Adsız tasarım (25)

HORARY ASTROLOJİ’DE UZMAN ASTROLOGLAR – PART 1

Horary Astroloji Nedir?

Horary astroloji, bir sorunun veya olayın doğum anında oluşturulan bir harita üzerinden yorumlanarak cevaplar elde etmeye odaklanan bir astroloji dalıdır. “Horary” kelimesi, Latince “hora” kelimesinden türetilmiştir ve “saat” anlamına gelir. Horary terimi, “saatlik” veya “zamanla ilgili” anlamına gelir. Bu astroloji dalı, belirli bir sorunun cevabını bulmak için kullanılan bir tekniktir.

Horary Astroloji’nin Farkı Nedir?

Horary astrolojide diğer harita türlerinden farklı olarak bir sorunun sorulduğu ve sorunun ortaya çıktığı belirli bir anın haritası çizilir ve bu harita üzerinden analiz yapılır. Doğum haritalarında kişinin/kurumun doğduğu tarih ve saat baz alınırken horary astrolojide sorunun sorulduğu tarih, saat ve yer baz alınır, harita bu bilgiler ışığında çıkartılır.

Horary astroloji, birçok farklı konuda sorulara cevap aramak için kullanılmaktadır. Örneğin, evlilik, kariyer, finans, sağlık, seyahat gibi konularda sorular sorulabilir. Bir sorunun cevabını bulmak için doğru saat ve yer bilgileriyle birlikte soru, analiz edilerek haritada temsil edilen gezegenlerin konumları, evler ve diğer faktörler dikkate alınır.

Soru sahibinin sorusunu temsil eden birinci ev, sorunun doğası ve soru sahibinin durumu hakkında bilgi verir. Diğer evler ve gezegenler, sorunun farklı yönlerini ve etkileyen faktörleri temsil eder.

Horary astroloji, genel olarak astrolojinin diğer alanlarında da olduğu gibi belirli kurallar ve sembollerle çalışır. Örneğin, sorunun niteliğine bağlı olarak farklı evler önem kazanır ve bu evlerdeki gezegenlerin durumları, olayın gelişimi ve sonucu hakkında ipuçları verebilir. Aynı zamanda horary astrolojide, rektifikasyon adı verilen bir süreçle sorunun doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması sağlanabilir.

Horary astroloji özetle, pratik, somut ve spesifik sorulara hızlı cevaplar bulmak için kullanılan bir astroloji yöntemidir.
Bu alanda uzmanlaşmış astrologlar, horary haritaları yorumlama becerilerini kullanarak insanlara rehberlik edebilir ve sorunlarına ışık tutabilir. Ancak, horary astroloji, kişisel natal haritaların analizine kıyasla daha farklı bir yaklaşım gerektirir ve uzmanlık gerektirir.

Horary Alanında Uzmanlaşmış Astrologlar ve Eserleri
(Batı Astrologları)

1.William Lilly: 17. yüzyılda yaşamış olan William Lilly, horary astrolojide önde gelen bir isimdir. “Christian Astrology” adlı kitabı, horary astroloji konusunda klasik bir başvuru kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu eser, soru astrolojisi üzerine yazılmış en açıklayıcı İngilizce eserdir. Kitap, temel astroloji prensiplerini, gezegenlerin anlamlarını, burçları, evleri, astrolojik harita yorumlamasını ve tahmin yöntemlerini ele almaktadır. Ayrıca, medikal astroloji, horary astroloji ve seçim astrolojisi gibi spesifik konuları da kapsar. “Christian Astrology”, o dönemdeki astrolojik bilginin kapsamlı bir derlemesini sunar.

2.John Frawley: John Frawley, modern horary astrolojiye katkılarıyla tanınan bir İngiliz astrologdur. “The Horary Textbook” adlı kitabı, horary astrolojiye giriş yapmak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Frawley, horary astrolojiye dair temel prensipleri, evlerin ve gezegenlerin anlamlarını ve yorumlama tekniklerini açıklar. Kitap, örnek horary haritaları üzerinden adım adım açıklamalar içerir. Örnek horary haritaları üzerinden adım adım açıklamalar yapar. Ayrıca bu eser Frawley’in astrolojiye yönelik felsefesini de yansıtır.

3.Olivia Barclay: Olivia Barclay, horary astrolojiye olan katkılarıyla tanınan bir astrologdur. Kendisi, “Horary Astrology Rediscovered” adlı kitabıyla bilinir ve horary astrolojinin önemli prensiplerini açıklamıştır. Bu kitapta astrolojiye yeni bir bakış açısı getirme ve horary astrolojiyi yeniden canlandırma amacı güder. Barclay, geleneksel teknikleri ve prensipleri kullanırken, kendi deneyimleri ve çalışmalarıyla da zenginleştirir.

4.Deborah Houlding: Deborah Houlding, İngiliz astrolog ve horary astroloji uzmanıdır. Yazar ve editör olarak da horary astroloji alanına katkı sağlamaktadır. “The Houses: Temples of the Sky” ve “The Houses: Temples of the Sky Workbook” gibi kitapları, horary astroloji alanında kapsamlı bilgiler sunar. Bu kitaplar, evlerin astrolojideki rolünü daha iyi anlamak isteyenler için değerli kaynaklardır. Deborah Houlding, evlerin sembolizmini açıklarken aynı zamanda örnekler ve pratik çalışmalar sunarak okuyucuların uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. ‘’The Houses: Temples of the Sky”: Bu kitap, evlerin astrolojik anlamlarını ve yorumlamalarını derinlemesine ele alan bir kaynaktır. Evler, astrolojide hayatın farklı alanlarını temsil eder ve astrolojik analizde büyük öneme sahiptir. Deborah Houlding, evlerin sembolik anlamlarını, gezegenlerle olan ilişkilerini ve astrolojik harita analizinde nasıl kullanılacaklarını ayrıntılı bir şekilde açıklar. “The Houses: Temples of the Sky Workbook’’ Bu kitap, “The Houses: Temples of the Sky” kitabının pratik bir tamamlayıcısıdır. Workbook formatında hazırlanmıştır ve okuyuculara evlerin anlamlarını ve yorumlamalarını öğrenme ve pekiştirme fırsatı sunar. Kitap, sorular, etkinlikler ve örnek haritalar üzerinden evlerin analizini yapmayı teşvik eder. Bu çalışma kitabı, evlerin anlamlarını daha iyi anlamak ve astrolojik haritaları okuma becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır.

5.Lee Lehman: Lee Lehman, horary astroloji ve medikal astroloji konularında uzmanlaşmış bir astrologdur. “The Martial Art of Horary Astrology” adlı kitabı, horary astrolojiyle ilgilenenler için değerli bir kaynak olarak kabul edil Kitapları ve çalışmaları, astroloji öğrencilerine ve astrolojiye ilgi duyanlara derinlemesine bir anlayış sunmaktadır. Aynı zamanda astroloji topluluğuna katkıda bulunarak astrolojinin gelişimine destek olmuştur.

Bonus: Nilay Ağaçkesen / Astrodünya 🙂
Uranyen astroloji konusunda uzman olan Nilay Ağaçkesen astrodunya.com’da Horay astroloji alanında da danışmanlık vermektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *