Flight 140 , Japonya’nın Nagoya kentine inerken düştü ve 264 kişi öldü.
 • Güney Afrika, apartheid’in son kalıntılarının nihai sonunu işaret eden ilk tamamen çok ırklı seçimlerini yaptı . Nelson Mandela seçimleri kazandı ve ertesi ay demokratik olarak seçilen ilk başkan olarak yemin etti.
 • İngiltere ile Fransa arasında 15.000 işçinin yedi yılda tamamladığı Manş Tüneli açıldı ve yolcuların iki ülke arasında 35 dakikada seyahat etmesine olanak sağladı.
 • Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi başkanı olarak göreve başladı .
 • İsrail ve Vatikan tam diplomatik ilişkiler kuruyor .
 • Bir Airbus A330, Airbus’ın bulunduğu Fransa’nın Toulouse yakınlarındaki bir test uçuşu sırasında düştü ve yedi kişilik mürettebatı öldürdü. Testin amacı, maksimum tırmanma açısıyla düşük hızda bir motor arızasını simüle etmekti .
 • Aum Shinrikyo tarikatının üyeleri, Japonya’nın Matsumoto kentinde ilk sarin gazı saldırısını gerçekleştirerek sekiz kişiyi öldürdü ve 200 kişiyi yaraladı.
 • Tropikal Fırtına Alberto , Florida’nın bazı bölgelerini vurarak 1.03 milyar dolarlık hasara ve 32 ölüme neden oldu.
 • Jeff Bezos, Amazon’u kurdu .
 • Buenos Aires’te bir terör saldırısı birkaç Yahudi örgütünün bulunduğu bir binayı yerle bir etti, 85 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı.
 • MS Estonya feribotu Baltık Denizi’nde battı ve 852 kişi öldü.
 • İsviçre’de , Güneş Tapınağı Tarikatının 23 üyesi , Quebec, Morin-Heights’ta 25 tarikat arkadaşının benzer şekilde keşfedilmesinden bir gün sonra ölü bulundu.
 • Sonda Venüs’ün kalın atmosferine inerken NASA , Magellan uzay aracıyla telsiz bağlantısını kaybetti.
 • Etkili Afrikaner ilahiyatçısı ve apartheid eleştirmeni Johan Heyns suikasta kurban gitti; katiller asla yakalanmaz veya kimliği belirlenmez.
 • İtalya’nın Piedmont kentinde meydana gelen sel düzinelerce insanı öldürdü.
 • Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nin öğrenci radyo istasyonu WXYC , dünyanın ilk internet radyo yayınını sağlıyor .
 • Çin’in Liaoning Eyaletinde bir Fuxin Yiyuan dans salonu alev aldı , 233 kişi öldü, 71 kişi daha kurtarıldı.
 • İtalyan yolcu gemisi Achille Lauro, yaklaşık bin yolcu ve mürettebatla Somali açıklarında Hint Okyanusu’nda alev aldı . Mürettebatın yangını söndürmeye yönelik başarısız girişimlerinin ardından gemi boşaltılır ve iki gün sonra batar. Tahliye sırasında iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.
 • 1990’ların geri kalanında web tarayıcıları için kullanım payının çoğunu kontrol edecek bir web tarayıcısı olan Netscape Navigator’ın ilk sürümü .
 • Eşcinsel çiftler arasındaki sivil birliktelikler İsveç’te yasallaştırıldı.
 • Bolivya’da bir Katolik STK kuruldu
 • Piroklastik akışlar – haşlayıcı gaz, pomza ve kül bulutları – Java’nın merkezindeki patlayan Merapi Dağı yanardağından hızla aşağı inerek altmış kişinin ölümüne neden oldu.
 • Kıyamet günü tarikatı Aum Shinrikyo’nun üyeleri Tokyo metrosuna sarin saldırısı düzenleyerek 14 kişiyi öldürdü ve binden fazla kişi yaralandı. Saldırı, Japon tarihindeki en ölümcül terör olayı olmaya devam ediyor.
 • 6,6 Mw Batı   Makedonya depremi, Yunanistan’ın kuzeybatısını maksimum Mercalli yoğunluğu VIII ( Şiddetli ) ile vurarak 25 kişiyi yaraladı ve 450 milyon dolar hasara neden oldu.
 • 7.0 Mw Neftegorsk   depremi , Rusya’nın kuzeyindeki Sakhalin Adası’nı maksimum Mercalli yoğunluğu IX ( Şiddetli ) ile vurdu ve 1.967 kişi öldü ve 750 kişi yaralandı.
 • Srebrenica katliamı : General Ratko Mladić komutasındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu birlikleri , Birleşmiş Milletler Koruma Gücü’nün Hollandalı barış güçlerinin çok az direnişiyle Srebrenica’ya girerek binlerce Boşnak erkeği ve erkek çocuğu öldürmeye ve birçok kadına tecavüz etmeye devam ediyor
 • eBay, Pierre Omidyar tarafından kuruldu .
 • Angela Tayfunu Filipinler ve Vietnam’ı 882 ölüm ve 315 milyon ABD Doları hasarla harap etti. Tayfun, 130 mph (210 km / s) rüzgar hızı ve 180 mph (290 km / s) rüzgar hızıyla 25 yıl içinde Filipinler’i vuran en güçlü fırtınaydı.
 • İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, Tel Aviv’deki bir barış mitinginde öldürüldü .
 • Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi, HIV/AIDS’i tedavi eden ilk proteaz inhibitörü olan Saquinavir’i onayladı . Onaylandıktan sonraki 2 yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde AIDS’ten kaynaklanan yıllık ölümler 50.000’den yaklaşık 18.000’e düştü.
 • İsrail yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
 • Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.
 • İstanbul Boğazı”nda Kıbrıs Rum Kesimi bandıralı iki petrol tankeri çarpıştı. 11 denizci öldü.
 • Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi’ni kapattı. Partinin 6 vekili yurtdışına kaçtı.
 • Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1B fırlatıldı.
 • Java programlama dilinin ilk versiyonu yayınlandı.
 • Tupac dördüncü albümü All Eyez on Me’yi çıkardı .
 •  Hubble Uzay Teleskobu, Plüton’un ilk yüzey fotoğraflarını çekiyor.

