Astrolojide Kassandra Asteroidi

Astrolojide Kassandra Asteroidi No 114

Sosyal Bilimlerin Psikoloji ve Sosyoloji disiplerinde “Kassandra Sendromu” olarak bilinen öngörü ile ilgili bir tanım vardır. Kassandra Sendromunda, geleceğe dair olaylar önceden tahmin edilir, ancak bu olayların olacağına inanılmaz; ihtimal verilmez. Ne yazık ki bahsedilen şeyler de şaşırtıcı şekilde gerçekleşir. İşte bu sendromun temeli Yunan Mitolojisine dayanır. Geleceğe dair hayalleri rahibe olmak ve geleceği görebilmek olan güzeller güzeli bir genç kızın nasıl da tam tersi bir hayata hapsolduğunun hikayesidir.

Kassandra’nın Hikayesi : Bugünün Anlayış Ve Deyimine Göre Uzağı Gören Bilinçli Bir İnsanın Dramının(1) simgesi

Kassandra aslen Troyalı bir ailenin çocuğudur. Annesi Hekabe babası da Priamos’tur. Bir efsane hariç çoğu efsanede kardeşi Helenos ile birlikte yer alır. Bu efsanelere göre ikisi kardeş de bir şekilde üst bilince ulaşmış, dünyevi fikirlerden arınmış ancak eriştikleri bu bilinç sonucunda gördüklerine kimse inanmadığı için talihsizce hayatlarını sürdürmüşlerdir.

Troya Yanarken İzlemek Zorundaydı

KassandraBir başka efsaneye göre, Apollon Kassandra’yı görür ve aşık olur. Sanatçı tanrı onu geleceği görme yeteneği ile kandırır. Tek bir şartı vardır; onunla sevişecektir. Burada kimin kimi kandırdığı bilinmez. Bazı kaynaklar Apollon’un Kassandra’yı; kimileri de Kassandra’nın Apollon’a yalan söylediğini öne sürer. Apollon Kassandra’ya geleceği görme yeteneğini verir ama Kassandra ile seviş(e)mediği için onu lanetler. Kassandra artık geleceği görecek ama kimseyi inandıramayacaktır. Ki öyle de olur. Truva Savaşının çıkacağını, şehre bela geleceğini, ölümler yaşanacağını görür. Feryat figan herkese anlatır. Ancak kimse onu dinlemez. En sonun Troya yağmalanırken gözyaşları içinde Athena tapınağına sığınır. Tam da burada bir askerin tecavüzüne uğrar. Daha sonra Agamemnon’a köle olarak satılır. Yunanistan’da Mykene Sarayında öldürüleceğini de görür. Bu feryadını da kimse duymaz. Kassandra bütün ömrünü sesini duyurmak ve felaketleri önlemek için çabalayarak geçirir. Hikayenin sonunda ne rahibe olabilir ne de felaketleri önler. Talihsizlik içinde bir ömür böyle geçer.

Astrolojide Kassandra Asteroidi No 114

Astrolojide Kassandra,

 • medikal anlamda kulak rahatsızlıkları
 • seminer
 • konferans
 • anlatma
 • dinleme
 • konuşma
 • toplantılar
 • güvenilirlik enerjisi

gibi durumlara vurgu yapar.

Şuanda Kassandra Asteroidi Hangi Burçta?

Transit Kassandra Koç burcunda ve kardinal eksen olan 23 derecede konumlanıyor. Koç burçları için iletişim konularının daha çok ön planda olduğu bir dönem diyebiliriz. İletişim, dinleme ve konuşma şeklimiz daha direkt ve anlık şekilde ilerliyor.

Retro Kassandra yukarıda bahsettiğimiz, haritaya özel değişkenlik içeren yorumlar konusunda “zaman” engeline takılma ve bu hususlarla fazla uğraşmak, gecikme, belirtilen etkilerin tam olarak hayata yansıyamaması anlamına gelebilir. Astrolojide RETRO mantığını, şuraya tıklayarak daha detaylı okuyabilirsiniz.

Haritanıza asteroid ekleme

“Asteroidi haritama nasıl eklerim?” diyorsanız, asteroidin haritaya eklenmesi için aşağıdaki talimatları takip edin.

