Astroloji Dersleri Barış İlhan

Astroloji Öğrenmek İçin Kitaplar Bölüm 1 – Barış İlhan Astroloji Dersleri

Astrolojiyi öğrenmek için başvuracağınız kaynaklar -her ne kadar dijital çağda olsak da- tabii ki de kitaplar. Hele astroloji gibi öğrenme kaynağına çok şey bırakan bir alan için alınan bilginin kitaplardan sağlaması yapılması gerekiyor. Hatta mümkünse bilginin kitaptan alınması gerekiyor. Çünkü yanlış bilgi doğru bilgiye oranla daha hızlı yayılır. Bunun sonucunda da yanlış öğrenme meydana gelir. Yani aslında bilgiyi doğru kaynaktan almazsanız “doğum haritanızdaki blokajları x fiyata kaldırıyoruz” , “ senin 7. Evinde Satürn var, evlenmeyi unut” vb. cümlelerin doğru olduğuna inanır; hayatınızı bunun üzerine kurmaya falan kalkarsınız.

Astroloji Kitapları

Bu yazı dizisinde astroloji kitaplarını anlatacağım. Her yazıda farklı bir kitap farklı bir kaynak yer alacak.

Şimdi gelelim doğru bilginin bugünkü kaynağına. Tabii ki ilk kaynak Barış İlhan. Hatta direkt İlhan Yayınevi.

Astroloji Dersleri

Modern Astroloji ve Barış İlhan

Barış İlhan, Türkiye’de modern astrolojinin bilinmesi için çeşitli çalışmalar yapmış. İlhan Enstitüsünde astroloji dersleri veriyor ve kendisi uluslararası sahada da bildirilerini sunuyor. Kendi web sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz. Barış İlhan’ın Astroloji Dersleri kitabı tam anlamıyla “Astroloji 101” kitabı. Astroloji nedir, ne değildir, tarihi nedir, yükselen burç ne işe yarar vb. temel bilgileri veriyor. Önce sistemin nasıl işlediğini, doğum haritasının nasıl bir şey olduğunu ve içinde neler barındırdığını anlatıyor. Burçları ve planetleri anlatırken onların arketipinden söz ederek nasıl özelliklere sahip olduğunu anlatıyor. Tabii ki bunu sade bir üslupla yapıyor. Ders anlatmak ziyade doğum haritası ve sistemin nasıl bir şey olduğunu keşfettiriyor.

Burçların Psikolojik Bağlantıları

İlhan kitapta burçların psikolojik bağlantıları ve mevsimleri gibi çok temel şeylere değiniyor. Bu iki kısım harita okumada/ yorumlamada sıkça karşımıza çıkıyor. En basitinden “Oğlaklar cimridir, oğlaklar soğuktur” önermesinin neye dayanarak ortaya çıktığını anlıyorsunuz. Daha sonra güneş ve yükselen burçları tek tek inceleyip gezegenlerin ne işe yaradıklarını, anahtar kelimelerini ve görevlerini inceliyor. Düşük olduğu, zararda olduğu durumları ve RX harekette haritada nelere yol açacağı gibi soru işaretlerine de yer veriyor.

Barış İlhan astroloji öğrenmek isteyenler için çok güzel bir başlangıç paketi sunuyor aslında. Astroloji nedir, doğum haritası ne işe yarar, kişilik oluşumunda nasıl gözlenir gibi sorulara cevap niteliğinde bir kitap Astroloji Dersleri. Benim yolculuğumda bu kitapta, mevsimler ve psikolojik bağlantılarını anlamak ufkumu açmıştı. Daha sonra gözlem yapmaya başladım. Astrolojiyi anlamak, benimsemek ya da bütünüyle ret etmek için doğru kitap.

Daha farklı bilgiler için web sitemizde astroloji yazılarımızı takip edin. 😊


Barış İlhan’ın Astroloji Dersleri kitabını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.


