Astrolojide Pandora – Süprizler Ödüller

Tanrıların Yeryüzüne Armağanı: Pandora

Pandora’nın Hikayesi

İlk kadının yaratılış hikayesini biliriz. Yeryüzündeki ilk kadının Havva olduğunu ve  aynı zamanda her kötülüğün, her dert ve belanın yetkili kişisi sayıldığını da… Yunan efsanelerinde Pandora miti kadının yaratılışını kendi üslubunca anlatır. Çünkü, Adem ve Havva anlatısından farklı olarak Yunanlılarda kadını kötü göstermek veya kötülükten sorumlu tutmak sık rastlanan bir durum değildir.

Pandora efsanesine Hesiodos’un Tanrılar hakkında bilgi verdiği, onların hayatlarını ve günlük rutinlerini bize aktardığı hem “Theogonia” hem de “İşler ve Günler” eserlerinde karşılaşırız.

Hikaye şöyle aktarılır:

Zeus, ateşi çalma meselesinden dolayı Prometheus’a hala çok kızgındır. İntikam almak için yeryüzünden besinleri(tarımsal faaliyet için gerekli olan ekinleri) toplamış ve insanlardan saklamıştır. İntikam soğuk yenen bir yemek olduğu için bununla da yetinmeyip ardından Prometheus’a

“İapetos oğlu, sivri akıllı kişi,

seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın diye,

ama bil ki dert açtın kendi başına da:

aldığın ateşe karşılık bir bela

öyle bir bela salacağım ki insanlara,

sevmeye, okşamaya doymayacaklar bu belayı”,

diyerek yaşanacaklar hakkında adeta spoiler vermiştir.

Tanrıların babası Zeus, söz konusu “bela” için zanaatkarların tanrısı Hephaistos’u seçmiştir. Çünkü o, demircilik ile uğraşmak ve güzel şeyler yaratmak dışında silah da üretmektedir. Zeus, Hephaistos’u çağırır ve nasıl bir bela istediğini şöyle tarif eder:

“Bir parça toprak al, suyla karıştır dedi,

içine insan sesi koy, insan gücü koy,

bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara

benzesin,

Bedeni güzelim genç kızlara.

Athena, sen de ona el işlerini öğret dedi,

renk renk kumaşlar dokumasını öğret.”

Zeus’un insanlığa hediyesine bütün tanrıların parmağı dokunmuştur. Aphrodite büyüleriyle, arzularla kuşatmış, Hermeias köpek yüreği ve tilki huyu vermiş, topal tanrı Hephaistos bir kadın biçimine sokarken Athena da beline süslü kuşağı sarmıştır. Kharitler, Peitho, Horalar’dan sonra Hermes de yalanı dolanı göğsüne doldurduktan ve sesi de ekledikten sonra Zeus ona Pandora ismini takmıştır.  Pandora, “bütün tanrıların armağanı” demektir.

Bundan sonrası insanlara Olimposluların gönderdiği bir armağanla yaşama kısmıdır.

Pandora’nın Yolculuğu

Prometheus ateşi çalma olayından sonra kardeşi Epimetheus’u “tanrılardan gelebilecek herhangi bir şeyi kabul etmeme” konusunda uyarmıştır. Ancak,  Epimetheus bunu unuttuğu için Zeus’tan gelen armağanı hemen kabul etmiştir. Başına bela aldığını fark ettiğinde iş işten geçmiştir.

Epimetheus kutunun kapağını açmış ve içinden Pandora çıkmıştır. Pandora, bu kutunun içinde yalnız değildir. İçinde “umut” da vardır. Umut kutudan çıkmaya çalışırken Pandora kapağını kapatır. Çünkü Zeus böyle istemiştir!

O gün bugündür insanlar ne dertten ne de beladan kurtulabilmiştir.

Pandora’ya Dair

“Pandora’nın kutusu” söylemi bu hikayeye dayanır. Pandora’nın bela olması dışında çeşitli anlamları vardır. İlk ölümlü kadını da temsil eder. Kadın soyu mitolojik olarak Pandora ile başlar. Aynı zamanda Epimetheus ile evliliğinden sonra insan ırkı soyunun devamı için üremeye; üremek için de kadınla erkeğin birleşmesine ihtiyaç duyar.

En önemlisi yeryüzüne kötülük olarak gelirken yoldaşı umudu sonsuza dek kutunun içine hapsetmesidir.