 • Buraya tıklayarak haritanızı açın.
 • Free Horoscopes kısmından “Extended chart selection” ı seçin.
 • “additional asteroids or hypothetical planets” bölümüne tıklayın, asteroidin numarasını (Örneğin Kassandra asteroid no 114) buraya ekleyin.

Astrolojide asteroidlerin haritalarımıza nasıl eklendiğini detaylı öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.

Bir başka kahin tanrı Pythia yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Kaynakça:

1)Azra Erhat : Mitoloji Sözlüğü Syf: 162

Delphi Kahini Rahibe Pythia Asteroidi ve Astroloji

Delphi Kahini Rahibe Pythia Asteroidi ve Astroloji

Pythia, Yunanistan Delphi’de antik çağlarda yaşayan, bakire ve topraktaki buharı ( ya da su ile ) ve ayrıca defne yaprağı kullanarak transa geçip öngörü yapan bir Rahibe olduğu söylenilir. Delphi Kahini Rahibe Pythia, yaptığı bazı kehanetlerin diğerlerinin hiç hoşuna gitmediği ve bu sebeple işkenceler de gördüğü anlatılır. Gördüğü gerçeği filtresiz ama biraz da karışık anlattığı bilinir.

Delphi Greece map - Map of Greece Delphi (Southern Europe - Europe)

Pythia Asteroidi ve Güneş Sistemimizdeki Yeri

Pythia Asteroidi, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında bulunur. Güneş sistemindeki turunu 3,6 yılda tamamlar. Yani her bir burçta yaklaşık 3,6 ay kalmaktadır (109 gün civarı). Bu asteroid 1897’de Fransa’da keşfedilmiştir.  Albedosu 0.2’dir.

Pythia ve Mitoloji

Mitoloji alanının Türkçe çevirisinde adı “Delphi Kahini” olarak geçer. Mutlaka duymuşuzdur, kulağımıza aşinadır. Peki bu Pythia’nın görevi nedir? Tarih yazınına göre, Delphi tarihte rahipleriyle ünlüymüş. Buradaki rahipler de kadınmış. Erkek egemen bir toplumda dini konumda en üst seviyede bir kadının olması ve sözüne güvenilen, itimat edilen, ondan bir söz duymak için uzun yollar gidilen bir kariyere sahip olması da tartışılması gereken farklı bir konu.

Tanrıların Elçisi Pythia

Orta Yunistan’da yaşadığına inanılan Pyhtia, tanrıların elçisiymiş. (Bazı kaynaklar Pyhtia’nın unvan olduğunu ve birden fazla kişi olduğunu yazar.) Tanrılar ile insanlar arasında köprü görevi görürmüş. Trans haline geçerek tanrılarla konuşur ve onların sözlerini ölümlülere aktarırmış. Bir rivayete göre de iletişim kurduğu tanrı Apollon imiş. Apollon hangi medeniyetlerin yok olacağını, hangi savaşların çıkacağını ya da hangi depremin hangi şehri yıkacağını söylermiş. Ancak Pythia’nın söyledikleri her zaman net olarak anlaşılmazmış. Tevriyeli yani iki anlamlı konuşurmuş. Hatta, erkek rahipler daha sonraları Pythia’nın ağzından çıkan bazı cümleleri kendi yazdıkları kutsal metinlerde kullanırlarmış. Burada çokça tartışılan bir şey de hangi soruların sorulabileceği, nasıl ve ne şekilde sorulması gerektiği, nelerin sorulmayacağı konularıymış. Pythia’nın bazı manipülatif  sorulara cevap vermediği de tarihi kaynaklarda yazılmış. Bu çift anlamlılık Divan Şiiri’nde de karşımıza çıkar. Divan Şairleri şiiri “Allah Kelamı, Peygamber Sözü” olarak gördüğü için bu kadar ilahi şeyi halka açık açık anlatmazdı. Elbette halktan yana olanlar vardı ama genel kural Allah kelamının dolaylı yollarla sadece anlayabilen kişilere ulaşmasıydı. Nasıl Peygamber Allah’ın elçisiyse, şairler de şiirleriyle bir elçiydi. Bir başka halka ulaşmaması gereken bilgilerin aktarılması da Osmanlı’nın ilk yapay dili olan “Baleybelen”de  görülür. Bazı kadim bilgiler bu yapay dil sayesinde sadece anlaşılması istenen kişilere ulaştırılırdı.

