Astrolojide Jüpiter Burcumuz

Astrolojide Jüpiter Burcumuz

Gelişim ve Büyüme Gücü: Jüpiter, aynı zamanda abartıyı da anlatır!

Bu yazıda sizlere Jüpiter’in davranışlarından söz edeceğim. Jüpiter’in davranışlarının ete kemiğe bürünmüş halini özetleyerek yazıya başlamak istiyorum. Böylece işimiz daha kolay olur. Seda Sayan’ın “GÜNAYDIN” efekti, Saba Tümer’in durdurulmayan, gittikçe artan yüksek perdeden kahkahası… Muhtemelen ikisinin de sesi kulaklarınızda yankılandı. Heh, işte o bir noktadan sonra gelen “abartı” Jüpiter’in davranışlarının ete kemiğe bürünmüş hali.

Not: Haritanızda Jüpiter’in konumunu ve burcunu bulmak için  burayı tıklayarak haritanızı çıkarmayı öğrenebilirsiniz.

Jüpiter’in Mitolojik Hikayesi

12 burcu tamamlaması 12 yıl; bir burçtaki seyahati ise 1 yıl süren Jüpiter’e Romalılar tapmıştır. Yunan mitolojisinde Zeus; Roma mitolojisinde Jüpiter’dir. Kral Romulus tahta çıktığında tanrı Jüpiter’e adak adamıştır. Satürn’ün çocuklarından biri, Juno’nun eşidir. İskandinav mitolojisinde Tor olarak karşımıza çıkar. Bu da onun hükümdarlık yani yasa düzenleyici, kural koyucu yönünün temsilidir.

Astrolojik Olarak Jüpiter

Jüpiter’in anahtar kelimeleri abartı ve sınırsızlıktır. Geldiği yeri genişletir; konuya bağlı olarak onu geliştirir, genişletir. Haritalarımızdaki konumuna göre hayat felsefimizi, inançlarımızı, dünya görüşlerimizi şekillendirir. Jüpiter inanç ve ahlakla yakından ilişkilidir. Sosyal normlar ondan sorulur. Aynı zamanda uzaklar, yabancılar, uzaktan gelenler, uzaklara yolculuk gibi konulardan da sorumludur. İyicil bir gezegen olduğu için hoş sohbetlik, iyilik, paylaşma, lütufta bulunma gibi davranışlar da gösterir.

Ancak, Jüpiter’in bu “genişleme” ve “büyüme” arzusu kişiye kötü etkiler de verebilir. Genişleme arzusu gözlerini kör edebilir. Kişide fanatizm yaratabilir.

Transit Jüpiter aldığı açılar ve yerleştiği konuma bağlı olarak genişleme, şans, barış, lütuf, bolluk ve bereket getirebilir.

Retro Jüpiter, bilgi eksikliği veya bilgi açlığı şeklinde kendini gösterebilir. Bu güdülerle öğrenilen bilgiler kişinin zihninde yer etmeyebilir veya diğer bilgilerle karışabilir. Öbür taraftan Jüpiter Retro inançlarını sorgulatabilir.

Jüpiter’in Yöneticilikleri

Her burcun kendini iyi hissettiği konumlar vardır. Jüpiter de bütün sonsuz ve sınırsızlığına rağmen ikizlerde zararlı, oğlakta düşüktür. Kendini buralarda iyi ifade edemez. 2020’de Jüpiter Oğlak burcunda ve Retro durumunda. Satürn ve Plüto ile temas halinde. Yaşadıklarımızı tekrar göz önüne alırsak oğlak burcunda ne kadar “verimli” olabildiğini görürüz. (Transit Jüpiter haritalarımızdaki konumlarına göre hepimize farklı etkiler verebilir. Sözünü ettiğim durum geneli kapsıyor.) Kuzey Ay Düğümü’nde güçlü; Güney Ay Düğümü’nde düşüktür. Balık ve Yay’ın yöneticisi olduğu için burada iyi çalışır. Yengeçte yücelim yaşadığı için burada kendini oldukça fazla iyi ifade etme şansı bulur.

JÜPİTER’İN HARİTALARIMIZDAKİ KONUMU

Özet niteliğinde bilgilerden sonra ev ve burç kombinasyonundaki Jüpiter yerleşimleri konuyu daha net anlamamızı sağlayacaktır.

Jüpiter 1. Evde veya Koç Burcunda:

Buraya yerleşen Jüpiter kişiye ilham verebilir. Fiziki yapımızı, kişisel görüntümüzü belirleyen bu evle jüpiterin iş birliliği kişiye hayatla barışık, sıcakkanlı olma özellikleri getirir. Ayrıca burada yerleşen burç her ne ise kişi onun konularına yatırım yapmalı kendini o alanlarda geliştirmelidir.

Jüpiter 2. Evde veya Boğa Burcunda:

Bütçemizi, maddi kaynaklarımızı ve kendi değerimizin temsili olan ikinci eve gelen Jüpiter, hem maddi zenginlik hem de kolay israf etme enerjisi verir. Yani bolca para gelir ama geldiği gibi gidebilir. Birikim yapmak zorlaşabilir. Genellikle para ticaretten gelir. Dini inançlarımızı da temsil eden Jüpiter ve değerlerimizin temsili ikinci evin birleşimi dini inançlara ve felsefi düşüncelere derinlemesine bağlılık verebilir.

Jüpiter 3. Evde veya İkizler Burcunda:

Zihnin ve ilköğretimin yöneticisi 3. Evdeki Jüpiter, geniş ve bilgiyi kolay alan zihinle birlikte, abartma, aklındakileri kolayca kaleme dökme yeteneği sağlayabilir. Kişinin aktif haldeki zihni sayesinde çevresindeki hiçbir şeyi kaçırmaz. Olumsuz durumdaki Jüpiter elbette bunların tam tersi çalışıp kişiye patavatsızlık getirebilir. Ayrıca böyle bir durumda kardeşlerle problem olması muhtemeldir. Bu konum kişiye çok çocuk da verebilir.

Jüpiter 4. Evde veya Yengeç Burcunda:

Ailemizi ve köklerimizi ifade eden bu ev yerleşimi, geniş bir aile, tanınmış veya soylu aile, güçlü aile bağları verir. Jüpiter bu konumda yücelimdedir. Ailevi konularda şans getirir. Uzaklarla bağı olan (yabancı) bir aile üyeniz olabilir. Anneyle olan bağlarımızda bazen abartı enerjiler, dengesizlikler de yaşayabiliriz.

Jüpiter 5. Evde veya Aslan Burcunda:

Jüpiter burada yaratıcılık ve romantik ilişkilerimizin konuları büyütür. Kazançlı olmayı sağlar. Çocuklarla arayı iyi tutar. Farklı ve eğlenceli hobiler getirir. Yaşamdan zevk alırken sanatsal faaliyetlere yakından ilgi verir. Zor açılara sahip Jüpiter aşırı idealize edilmiş aşk getirebilir. Bu konumla, haritada Güneş’in konumu oldukça önem kazanır.

Jüpiter 6. Evde veya Başak Burcunda:

Jüpiter hizmet evinde sınırlı şekilde hareket eder. İşin yöneticisidir. Kendini sürekli bir sorumluluk altında bulabilir. Sağlık takıntısı bir başka Jüpiter emaresidir. Sürekli diyet halinde olma, kilo vermeye çalışma, sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olma Jüpiter başak/ 6. Ev konusudur. Burası evcil hayvanlarımızı da kapsar. Çevrenizden evcil hayvan eksik olmayabilir. Günlük hayatımız yoğun bir şekilde geçebilir, bazen zaman yetişmeyebilir.