Astrolojide Pandora Asteroidi No 55

Pandora asteroidi, 1672 günde (4,5 yıl)  Güneş etrafındaki yolculuğunu tamamlar. Mars ile Jüpiter arasındakia steroid kuşağında bulunuyur. Bir burçta yaklaşık olarak 4,6 ay kalmaktadır. Pandora’nın bulunduğu burç, ev ya da etkileşimde olduğunu faktörler ile birlikte düşünüldüğünde, ilgili konu hakkında tıpkı Uranüs gibi “sürprizli” gündemler getirebilir. Bazen ödül, bazen ise ödül gibi görünen cezaları da beraberinde getirebilir. İyilik ya da kötülük her ne ise, bir şekilde sürprizli bir biçimde ortaya çıkabilir. Ama aynı zamanda, Pandora umudun da sembolüdür.

Haritamızda Pandora’nın bulunduğu alanlarda, hayat boyu sürprizli konular karşımıza çıkabilir. Burçların konumları ve evlerin anlamlarına göre, Pandora asteroidinin yani sürprizlerin ya da ödüllerin sizi karşılayacağı alanları aşağıdan okuyarak yorumlayabilirsiniz. Örnek : Haritanızda Pandora 3.evde ve Oğlak burcunda yer alıyorsa ; aşağıdan hem 3. evi hem de 10.evi (Oğlak Burcu) nu okumalısınız.  Pandora asteroidinin Numarası 55’tir.  Haritanızı çıkarmayı ve asteroid eklemeyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Pandora Asteroidi Koç Burcunda ya da Birinci Evde (1.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Mars detaylıca incelenmelidir. Erkek arkadaşla ilgili konularda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 1. ev, çıkış kapınızdır. Evden dışarıya çıktığınızdaki bedensel görünüşünüzden tutun da karakterinizi yansıtan bir alandır. Bu alanda Yükselen (asc) burcunuz bulunur. Horoskop’un DOĞU ucu, yani doğduğunuz ana göre, UFUKTA yükselen noktadır. Kişisel noktanız olan ASC (yükselen burç), bu ev ile şekillenir. Astrolojide 1.ev, dış görünüş, karakter, istekleriniz, kıyafetiniz, duruşunuz, dışa yansıttığınız yanlarınız, biraz da maskeniz, zırhınız, nasıl görünmek istediğiniz, ya da içgüdüsel verdiğiniz görüntünüz, refleksleriniz, eylemlerinizin tarzı, mesleğiniz, kişisel tercihlerinizi anlatabilir. Başlangıçlarınızı da yükseleniniz anlatabilir. Bu eve düşen göksel faktörler, belirttiğimiz konularda, ev yöneticisine bağlı olarak etki gösterecektir. Maskülen, eril, ateş elementi, öncü, başlatıcı, ben merkezcil, ilk intiba, kırmızı renk,  başlangıç noktası, baharın başlangıcı, ilk filiz, hızlı olmak, aktiflik, spor, vücut bölgesinde baş kısmı, kazalarda baş bölgesi, salı günü, ateş, silahlar, erkek arkadaş, sevgili (erkek), eril güç, polisler, yeniliklere açık, inovatif, yenilik getiren, krizi yapan, ayrılan ya da barışan, yangın, yanardağlar, ateşli silahlar.

Pandora Asteroidi Boğa Burcunda ya da İkinci Evde (2.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Venüs detaylıca incelenmelidir. Kadın figürler, aşk hayatı, iş, sağlık ve parasal konularda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 2.ev, değerler, kazançlar, gelirler alanınızdır. 2.evde, hayatın güzel yanlarını, keyifli taraflarını yaşamak, ya da sizin için önemli gördüğünüz konuyla alakalı verdiğiniz değer duygusu, bereket enerjiniz, parasal enerjiniz, para kazanma yöntemleriniz, parayı nasıl kazanacağınızı anlarsınız. Para kazanmayla ilgili izlemeniz gereken enerji tipini de bu alanda anlarız. Yeme,  içme, keyif, zevkler, hayat kalitesini arttırmak için yapacağınız işler, emek ve çabayı da anlatabilir. Bu eve düşen göksel faktörler, belirttiğimiz konularda, ev yöneticisine bağlı olarak etki gösterecektir. Dişil, toprak elementi, sabit, sabırlı, kararlı, pratik, inatçı, değişime kapalı, hayatın güzel ve keyifli yanları, güvende olmak, stabil olmak, korumacı, sessiz ve sakin, sahip olmakla ilgili, güzel yemekler, güzel dış görünüş, kadınlar, kız arkadaşlar, sevgi, para, sağlık, vücutta boğaz bölgesi, sanat, artistik yetenekler, duygular, toprakla alakalı konular.

