Artemis Asteroidi ve Astroloji

Artemis Asteroidi ve Astrolojide Anlamı

Artemis ve Mitoloji

Artemis, isim değiştirerek dünya mitolojisinin neredeyse tamamına bir şekilde sızmış bir tanrıçadır. Anadoludaki karşılığı Kibele, Latin yazınında Diana olan Tanrıça anahtar kelime olarak, toprak, bolluk ve bereketi anlatır. İlyada’da onun adı “ok taşıyan, ok saçan, okçu tanrıça”dır.

Artemis’in Efsaneleri ve Yapısı

Artemis’in annesi Leto kardeşi Apollon’dur. Bakire olduğu düşünülen Artemis’in güzelliği de meşhurdur. Destanlarda “en güzel” şeklinde geçer.  Ancak bu güzellik öldürücüdür. Daha önceki yazılarda da sözünü ettiğimiz gibi her tanrı/tanrıça resmedilirken yanında onunla ilişkilendirilen bir nesne ile resmedilir. Artemis için bu ok, yay ve arabadır. Artemis okçulukta hedefi on ikiden vurup öldürecek kadar oldukça başarılıdır. Tabii ki keyfi bir ölüm söz konusu değildir. “Tatlı ölüm” olarak kabul edilen okla ölümün arkasında öç veya ceza yatmaktadır. Hatta, erkeklerin ani ölümlerinden Apollon sorumlu tutulurken; kadınların ani ölümünden Artemis sorumludur. Aynı şekilde doğum esnasında ölen anneler de tanrıçanın işidir. Artemis’i farklı kılan özelliklerden bir diğeri de kardeşiyle aynı görevi yapmasıdır. Apollon ve Artemis iki kardeş okçudur. Yunan mitlerinde karşımıza böyle başka bir efsane çıkmaz.

Artemis’in Görevleri

Artemis’in görevlerini özetleyecek olursak üç ana başlık ortaya çıkıyor.

  1. Bakirelik ve Doğum : Bakireliğin kökeni bir erkek kardeşi olması ve kendi kendine verdiği evlenmeme sözünden geldiği söylenir. Ayrıca doğum ve doğumda ölüm miti de annesinin, kardeşi Apollon’u doğurmasına yardım etmesi miti ile ilişki kurulur.
  2. Ok ve yay : Kardeşi ile aynı özelliklere sahiptir. Ok atmayı ve yay kullanmayı becerir.
  3. Ay Tanrıçası: Apollon Güneş’i temsil ederken o da “Ay”ı temsil eder. Yanlışlıkla öldürdüğü sevgilisi gökyüzünün en parlak takımyıldızı Orion’dur.
  4. Hayvanların Hükümdarı: “Potnia Theron” yani “Vahşi Hayvanların Hükümdarı” Artemis’in lakaplarından biridir.

Bütün bunların dışında Efesli Artemis’i tanımak isterseniz Halikarnas Balıkçısı’nın “Asia Minör” araştırmalarına bakabilirsiniz…

#MeraklisinaAstroloji(11)

Avustralya’daki Yangın Felaketinin Astrolojik Görüntülemesi

70 metre yüksekliğindeki Alevler ve Avustralya

70 metre yüksekliğindeki alevlerden bahsedilen Avustralya yangınında, tüm kıta yaklaşık 4 aydır yangınla mücadele ediyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Şimdiye kadar 10,3 milyon hektar alanının kül olduğu belirtiliyor. Nerdeyse Almanya’nın yüz ölçümü (11,9 milyon hektar) kadar bir alanın kül olduğu bu yangın afetinde, en çok zararı da hayvanlar gördü. Verilere göre ise Avustralya 1950’den bu yana en yüksek ısınma rekorunu kırdı. WWF’ye göre şimdiye kadar 1,25 milyar hayvanın öldüğü de tahmin ediliyor.

Avustralya Oğlak Burcu ve 22° Oğlak Artemis (hayvanlar) Asteroidi  

Avustralya’nın doğum haritasına göre, Güneş’i Oğlak burcu, yükseleni Koç ve Ay’ı Boğa burcu olarak görülüyor. Ülke’nin yükselen derecesi 21° Koç ile, transit Terazi’deki Zeus (yangınlar) 1° orb ile uzun bir süredir etkileşim yapmaktadır. Yükselen burcu, ülkenin durumunu, varlığını ifade eder. Aynı zamanda Zeus ile etkileşime giren kardinaldeki Satürn & Pluton kavuşumunun ciddi etkilerini yaşamaktayız. Bu sorun sadece ülke sorunu değil, aynı zamanda Dünya’yı ilgilendiren bir konu olduğundan, ve canlılık hayvanlar açısından da düşünüldüğünde, herkesi derin üzüntüye sokan ve çaresizliği gösteren bir felaket adeta… Avustralya’nın kuruluş haritasına göre, astrolojide hayvanları anlatan Artemis de, tam kardinalde Oğlak burcunda 22°’de yer alıyor.

25° Vulcanus Yengeç ile Çözümler

Avustralya’nın doğum haritasındaki 25°Vulcanus ile, Merkür etkileşiminde, etkili çözüm yöntemleri bulunabilir. Fakat sürecin biraz daha uzun olduğunu gördüğümü belirtmeliyim. Tüm ilgili astrolojik faktörler, özellikle de Zeus vurgusunun Dünya’da eşi benzeri görülmemiş bir yangına sebep vermesi, elbette altında başka nedenleri de barındıyor olabilir.

Rekor düzeyde karbonmonoksit salımı gerçekleşti

Günümüzde komplo teorileri gerçeklerden daha fazla önem kazanır oldu. Avustralya’daki yangınlardan dolayı küresel ısınma problemi daha da ciddileşti. Çünkü rekor düzeydeki ısı artışı ve atmosfere yayılan karbonmonoksit sera etkisini hızlandıracak. Ciddi doğal afetlere sebebiyet verebilecek bu durumun en kısa zamanda sona ermesi, canlılığın, canlıların tekrar doğal yaşamda üremeleri, ağaç ve bitkilerin hızlıca yeşerip gelişmesini dileriz…