“Ibis redibis, nunquam peribis in bello / Ibis, redibis nunquam, per bella peribis

gideceksin, geri döneceksin, asla savaşa girmeyeceksin / gideceksin, geri döneceksin, savaşta yok olacaksın”(1)

Kutsal Bilgiler ve Seçilmiş Kişiler

Özetle, tarih boyunca “kutsal bilgi” seçilmiş insanlar tarafından seçilmiş kişilere aktarılırdı. Pythia yani Delphi kahini de bunlardan biri. Bir gün Pers İmparatoru kıymetli armağanlarla (altın ve imparatorluğunun en önemli parçaları) Pythia’nın huzuruna çıkmış ve yakın zamanda çıkacağı savaşı kazanıp kazanmayacağını sormuş. Pythia da “büyük medeniyetin sonunun geleceği”ni söylemiş. Per İmparatoru da Yunan Medeniyetini bitireceğinden emin şekilde oradan ayrılıp savaşa gitmiş. Ancak büyük bozguna uğramış ve savaşı kaybetmiş.

Üç Ayaklı Sandalye – Geçmiş, Şimdi, Gelecek & Gerçek

Pythia, üç ayaklı bir sandalyede oturur, sorunun cevabını öğrenmek için buhar ve defne yaprağı vasıtasıyla transa geçer ve tanrılardan cevap beklermiş. Tabii soruyu sormadan sorunun geçerli olup olmamasına dair ufak bir test yapılırmış. Önce keçi soğuk suyla ıslatılırmış. Hayvandan gelecek cevap/tepki sorunun geçerli olup olmadığı veya o günün soru sormaya uygunluğunu belirlermiş.

Pythia & Etimolojik Kökeni

Pythia kelimesi etimolojik olarak Python kelimesiyle bağlantılıdır. Yılanların çatal dilli olmasıyla ilişkilendirilir. Ayrıca mitolojideki Sybill ile de bağdaştırılır.

Pythia ve Su Kaynakları

Pythia’nın bulunduğu bölgenin iki önemli özelliği vardı. İlki sıcak su kaynakları açısından zengin olması (bu yüzden su kaynaklarıyla da ilişkilendirilir) ikincisi de turizm merkezi olması. Pythia’nın bulunduğu bölgede her yıl düzenli olarak olimpiyat oyunlarına benzetilen Pythian Oyunları oynanırdı. Pythia, çağdaş yazında William Golding’in “Çatal Dil” (The Double Tongue) kitabında hayat buldu. (1) Çeviri: Seda Toy

Pythia Asteroidi ve Astrolojideki Yeri

Pythia asteroidinin numarası 432‘dir. Astrolojik doğum haritanıza bu asteroidi ekleyerek, hangi burçta ve konumda olduğunu görüp yorumlayabilirsiniz. Haritanıza asteroid eklemeyi bilmiyorsanız,  linkten (buraya tıklayın)  adım adım nasıl eklendiğini öğrenerek kendi haritanızı çıkarabilirsiniz. Yorumlarken kilit kelimeler ve düşünceler aşağıda sıralanmıştır. Bu kilit düşünceler, burç yerleşimi, planet etkileşimleri ile genişletilebilir anlamlara da gelecektir.

 • Kehanet ve öngörü hakkındaki yetenekler
 • Tarot konusunda yetenekler
 • Belirsizliklerin giderilmesi
 • Gerçekleri kabul edememe
 • Su falı gibi kehanet yetenekleri
 • Suyla ilişkili meseleler
 • Defne Yaprağı
 • Üçlemeler ( 3 sayısı ile ilgili durumlar, mesela 3 kişi, 3 çocuk, 3 ülke vb)
 • Gerçekle yüzleşme, filtresiz gerçekler
 • Geçmiş, şimdi, gelecek hakkında kehanet bilgileri
 • Doğruyu söylemekten dolayı sevilmeme ve yaranılmama

Pythia asteroidi ile doğum haritanızdaki konumu hakkında görüşlerinizi bu yazının altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Astroloji severler ile yazımızı paylaşabilirsiniz. Keyifli analizler olsun 🙂

