1ADFC683-2000-474F-9572-CA64D38A1E12

Astrolojide Satürn Döngüsü

Astrolojide ve aslında hayatta bir “döngü” vardır. Bu döngü, belirli periyotlar sürecinde aynı konuların tekrar etmesidir. Edebiyat eserlerindeki motife benzetebiliriz. Veya Kahramanın Sonsuz Yolculuğu teorisindeki kahramanın yolculuğu çemberine.

Doğum haritalarımızda bulunan gezegenlerin haritamızdaki yeri değişmez. Ancak güncel gökyüzündeki konumları değişir. Bu konumlar değiştikçe bizim haritalarımızda açı yaparlar. Bu açılar kare, kavuşum, sextil, partil gibi derecelerine göre farklı isimlendirilir.

Kahramanı olduğumuz hayat yolculuğunda önümüze çıkan engeller veya ödüller değişir. Astrolojide de bu ödül veya engeller gezegenler arasındaki açıların dereceleri ve bu derecelerin haritalarımıza göre etkilerine karşılık gelir. Kahramanın yolcuğunda her gezegenin farklı açıları önümüze, gezegenin kendi sorumluluk alanı içindeki konulardan ödül veya engel çıkartır.

Bu yazıda gezegenleri arasında öğretmeyi seven, ders veren, her türlü sistemlerin sembolü olan mitolojideki karşılığı Kronos- kahramanın yolculuğundaki rolü üzerinde duracağız.

Satürn Döngüsü / Transitleri

Satürn çoğu astrolog tarafından “korkulu rüya / kabus” olarak görülmektedir. Aslında Jüpiter’in aksine otoriteyi, kısıtlamayı, kısıtlanmaları ve sistemleri temsil eder.

İnsan ömründe Satürn 3 kere döngü ve 7 yılda bir “gerilimli”(1)  açı yapar. Her döngü yaklaşık 28-30 yıl sürdüğü gibi gerilimli açı ise 7 yılda bir gerçekleşir. Satürn anlatmaya çalıştıklarını anlaşılmadıysa konu çözülene kadar belirli aralıklarla gündeme gelir.  “Ders sen öğrenene kadar devam eder.”

Satürn bir konu hakkında zorlar ve geliştirir. Zorlu yolcuğun sonunda gerekli dayanıklılık gösterildiği takdirde kalıcı başarı getirir.

Satürn döngülerinde ne olur ? 

Satürn döngülerinde, alınan sorumluluklar, sorumlulukların ne kadar yerine getirildiği, kariyer nasıl bir yol çizildiği sorgulanır; gerekirse yeniden başlanır.

Stephen Arroya’nın aktarımına göre; Jung, yaşamda psikolojik açıdan bir kriz yaşanıyorsa mutlaka buna Satürn veya Uranüs transiti de eşlik etmektedir. Yani yaşamdaki bir psikolojik krizin arka planında astrolojik olarak Satürn veya Uranüs başroldedir.

I. SATÜRN DÖNGÜSÜ

İlk Satürn Döngüsü 28/30 yaşları arasına tekabül eder. Doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreç Satürn gözetimindedir.

Bu dönem içinde Satürn hangi konuları yönetir ?

6 ve 8 yaşlarında okulla tanışma Natal Satürn x TR Satürn kare açısına denk gelir. Özellikle 6 yaşında TR satürn ve natal jüpiter karşıt açısı kişiyi sorumluluklarla ve ilk gerçek “rakip”lerle tanıştırır. Satürn burada sistem olarak okulu, kuralları, düzeni, öğrenci olarak görevlerini temsil eder. 14- 15 yaşına kadar kişi bunlarla mücadele eder. 14-15 yaşlarında ise cinsellik devreye girer. Psikoloji biliminin öncü isimlerinden Freud’un geliştirdiği Psikoseksüel gelişim kuramında bu yaş aralıkları karşı cinsle yakın ilişki kurulan dönemlerdir. 6-12 yaş arasındaki dönem ‘Latent Dönem’ olarak isimlendirilmiştir. Latent dönemde kişinin sağlıklı bir birey olabilmek için yapması gereken ödevi ‘sağlıklı ilişkiler kurabilmek’tir. Genital dönem olan 12- 18 yaş arasındaki ödevi de karşı cinsle yakın ilişki kurmaktır. Burada bir haz kaynağı söz konusudur. Haz kaynağı ise cinsel organıdır. Kişinin cinselliğini keşfinin önünde okul, aile, sınırlar, kurallar vb. engeller vardır. Bu dönem sağlıklı atlatılmazsa kişi uyuşturucuya yönelebilir, evden kaçabilir, aile veya diğer çevre ile normal ilişkiler kuramaz.

İkinci Satürn karesinin yaşandığı 21- 23 yaşlarında kişi evden ayrılır. Bu askerlik, evlilik, okul veya iş sebebiyle yeni bir şehre taşınma, aile onayıyla evlilik şeklinde gerçekleşebilir.

İlk Satürn döngüsünü bitiren 28 -30 yaşlarda yaşanan natal Satürn ile transit Satürnün kavuşum açısıdır. İlk döngüde kimlik inşa edilmiştir, yaşam yolculuğu için çeşitli hedefler belirlenmiştir. İkinci Satürn  döngüsünde bu yolculuk için yola çıkma, hedefe varmak için yeni stratejiler geliştirmek şeklinde devam eder.

II. Satürn Döngüsü

2. Satürn döngüsü açılışını natal satürn ile transit satürn kare açısı ile yapar. 35-37 yaşlardaki bu kare açısı “alınan kararlar doğru mu?” diye sorgulatır. Eğer ortada yanlış giden bir şeyler varsa yeniden başlanır. Ardından 42-44 yaşlardaki natal satürn ile transit satürnün karşıt açısı orta yaş döngüsüne denk gelir. Birinci döngüde inşa edilen kimlik ne derece uygun ne derece değil burada yeniden gündem olur. İkinci döngünün ikinci karşıt açısı 49-51 yaşlardaki temizlik açısıdır. Hedefe doğru gitmek için önde engeller mi var ? İleri gitmek yerine geri götüren şeyler nedir ? Hepsi tespit edilir ve ortadan kaldırılır. Bu temizliğin ardından tabii ki yeni başlangıçlar gelir. Çoğu insanın emeklilik zamanı olan 56-59 yaşlarında yeni döngü başlar. Emeklilikle ilgili veya sonrası için projeler, yeni eve taşınma veya yeni iş kurma vb. süreçler gündemi meşgul eder.

III. Satürn Döngüsü

59 yaşından sonraki süreci kapsar. Bu dönemin özeti yaşamın sonuna hazırlanmak ve gelecek nesle yeni şeyler bırakmak için çabalamaktır.

Bu döngüler sürecinde tekrar tekrar öne düşen konular olabilir. Bunun amacı da kendini tekrarlayan konunun çözüme ulaştırılması gerektiğidir. Yaşamdan alınması gereken ders bu konuda saklıdır.

KAYNAKÇA

1 ) Yetişkinlerin Buluğ Çağı, İlhan Barış, Barış İlhan Yayınevi

2) Açık Ders / Ankara , Kişilik Gelişimi Dersi , Doç. Dr. Şener Tülin, Ankara