Astrolojik danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayın 🙂


Astroloji öğrenmek isteyenler aşağıdaki linkten faydalı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

  • Astrolojide Retro Gezegenler Ne Demektir ? Cevabını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
  • Astrolojide Planet ve Burçlar Ne Anlama Gelir? Buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
  • Astrolojide Asteroidler Nedir? Haritaya Nasıl Eklenir? Buradan okuyabilirsiniz. 
  • Astrolojide Evler Nedir? Anlamları Nelerdir? Detaylı ev anlamlarını linkten buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

Türkiye Astroloji

Türkiye’nin huzur ve refahı & Cennetin kapısının bekçileri Irene, Eunomia ve Dike’nin doğum haritalarındaki yeri

Cennetin kapısının bekçileri: Irene, Eunomia ve Dike Asteroidlerinin Doğum Haritalarımızdaki Yeri

Yunan mitolojisinde, baharın gelişini ve barışı simgeleyen tanrıça Irene’dir. Cennetin kapısının bekçilerinden biridir. Kızkardeşleri Eunomia ve Dike’dir. Irene, baharın gelişini müjdeler. Antik Yunanda, bahar gecikirse, barış da gecikir diye bir düşünce vardır. Bu iç kızkardeş “meyveler”i de temsil eder. Irene, bahar ayındaki çiçekleri temsil eder. 3 kızkardeş mevsimi ve zamanı da ifade eder. Irene, huzur ve refahın barışla geleceğini anlatır. Eunomia, ülkedeki disipilin ve düzenle ilişkilendirilir. Düzgün ve adaletli yasaların çıkarılmasından sorumluydu. Ülkedeki iç istikrar ve sivil düzen Eunomia ile ilişkilendirilir. Bahar aylarında, tüm yeşilliklerin tanrıçası olarak sembolize edilir. Eunomia, kadınların evlilikteki yasal ve itaatkar davranışlarını da temsil eder. Eunomina, hukuka itaati de anlatır. Dike, adaletteki ödüllendirme ve adil olmayı ifade eder. Dike insan haklarını korur. Adil olmak ile ilgilidir.

Irene Asteroid No 14

Türkiye’nin haritasında Irene, yani barışı simgeleyen asteroid, 24° Balık burcunda yer almaktadır. Ülkeler astrolojisinde 9.ev mahkemeler, adalet, hukuk’u anlatır. Aynı zamanda, araştırmalar, eğitim, üniversiteler, inanç sistemlerini de gösterir. Türkiye’nin 9.ev alanında bulunan Irene, ülkedeki barışı sağlayan ana unsurun öncelikle adaleti düzeltmek, hukuksal düzenlemelerde titiz olmak, eğitim ve araştırma enstitülerine önem vermek, dini konularda barış hoşgörü, bilimsel kurumlara önem vermek olduğunu bize anlatıyor. Uluslararası yapacağımız yayın ve konuşmaların da tüm dünyada BARIŞ’a yönelik olması gerektiğini vurguluyor. Ahlak ve mahkeme sistemlerinde düzen ve adaletin de, ülkedeki barışın sağlanması anlamında anahtarlardan biri olduğuna işaret ediyor.  Aynı zamanda, tüm Dünya’da dini hoşgörü ülkesi olmamız gerektiğini de vurguluyor. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Yurtta sulh, cihanda sulh !” Uranyen teknikle, Irene’nin Türkiye haritasındaki konumuna baktığımızda, Poseidon & Irene kavuşumuyla, barışı tüm dünyaya yansıtma etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ortaya çıkan barış ve barışın varlığı ile, tüm dünyada bunun görülmesi olasıdır. Poseidon, üst bilinci de anlattığından, bilimsel kuruluşlara devlet ve hükümetin kulak vermesi, eğitim ve üniversitelere ağırlık vermesi gerekmektedir.

Eunomia Asteroid No 15

Eunomia, yani tertip ve düzeni anlatan astrolojik faktör, Türkiye’nin haritasında, 5.evde yer alıyor. Ülkeler astrolojisinde 5.ev, borsa, mali konular, ülkedeki sanatsal faaliyetler, spor etkinlikleri, eğlence ve keyif konularını anlatır. 5. Alanda yer alan Eunomia, Türkiye’nin bu konuları düzenli hale getirmesi gerektiğini anlatıyor.  Zevk ve keyif uğruna, adalet konularını yok saymak, lüks ve şatafat için halkın parasını yemek, adaletsiz para kazançlarına dikkat etmesi gerektiğini anlatıyor. Türkiye’de para konularında istikrar ve adalete önem vermelidir. Parasal konuları, düzenlemeli ve para için adaleti YOK SAYMAMALIDIR. Bu konuyu hizaya getiren Türkiye’de barış ve huzur daim olacaktır. Eunomia’yı uranyen teknikle incelediğimizde, 16° Akrepte bulduğundan, sabit burçların tam Koç Noktası aksındaki konumuyla, tüm Dünya’da parasal tertip ve düzeninin durumunu gözler önüne serecek hareket ve yapılanmalar içine gireceğini, Dünya’daki parasal spekülasyonların içerisinde yer alabileceğini, parasal düzeni sağlarsa da tüm Dünya’yı etkileyecek düzeyde istikrarı da sağlayabileceği potansiyelini anlatıyor. Koç noktasında bulunan Hades’ten sebep, parasal kayıplara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini de harita işaret ediyor.