Yazar: Işık Selin Orhuntaş

Editör : Nilay Ağaçkesen 

Numeroloji

Numeroloji ve Sayılar ile İçsel ÖZ’e Yolculuk

Numeroloji ve sayılar ile içsel ben-öz’e yolculuk…

Sayıların hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde,  2500 yıl önce Pisagor’un sayılar hakkındaki düşüncelerini göz ardı edemeyiz. Pisagor’un sayılar hakkındaki teoremleri, günümüze de ışık tutmaktadır. Normalde Matematikçiler, sayıları sadece nicelik (miktar) belirleyici olarak kullanırlar. Günümüzde de sayıları bu amaçla kullanılır. Fakat spirituelistler, ruh bilimciler, metafizik meraklıları yüksek sezgileri ile numerolojiyi birleştirerek, içsel öz hakkında detaylı analizler yapmaktadırlar.

“İçsel Öz” aslında size ne diyor?

Mikrokozmo, makrokozmo ikileminde varoluşu sorguladığımız bir yaşamda, içsel özümüzün karakteristiği, eksik bakış açıları, yetenek ve görevleri herkese göre değişmektedir. Kişisel yönelimlerimize daha fazla odaklandığımız ve anlamaya çalıştığımız bu günlerde, numerolojiden biraz daha faydalanmak adına bir yöntemden bahsetmek istiyorum.

Numerolojide sayıların anlamları :

Numerolojideki sayıların ifade ettikleri başlayalım :

0              :  Her şey ve hiçbir şey. Son ya da sonsuzluk..

Sayı 1     :  Eylemler, kendini ifade etme, iletişim yetenekleri, ego

Sayı 2     :  Hissetme, dualite, hislerimize açılan kapı, partner ihtiyacı, sezgiler

Sayı 3    :  Düşünme, zihin, bilinç, rasyonel düşünme, odaklanma, hafıza, sol beyin aktivitesi, matematik

Sayı 4     :  Fiziksel alan, organize olma, pratikler, kök, yapının başlangıcı

Sayı 5     :  Merkez nokta, aşk ve özgürlük

Sayı 6     :  Yaratıcılık, beyindeki sağ ve sol lobun dengeli kullanılması. Gölge tarafları, endişe, korku üretme

Sayı 7     :  İnsan bedeni, 7 çakra, güç merkezleri, öğrenme, öğretme, felsefe, sabitlik enerjisi

Sayı 8     :  Aktif spirituellik, sevgiye dayalı bilgelik, sevgi yolunda olma, bağımsızlık

Sayı 9     :  İstek, azim, sorumluluk, idealizm, ince düşünce, zihinin en aktif noktası

Numeroloji diagramı :

numeroloji diagramı
numeroloji diagramı
numeroloji diagramı
numeroloji diagramı

Numeroloji diagramında 1’den 9’a kadar tüm sayılar bulunur.

Doğum tarihimizdeki sayılar, numeroloji diagramına göre yerleştirilir.

Doğum tarihinizde ne kadar 1 varsa, 1 bölümüne yazılır.

Diagramda 1.düzlem bedeni, 2.düzlem ruhu, 3. düzlem ise zihni temsil eder.

Diagramda boş kalan, yani 0 olan yerler sizin hassas noktalarınızı gösterir.

Ayrıca 0 sonsuzluğu da temsil ettiğinden, bu konulardaki yetenek ve eğilimlerinizi de anlatabilir.

Ünlü bilim insanları, politikacılar, sanatçılar, kahinlerin numeroloji diagramına bakalım.

Sezen Aksu (Sanatçı)

Yukarıdaki diagramlarda da görüldüğü üzere, Sezen Aksu’nun diagramında 2 (his), 6 (yaratıcılık), 8 (sevgi) alanları boştur ve 0 değerindedir. Yani bu alanlarda sınırsız bir yetenekte olduğunu söyleyebiliriz. Sezen Aksu’nun şarkılarının, bestelerinin duygularımızı, hislerimizi ifade ettiği sayı 1 (iletişim, ifade ediş, eylem) (ki 1 alanında iki kere 11- baskın) ile, hislerini şarkılarında sanat olarak açığa çıkarmıştır.