Satürn Balık sürecinin doğum haritanıza özel yorumlaması için buradan kaydolabilirsiniz. 

Selin Işık Orhuntaş Deniz’in Satürn Balık transitini buradan okuyabilirsiniz.

7 mart 2023 başak dolunayı dial

7 Mart Başak Dolunayı

7 Mart 2023 Salı 16 °40′ Başak Dolunayı : Mars gününde, Güneş saatinde gerçekleşecek olan dolunay “proaktif olmayı seç” diyor.

Kendini ve diğerlerini anla

Pro- Aktiflik; Birşeyler olmadan önce olabileceğini düşünüp, önlemlerini almak.

Para, finans, kredi, borç, alacak

7 Mart Başak Dolunayı’nın haritasında Yükselen 8 derece Aslan burcunda konumlanıyor. Dolunay haritanın 2. ev ve 8. ev akslarını tetikliyor. Bu dolunay kendimiz ve diğerleri arasındaki parasal dengeyi hatırlatıyor. Alacak, verecek, borç konuları gündemde olacak. Hak ettiğin parayı sorgulayacak ve özdeğerin için hakkını arayacaksın. Kendi hakkını ararken, diğerlerinin de hakkını gözeteceksin. Ay ve Güneş’in zıt konumlardaki hizalanma durumu, iki ayrı kutup arasındaki çekişmeyi gösterir. Dolunay dönemleri bu sebeple net şekilde konuları nihayete erdirme ve kararlılık anlatır. Ancak, Başak ve Balık arketipleri, değişken durumlara uyumu da anlatır. Dolayısıyla dolunay süresince gelişen konulara uyumluluk göstermek önemli olacaktır. Gelişebilecek konular, genel itibariyle para, finans, kredi, borç, alacak üzerinden şekilleniyor. Öte yandan, Başak burcunun yöneticisi Merkür’ün de dolunaydaki konumu Balık burcunda olacağından, parasal anlaşmazlıklar, kayıplar,iletişim bozuklukları, anlaşılamama, para konularında belirsizlikler gibi gündemler getirebilir.