Pandora Asteroidi İkizler Burcunda ya da Üçüncü Evde (3.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Merkür detaylıca incelenmelidir. Çocuklarınız, arkadaşlarınız, kitap, yazı, bilgi vb konularda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 3.ev, iletişim alanınızdır. Aynı zamanda 2.evde bahsettiğimiz parayı kullanış biçiminizi de anlatır. 3.ev, hayatınızda yakınen ve nerdeyse her gün iletişime geçtiğiniz yakın kişileri anlatır. Ulaşımı da anlatır. Hayatınızda kullanacağınız ulaşım araçlarını da buradan anlayabiliriz. Aynı zamanda 3.ev kitaplar, yazılarla alakalıdır. Aldığınız eğitimler de yine 3.ev konusudur. İnternet araçları, zihinsel faaliyetleriniz, düşünme tarzınız 3.evle ilgilidir. Kardeşler de yine bu evin konusudu. Bu eve düşen göksel faktörler, belirttiğimiz konularda, ev yöneticisine bağlı olarak etki gösterecektir. İkizler burcunun yöneticisi Merkür’dür. Maskülen, eril, hava elementi, değişken, zeki, bir çok konuda fikri olan, eğlence ve bilgi odaklı, bilgiye aşırı anlam yükleme yoktur, yüzeysel bilgi,  iletişim, hava araçları, değişken durumlara uyumluluk, çok laf, vücutta kol -el -omuzları gösterir, sarı renkle ilişkilidir, yazı işleri, çocuklar, eğitim, havayla ilgili konular ( hava durumu, hava araçları, hava kalitesi), arkadaşları anlatır.

Pandora Asteroidi Yengeç Burcunda ya da Dördüncü Evde (4.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Ay detaylıca incelenmelidir. Anne hakkında ya da kendinizle ilgili (sağlık vb.)  sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 4.ev, duygularımızı, ailemizi, atalarımızı, köklerimizi ifade eder. Duygusal reflekslerimiz, anne ya da babamız, ev hayatımız, yuvamız, evimizdeki yaşantımız, dört duvar arasındaki hallerimiz, çekirdek ailemizin yapısı ve enerjisi bu evle ifade edilebilir. 4. ev biraz da doğu ve batıya göre, en dip nokta olduğundan, ışığın da en az olduğu noktadır. Dolayısıyla bu alan, bizim için adeta hayatın dibini gösterecektir. Dipteki işe yaramaz ve gereksiz bilgileri aydınlatıp, çözeceğimiz konuları da anlatır. Çekirdek ailedeki mutluluğu ya da sorunları 4.ev anlatır. Horoskopun en az “ışık” alan yeridir. Hayatın karanlık yönlerini de bize anlatabilir. Yengeç burcunun yöneticisi Ay’dır. Dolayısıyla bir kadın için kendisini ve annesini anlatan, erkek için ise aşık olduğu kadını anlatan figürdür. Feminen, dişil, su elementi, suyla ilgili konular, sıvıyla alakalı konular, öncü, başlatan, yapan, giden ya da kalan enerjidir, deniz yeşili ve gümüş rengidir, doğumu anlatır. Doğurganlık, gel gitler, duygusal durumlar, anne, annelikle alakalı konular, içsel benlik.

Pandora Asteroidi Aslan Burcunda ya da Beşinci Evde (5.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Güneş ayrıca incelenmelidir. Baba ya da eş ile alakalı sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide bahsedilen 5.ev, yani 12 dilimli pastanın 5.dilimi, Aslan burcu tarafından yönetilen bir evdir. Bu evdeki konular, ana başlıklarıyla ele alırsak, yaratıcılık, yaratım enerjisi, çocuklar, coşku, aşk, aşk hayatıdır… 5.evin en dikkat çekici konusu, ilham ve yaratımlarınızın aldığı etkilerdir. Bu evin bir haritadaki vurgusu, aynı zamanda arkadaşlarla olan ilişkileri de anlatacaktır. Ani aşklar, ani çocuk sahibi olma da bu evin konusudur. 5.ev ile, eş ya da baba ile ilgili konular da ortaya çıkabilir. Bu eve düşen göksel faktörler, belirtilen konularda ev yöneticisine bağlı olarak etki gösterecektir. Aslan burcunun yöneticisi Güneş’tir. Maskülen, eril, ateş elementi, ateşle alakalı konular, sıcaklık ve termal alanlar, yaratıcılık, baba ya da eş, sabit nitelik, güçlülük, güç seviyesi, gururluluk, vücutta kalp bölgesi, altın ve turuncu renkleri, finansal anlamda altın, Pazar günleri, otoritelik, hayatta kalmak, korumacılık, tepkisel durumlar, direnç.