Doland Trump (Politikacı)

Donald Trump’ın diagramında, ruh bölümünde 0 enerjisi yani sonsuzluk ya da hiçlik görüyoruz. Diagramında, 1 (ego, eylem), 4(fiziksel alan, organize olma, kök) ve 6 (yaratıcılık, denge, stres) ikilenmiştir. Ruhsal olarak belki de çok güçlü biri olabilir. Her konuda güçlü duruşuyla tanıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan (Politikacı)

Sayın cumhurbaşkanımızın haritasında, 4,5,6 yönelimi yani ruh beden zihin üçlemesini görüyoruz. 2 dualite, his, sezgi alanında sayının ikilendiğini görüyoruz.

Albert Einstein (Bilim insanı)

Albert Einstein’ın haritasında 7,8,9 yönelimi dikkat çekiyor. Beden, ruh, zihin üçleminin en baskın enerjilerine sahip ve dikey yönelimde bulunuyor. 7 aynı zamanda öğrenme,öğretme alanıdır. Bu alandan 9 tamamlanmaya doğru bir yönelim görmekteyiz. Aynı zamanda 5 yani merkez, herşeyin merkezi olarak düşündüğümüz bu sayının da varlığını gözden kaçırmayalım. Kendisindeki 6 sayısının eksikliği (yani sonsuzluğu)  fizik dünyasındaki yaratıcı buluş ve makalelerini işaret ediyor.

Carl Sagan (Bilim insanı)

Yine Carl Sagan’da 1 ve 9 baskınlığını görüyoruz. 1 varoluş ve ifade edişi anlatır. 9 ise idealizmi gösterir. Bilim adamlarında genellikle  idealizmi anlatan 9 sayısını görüyoruz. Carl Sagan’ın yazdığı kitaplarla da 1.sayı ile “ifade ediş” eylemini kullandığını anlıyoruz.

Barış Manço (Sanatçı)

Barış Manço’nun haritasında ses eyleminin baskınlığını 1.sayı ile anlayabiliriz. Kendisini Dünya’ya sesiyle tanıtmış biridir. 1. alan iletişim ve ifade edişi anlatır.  1,2,3 yönelimi ile beden, ruh, zihin üçlemesini tamamlamıştır.

Frida Kahlo (Sanatçı)

Frida Kahlo’nun haritasında ruh kısmı yani 2. düzlem boş görünmektedir. Diagramında 7 baskınlığı vardır. 7 sayısı, felsefik düşünceleri anlatır. Felsefik düşüncelerini sayı 1 ile resimleri aracılığıyla dünyaya yansıtmıştır.

Baba Vanga (kahin)

Kahin Baba Vanga’nın diagramında, 1111 dörtlemesini görüyoruz. Haritasındaki 1 sayısının baskınlığı ile, öngörü tahmin ve kehanetleri tüm Dünya’ya ifade etmiştir. Sesinin tüm Dünya’da yankılandığını söyleyebiliriz. Diagramında artı oluşturacak şekilde, 4,5,6 dikey yönelim ve 2,5,8 yatay yönelim bulunmaktadır. Ruhsal yönden sınırsızlığını görmüş oluyoruz.

Nostradamous (Kahin)

Nostradamous’un diagramında 3 ve 5 baskınlığı göze çarpmaktadır. 3, zihin düşünme bilinç alanıdır. Matematiksel zihini de anlatır. 5 herşeyin merkezidir. Özgürlüğü de tanımlar. Nostradamus, merkezden dışa doğru zihin alanındaki tüm kehanetleri, 7,8,9 yönelimiyle güçlü bir şekilde aktif bilgeliğini ve spiritüelliğini ortaya koymuştur.

Bazı ok yönelimlerinin anlamlarını da paylaşalım. Bu anlamları her zaman için olumsuz ya da olumlu gibi bakmadan, geliştirilmesi ya da dengelenmesi gereken enerjiler olarak ele alalım. Mesela zayıf hafıza örneğinde, kişi hafızasını güçlendirici eylemler yapmalıdır gibi algılayabiliriz. Ya da idrak kabiliyeti çıktığından, kişi bu konuda yeteneklidir gibi düşünebiliriz.

 

Siz de bu yazının altına kendi diagramınızı çıkartarak yorum yapabilirsiniz.

 

Kaynak : Pisagor Teknikleri, David Philips The Book of Numerology