Dolunay derecesindeki en dikkat çeken asteroidler; Lachesis, Atropos, Asteroid Lilith

Rutinin Bozulması, Kaçınılmaz Sonlar

Bu sebeple, parasal konularla ilgili bir kaçınılmaz son ve parayı bölüşme konusu dikkat çekiyor. Bu konuyla alakalı fikir uyuşmazlığı veya korktuğunun başına gelmesi durumları ortaya çıkabilir. Bugüne kadar maaşınız düzenli yatarken, bir anda maaşınızı alamaz duruma gelebilirsiniz. Veya, devamlı ödemelerinizi yaparken, rutininizi bozabilecek ekstra bir durum yaşayabilirsiniz. Ekstra masraf ortaya çıkabilir. Rutin ve düzenli giden parasal durumunuzda bir bozukluk oluşabilir. Hatta, bir kuruma olan üyeliğiniz sonlanabilir. Son sözler söyleniyor. Ya da son bir şansı değerlendirme, durumu da yaşayabilirsiniz. Bir sorun veya durumun sonlanması ve tamamlanması ortaya çıkabilir. Hava elementinin azlığı sebebiyle, iletişim sorunlarına, yolculuk aksaklıklarına gebe bir süreçtir. Ayrıca, çok fazla değişken durum oluşabilir. Uyumluluk test edilecek.

Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak Burçları

7 Mart Dolunayı ile beraber, kardeşleriniz, kuzenleriniz, çocuklarınız veya arkadaşlarınızla alakalı ani gelişen durumlar yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizde biraz daha esnemeniz gerekecek. Kulaklarınızla alakalı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Veya taktığınız bir küpe rahatsızlık verebilir. Görsel anlamda bazı vizyonlar size ihtiyacınız olan mesajı verecek. Etrafınıza yardım etme veya yardım alma konularında tetikleniyorsunuz. Hemşirelik, sağlık gibi konular gündeme geliyor. İğne, iplik, dikiş, nakış ile alakalı hobilerle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca web, internet ortamında çok sık zaman geçireceğiniz bir süreç başlıyor. Öfkeyle bazı söyleceğiniz sözler, sonrasında pişmanlık yaratabilir. Dolayısıyla iletişiminize dikkat etmelisiniz. Yakın çevreniz, çalışma koşullarınız, akademik çalışmalarınız ve kendi başınıza geçireceğiniz zaman önem kazanıyor. Alıcılarımızın açık olacağı bir dolunay yaşayacağız. Kabulleniş önem kazanacak.

Boğa, Aslan, Akrep, Kova Burçları

7 Mart Dolunayı ile beraber, sanki bir bilinmeze gidiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Geçmişe ve anılara çok takılı kaldınız. Artık bazı yolculuklar yapmanız sizi yeni bağlantılarla tanıştıracak. Bu yolculuklara meyil etseniz de, bazı engeller ve yanlış anlaşılmalar ile gecikmeler yaşayabilirsiniz. Engellendiğiniz veya kendi kendinizi blokladığınız bir süreçtesiniz. İçinizde yaşadığınız bir yas süreciniz de var, bunu gizliyorsunuz. Gizlemekte de haklısınız. Yara içeriden iyileşir. Kaslarınız, vücut iskelet sisteminiz alarm veriyor olabilir ; spor ve egzersiz yapmalısınız. Tekrar eden bir sorun veya durumun son aşamasındasınız. Hayatınızı her anlamda yenileme ihtiyacı duyuyorsunuz. Aile, ev, iş, kişilik, ben kimim gibi soru işaretleriniz var. Değer verdikleriniz ve aldıklarınız arasındaki dengeyi gözeterek yaşamınızı tekrar yapılandırıyorsunuz. Çevrenizde kafa karıştıran durumlar oluşabilir. Kendi içinizde tezata düşebilirsiniz. Diğerlerinden ziyade, tam yanınızda yakınınızda duran kişi ve siz “dönüşüm” ihtiyacındasınız.