Pandora Asteroidi Başak Burcunda ya da Altıncı Evde (6.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Merkür ayrıca incelenmelidir. Arkadaş, çocuklar, eğitim, yazı, iletişim vb alanlarda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 6. ev Başak burcu ile ilişkilidir. 6.evin anlamı, hizmettir. Hizmet etme şekliniz, hizmetteki sadakatiniz, dürüstlüğünüz ana başlıklardır. Günlük hayatınız, gündelik işleriniz de burayla alakaladır. Günlük iletişimleriniz, günlük yaptığınız yolculuklar, para kazandığınız alanda yani kariyeriniz için çalıştığınız zaman diliminin kalitesi, bu ev ile ilişkilendirilir. Zihinsel faaliyetiniz, düşünceleriniz, okuduğunuz kitaplar, kullandığınız ulaşım araçları bu ev ile bağlantılıdır. Günlük zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair ipuçları verir. Başak burcunun yöneticisi Merkür’dür. Feminen, dişil, toprak elementi, değişken, değişik durumlara uyum, değiştirme enerjisi, pratiklik, kurban ve feda olma gibi enerjiler, temiz hizmet algısı, mükemmeliyetçilik, analiz ve çözümler, Çarşamba günleri, gri ve lacivert renkleri, evcil hayvanlar, aşırı eleştiri.

Pandora Asteroidi Terazi Burcunda ya da Yedinci Evde (7.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Venüs ayrıca incelenmelidir. Kadın figürler, aşk ve ilişkiler, sağlık, para, hobiler konusunda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 7.ev, Terazi burcu ile ilişkilidir. Bu  evdeki ana tema, ilişkilerdir. Daha çok partner ve ortaklıklar,  ilişkilerin yürütülmesi, ortaklaşa yapılan işlerdeki enerji biçimi, eşinizle olan ilişkiniz bu evle analiz edilir. 7.ev, yükseleninizin diğer uç noktasıdır. Yani hayatınızdaki en belirgin dualite konusunun yaşanacağı yerdir. Eğer dengenizi sağlamış biriyseniz, 7.evin olumsuz etkileriniz az görürsünüz. Zıt kutupla aranızda aşırı uzaklık olmaz, empati gücünüz yüksektir. 7.ev sosyal duruş ve yükseleninizin dualitede baskın olacağı bir alandır. İki kutubu dengeye getirmeyi anlatır. Terazi burcunun yöneticisi Venüs’tür. Maskülen, eril, öncü, hava elementi, diplomasi, denge, nezaket, hak & adalet, sanatsal yetenekler, dengede kalabilmek, evlilik ve partner konuları, vücudumuzda böbrekler, finansal durumlar, çabuk sevebilen.

Pandora Asteroidi Akrep Burcunda ya da Sekizinci Evde (8.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir

Haritada Mars ve Pluto ayrıca incelenmelidir. Erkekler, eylemler vb konularda sürpriz ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 8.ev ile, Akrep teması karşımıza çıkar. Akrep’in yöneticisi Pluton’dur. Burada plutonik etkiler devrede olacaktır. Pluton ölümle yakından bağlantılıdır. Burdaki ölüm fikri, bazı durumların dönüşmesi anlamında mecazi bir anlamdır. 8.evde, genellikle parasal giderlerimiz, faturalarımız, ödemelerimiz, manevi anlamda ise, günahlarımız, hakkaniyetle aldıklarımızı geri vermemiz, borçlarımız, hakkını yediklerimizden gelebilecek durumlar, eğer kimsenin hakkına girmediysek problem yok ancak hak ve adaletin tecelli ettiği bir evdir. Diyelim ki bir hata yaptınız, bu hatanızdan duyduğunuz “pişmanlık” enerjisi, bu evin konusudur. Yaptıklarınızın karşılığını hangi tarzda alacağınız anlatır. Adli ve hukuk konuları, ölçülü olmamız gereken durumlar, sınırsızlığı gösterebileceğimiz sanatsal aktivitelerin gücü, kredi ve borçlanma vb konular bu evle ilişkilendirebiliriz. Okült konular, astroloji, kriz yönetimi, acil durumlar, 112 acil vb konular da bu eve aittir. Akrep Burcunun yöneticisi Mars ve Pluto’dur. Feminen, su elementi, sabit nitelik, dişil, tutku, bastırılmış duygular, gizem, mühendislik zekası, güç mücadeleleri, hayatın sonu, yıkımlar, dönüşümler, güçlenmeler, vücudumuzda genital bölge, Salı günleri, odaklanma kabiliyeti, tutkuyla bağlanmak, cinselliğin önemi, sabit ve stabil korunaklı yapılar inşa etmek, muhafaza etmek, savunmak.