Dike Asteroid No 99

Cennetin kapısının diğer bekçisi Dike ise adaletten sorumlu tanrıçadır. Dike, Türkiye’nin doğum haritasında, 2.evinde yer alıyor. Ülkeler astrolojisinde 2.ev konuları, ülkenin potansiyel varlığı sermayesi, ülkeye para getiren kaynaklar, ekonomi, ticaret durumu, ülkenin varoluşunu gösteren değerlerini ifade eder. Dike, yine Eunomia gibi, Türkiye’nin haritasında, parasal konuları işaret ediyor. Dike, ülkemizdeki mali ve finansal konulardaki adalete dikkat çekiyor. Haksız kazanç, israf, lükse ve şatafata düşkünlük, ülkemizi huzur ve refahtan uzaklaştıran faktörlerdir. Ülkedeki en elzem adalet unsuru, öncelikle parasal konuların düzenlenmesinden geçiyor diyebiliriz. Dike için haritaya uranyen tekniklerle baktığımızda, Cupido & Neptün & Eunomia ile kavuşumu, parasal adalet, düzen ve tertip konularının elzem ve dikkat çekici olduğunu gözler önüne seriyor. Eunomia ve Dike’nin Neptün aldığı kavuşum enerjisi, parasal konularda belirsizliğe yol açsa da, düzen, tertip ve oto kontrol ile, bolluk ve bereketle gelen adil kazançları da anlatabilir. Dolayısıyla, Cupido’nun Venüsyen para ve güzellik teması ve Neptün’ün bolluk bereketi ile, Türkiye parasal konularda adalet(Dike) ve düzeni (Eunomia) sağladığında, barışa (Irene) gidecektir.

Transit etkilerde, İnsanlığın en büyük avantajına hizmet eden kızkardeşler : Irene, Eunomia ve Dike

Transit etkilere baktığımızda, Dike ve Cupido kavuşumu, Koç noktasına 2°orb ile kavuşum enerjisinde çalışıyor. Türkiye’nin barış için adım atması gereken günlerdeyiz. Eunomia ve Kronos kavuşumu’da öncülerde, ülkedeki parasal düzenleme ve yapılanmanın elzem olduğu bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor. Irene’nin 3 derece Boğa’da olan transiti , Türkiye’nin Güneş & Zeus & Kronos’una kavuşum yaptığından, ülkedeki “barış” ve refaha olan özlemin hem yönetimsel, hem de hükümet & iktidar saflarında derinden hissedildiğini gösteriyor. Yerel yönetimler arası olan ittifak ve barışın (kürt & türk ilişkileri, şehirlerin birbirleriyle yardımlaşması) sağlanmasında, hükümetin düzen ve adalete uygun yasalar çıkarması, yasa konusunda titiz olması ve halka yönelik adil tutumlar, vergilerdeki uygun & uygunsuzluk durumları çok önem kazanacaktır.

Türkiye’de barışa giden yol nerden geçiyor?

Ülkedeki barış, disiplin ve adalet önce bireyle başlar. Dolayısıyla, sizin haritalarınızdaki Irene, Eunomia ve Dike asteroidlerinin konumu ve barışa giden yolunuz, cennetinizin anahtarları nelerdir diye öğrenmek isterseniz, tek soru danışmanlığı alabilirsiniz. Astrolojik bilginiz varsa, haritalarınızdaki yeri ve düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak ekleyebilirsiniz.

 

Kaynakça

https://www.theoi.com/Ouranios/HoraEirene.html

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Minor_Gods/Eirene/eirene.html

https://www.theoi.com/Ouranios/HoraEunomia.html