Jüpiter 7. Evde veya Terazi Burcunda:

Ev evlilik başta olmak üzere içinde imza geçen her şeyin kontrolünü üstlenir. Aynı zamanda iş ortaklıklarımız ve evlilik hayatımızı temsil eder. Buradaki Jüpiter birden fazla evlilik verebileceği gibi yabancı bir partner de getirebilir. Veya seçilen partnerin felsefi, dini, hukuki konulara ilgisi olabilir. Eş Jüpiter doğasında olabilir; prestij sahibi, varlıklı, iyimser, hoşgörülüdür. Diğer taraftan iş ortaklıklarınız konusunda bağımsız çalışmak isteyebilirsiniz. Bu konuma sahip kişi, iş , eş sebebiyle çevresini genişletecektir.

Jüpiter 8. Evde veya Akrep Burcunda:

Jüpiter, okült konuların, cinselliğin, başkalarından gelen maddi varlıkların evindedir. Jüpiter iyi açılara sahipse cinsellik, tek beden tek bir kişi olmaktır. Zorlu açılar bu konuda sınırlı paylaşım getirebilir. Felsefi, gizli, dini ve metafizik gibi konular kişiye çekici gelir. Aynı zamanda buradaki Jüpiter miras yoluyla maddi kaynak kazanma, iyi iş ortaklıklarından gelir elde etme, evlilik vasıtasıyla eşin maddi kaynaklarından faydalanma gibi şeylere 8. Evin finans yönünü çalıştırır.

Jüpiter 9. Evde veya Yay Burcunda:

Yay burcunda yönetici olan Jüpiter burada oldukça rahattır. Yurtdışında yüksek öğrenim, kolayca seyahat, kolayca yabancı kültürlerle uyum sağlamak Jüpiter’in Yay’daki davranışlarındandır. Aynı zamanda buradaki Jüpiter entelektüel konularda şans da verir. Bilgiye erişme ve bilginin peşinden koşmak yay burcu davranışıdır. Ancak yay burcunun rahatlık anlayışı bazı problemler çıkartabilir. Dini konularda fanatizm hâkim gelmediği sürece başkalarını anlayabilir ve onlarla anlaşabilir. Akademik konular, üniversite hayatı kişinin önem kazanmıştır.

Jüpiter 10. Evde veya Oğlak Burcunda:

Jüpiter Oğlak burcunun soğuk doğasında rahat edemez. Bolluk ve bereketini kolayca dağıtamaz, aynı oğlak burcu gibi cimri davranır. Öbür taraftan liderlik ve göz önünde olma isteği de göz ardı edilemez. Jüpiter burada statüde yardımcı olur. Hukuk, politika, bankacılık gibi meslekler Jüpiter Oğlak getirisidir. Kariyer hayatı vesilesiyle büyüme ve gelişme yaşayabilir.

Jüpiter 11. Evde veya Kova Burcunda:

Jüpiter burada sosyal çevreyi genişletmekle görevlidir. Arkadaşlar arasında sevilen, bilgili, göz önündeki kişidir. Kova burcunun doğasındaki toplumun iyiliğine hareket etme kişiyi kulüplere üye yapabilir ve onu rehber konumuna getirebilir. Kişi, hayatı boyunca büyük hedeflerin peşinde koşar. Gruplar, internet kullanımı sayesinde kişi gelişme ve büyüme yaşayabilir.

Jüpiter 12. Evde veya Balık Burcunda:

Balık burcunda yönetici konumundaki Jüpiter, su grubunun sezgilerini güçlendirir. Bilinçdışı ve sezgiler kişinin en fazla çalışan yönüdür. Burası anne karnıyla ilişkilendirildiği için karanlıklar, gizli ve görülmeyen yerler olarak düşünülür. Buradaki Jüpiter kişiye koruyucu bir enerji verir. Bu konuma sahip kişilerin hastanelerde, yardım kuruluşlarında, STK’larda çalışıldığı gözlemlenir. Ayrıca spiritüel konulara yetenek de verir.

Kişisel haritalarınızdaki Jüpiter yerleşimi, iş, evlilik, aile, kariyer yaşantınızda son derece önemli işaretler verir. Danışmanlık almak için buraya tıklayın.

Yazan : Işık Selin Orhuntaş