İkizler, Başak, Yay, Balık Burçları

7 Mart Dolunayı ile beraber, çocuklar, çocukluğunuz, kardeşleriniz ile alakalı gündemler ortaya çıkıyor. Rutininizdeki bir konunun yarım kalması, bozulması ortaya çıkabilir. Bir konuda kaçınılmaz son, tamamlanma yaşıyorsunuz. Bazı kıskançlıklar, özellikle erkek eril kişiler sebebiyle gerçekleşebilir. Uçak seyahatleri yapabilirsiniz. Sezgileriniz artıyor. Evcil hayvanlarınız özellikle de kediyle alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Kedinizin bakım, ilaç, aşı, besin takviyesi gibi ihtiyaçları önem kazanıyor. Maharetli, becerikli yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Yaşamınızın bu sürecinde, malesef stratejik ilerleyemiyorsunuz. Gelişmeler peşi ardına geliyor ve siz de uygun & uyumlu davranışlar geliştiriyorsunuz. Düşüncelerinizde bazı konulara takılmış olabilirsiniz. Anksiyeteniz artmış olabilir. Parayla ilgili gündemleriniz artabilir. Alacak, verecek, borç, kredi gibi konularınız tetikleniyor. Zevk aldığınız, keyif veren hobilere yönelebilirsiniz. Toplum içerisinde aktif olmanızda fayda var. Diğerlerini önemserken, kendinizi de unutmamanız gereken bir süreçtesiniz. Özgüven, özdeğer duygunuzu hayata kattıklarınızla test ediyorsunuz.

7 Mart Başak Dolunayı

Tutulmalar, yeni ay, dolunay gibi göksel etkilerin doğum haritanıza özel yorumlaması için linkten başvurun 

Tutulma Dolunay Yeni Ay Astroloji Danışmanlığı

 

20 şubat yeni ay

20 Şubat Balık Yeniayı

20 şubat yeni ay haritası

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:05’te 1° Balık Burcunda Yeniay gerçekleşecek. Yeniay yöneticisi Neptün ve Venüs de Balık burcunda konumlanıyor. Haritanın yükseleni Koç burcunda yer alıyor. Yeniayın Eurydike asteroidi ile olan exact etkileşimi, “yardımlaşma” yardım etmek veya yardım almak konusunu çok net şekilde gösteriyor. Ay / Satürn ile beraber, bazı hislerimize, duygularımıza artık son vermek zorunda kalıyoruz. Duygusal burç Balık yeniayında, aslında tam tersi ruhumuzu, duygularımızı, hislerimi bastırmak durumunda kalıyoruz. Askalaphus etkileşimi sebebiyle, artık “iyileşme” sürecini de her anlamda başlatıyoruz.

20 Şubat Yeniayı yeniyi “hayal et” diyor

Yeniayda su elementi yüksek ve sabit nitelik ise düşük görünüyor. Dolayısıyla duygusal ve insani yönlerimiz ön planda olacaktır. Ancak, aşağıda anlattığım durum sebebiyle, bu yönümüzü bastırdığımız bir yeniay yaşayacağız. Balık burcu akışında, öylece kabul eden bir enerjiyi temsil eder. Olan olmuştur ; bunu kabul eder. Sıradaki ise hayal etmektir. Olana, olmuşa gönül koymaz. İşleyişe, sisteme koşulsuz güvenmeyi anlatır. Herşey saatini bekler inancı vardır. Artık, olanı geride bırakıp; yeni hayallere yolculuk etme zamanıdır. Bir hayali gerçekleştirmenin ilk yolu, onu hayal etmektir. Birinci adım budur. Hayal etmediğiniz bir şeyi gerçekleştirmeniz imkansızdır. Bu yüzden, 20 Şubat Yeniayı yeniyi hayal et diyor.

Güneş ve Ay’ın konumlandığı yerde, Satürn ve Admetus’un geometrik yakınlığı dikkat çekiyor. Duygularımızı, hissiyatımızı, hüznümüzü, hıçkırımışızı sanki içimizde bir yerlere gömüyoruz. Admetus saklanan, Satürn bastırandır. Haykırmak istiyoruz, ama yapamıyoruz. Görüyoruz, ama söyleyemiyoruz. Kabulleniş sürecindeyiz.

Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları

Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, yeni insanlarla tanışacaklar. Fikir ve mental kapasiteleri artacak. İletişimleri yoğunlaşacak. Kafalarında sabitledikleri bir çok konuda, bambaşka yeni perspektifler kazanacaklar. 20 Şubat yeniayında sabit burçların (boğa, akrep, aslan, kova) internet ortamından katılacakları eğitimler ve seminerler onlara bir çok kapı açacak. Klotho & Merkür kavuşumu yeni arkadaşlıklar ve yeni bilgiler öğreneceklerine dair önemli bir işarettir. Görüşmek istediğiniz ve bağlantıya geçtiğiniz kimselerle aranızda bir tür engellemeler yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi de hiç hesapta olmayan süpriz konuların varlığıyla alakalı olabilir. İlişkilerinizde zihnen sizi yoran bazı duygusal gelgitlere sahipsiniz. Bireysel özgürlüğünüze bu dönem çok daha fazla önem veriyorsunuz. Araç, araba, otomobil ile alakalı konular da ciddi şekilde gündeminizde yer alıyor.

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, ailevi konuları ile çok yoğun şekilde ilgileniyorlar. Onların her türlü ihtiyacını gidermek üzere bir çok faaliyet ve davranışta bulunuyorsunuz. Ailenizde kalp sorunu olan kişilerin muayenesi ve sağlık konuları da gündeminizde olabilir. Bu yeniay sizin hayatınızda bazı resmi konuları gündeme getiriyor. İmzalar, resmi kurumlar ile temaslarınız artıyor. Geçmişe dair bir konuya odaklanmanız gerekiyor, geçmişteki evrak veya geçmişte yazılan bir not, fotoğraf, belge, anı olabilir. Finansal ve parasal konuda çalışanınızı veya muhasebecinizi suçlamaya meyillisiniz. Ancak asıl gerçek sizin sandığınızdan daha farklı olabilir. Cinsel sağlık ile alakalı yeni bilgiler elde edinebilirsiniz. Eviniz, ev hayatı, bina, ev içi işler, tadilat gibi konularda ailenizle birlikte hareket ediyorsunuz.

İkizler, Başak, Yay, Balık burçları

İkizler, Başak, Yay, Balık burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, duygularınızı yönetmek durumunda kalıyorsunuz. Burada kenara çekilen ve üzülen bir enerjiden ziyade, duygularını içinde yaşayıp, bunlardan güç alan ve yoluna bakmaya çalışan bir durum söz konusudur. Yardım eli uzatmak veya yardım talep etmek, medikal yardımlar ile alakalı tetikleniyorsunuz. Şimdi hüznü ve haykırışı içeride özümseyip, reel ve gerçek faaliyetlere odaklanma zamanı. Minerva & Mars ile beraber, daha stratejik ve mantıklı adımlar atmaya meyillisiniz. Yani kafanız dalgın değil, attığınız her adımda akıl var. Mantıklı, kazançlı, tasarruflu eylemler içerisindesiniz. Sapla samanın birbirine girdiği işlerden uzak durmalısınız. Bunların çözülmesi Allah’a kalmış. Siz, elinizden gelenle neler yapabilirsiniz, bunlara odaklanın. Yardımın ilahi şekilde gelip, işlerinizin çözüleceği bir dönemdesiniz. Hayatınızda hiç ummayacağınız şekilde, iş veya ilişkiler anlamında güzel teklifler alabilirsiniz.

Tüm burçlar için önemli mesajlar

20 Şubat Yeniayı anlamlı bir sessizliği anlatıyor. Bu sebeple sessizlikten gelen mesajları anlatan kart destemi kullanacağım. Tüm burçlar için 3 tane oracle kart seçtim.

Yeniayın tüm burçlara olumlu etkisini maksimum yükseltmek adına farkındalığımızı arttıracak şeyler nelerdir?

 1. İlk kart : “DÖNÜŞÜN” Herhangi bir durumu, sizin için en hayırlı olacak şekilde dönüştürün.
 2. İkinci Kart :”DİNLEYİN” Alarm durumunda uyanık olun. En ufak bir ses size haber getirebilir.
 3. Üçüncü Kart : “SÜRPRİZLER” Tavşan deliğine atlayın. Bunun anlamı kendinizle başbaşa dürüstçe kalın.

Doğum haritanızı kavramak, hayatı tanımak, kendinizle alakalı şaşırtıcı bilgiler edinmek için buradan başvuru yapın.

Yeniay Horary ve JAAS seansları için de çok uygun bir dönemde olduğumuzu söylüyor.

Uranyen Astroloji Danışmanlığı

Tutulma Dolunay Yeni Ay Astroloji Danışmanlığı