Pandora Asteroidi Yay Burcunda ya da Dokuzuncu Evde (9.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler getirebilir

Haritada Jüpiter ayrıca incelenmelidir. Aile büyükleri, üniversite, yabancı dil, yurtdışı hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 9.ev Yay burcu ile ilişkilendirilir. 9.ev konusu ile, yurtdışı, yüksek öğrenim, felsefe, din, yabancı diller, uzun yolculuklar, akademik kariyer, akademik makaleler, araştırma enstitütleri, üniversiteler, uzak yerler vb durumlar odak noktası olur. Zihinsel büyüttüğümüz konular, hayaller, çocuklarınız varsa onların eğitimi vb konuları da 9.ev ile analiz ederiz. 9.ev ile aydınlanma konusu da ele alınır. Bilgi potansiyeliniz, entellektüel birikimleriniz, yaşlılarla olan ilişkileriniz bu evle analiz edilebilir. Yöneticisi Jüpiter’dir. Maskülen, eril, ateş elementi, değişken nitelik, değişken durumlara alışık olmak, değişikliklere uyumluluk, felsefe geliştirmek, dini konular, inanç sistemleri, yabancı dil ve yurtdışı konuları, genişlemek, çevrenin büyümesi, vücudumuzda kalça bölümüdür, iyimserlik, ani parlamalar, eğlenceli .

Pandora Asteroidi Oğlak Burcunda ya da Onuncu Evde (10.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler getirebilir

Haritada satürn ayrıca incelenmelidir. Otorite figürler konusunda sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 10.ev Oğlak burcu ile ilişkilendirilir. 10.evde, uzun vadede planladığımız hedefler, en yüksek kariyer hedefimiz, aile – iş hayatı arasındaki dengemiz, sorumluluklarımızı nasıl ele aldığımız, otorite figürlerle olan ilişkimizi anlatır. İşvereni, şirketleri de anlatabilir. Devlette olan resmi işlerimizi de gösterebilir. Onurlu duruşumuz, gururumuz bu evle ilişkilidir. Zamanı kullanma biçimimiz, zamanla aramızdaki bağlantıyı da anlatır. MC yani tepe noktası bu alanda olabileceğinden, ruhumuzun gidiş noktası, ruhumuzun aslında ait olduğu enerjiyi de anlatır. 10.ev Duygularımızla, kariyerimiz arasındaki köprüdür. Yöneticisi Satürn’dür. Feminen, dişil, toprak elementi, öncü nitelik, başlatan ve sorumluluk alan yapıdır. Otorite figürlerdir, işte otorite, aile hayatında otorite kişileri anlatır ; cumartesi günü ile ilişkilidir, zorlu durumlarda aksiyon alan kişilerdir, gözünü kırpmadan yapıyı kurtarmak için kendini risk edebilendir ; hayatı başarı ve sorumluluk alanı olarak görür. Sınırlarımızı çizdiğimiz alandır.Aşkta kutsallık ve resmiyet bekler.

Pandora Asteroidi Kova Burcunda ya da On Birinci Evde (11.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler getirebilir

Haritada Satürn ve Uranüs ayrıca incelenmelidir. Otorite figürler hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Uranüs ile etkisi çok güçlü olur. Astrolojide 11. ev Kova ile ilişkilendirilir. Bağımsız duruşumuz, canlılığımız, gruplardaki duruşumuz, hedeflerimiz, hayalgücümüz, galaktik ilişkilerimiz, teknolojiyle olan ilişkimiz, insanlığa hizmetimiz, insanlık için toplumsal görevlerimiz, topluma bakış açımız, toplumsal konulara yönelik reflekslerimiz, ilham ve hayal gücümüzün potansiyeli bu ev ile ilişkilendirilir. Planlarımız, gruplardaki aktifliğimiz bu evle analiz edilir. Yöneticisi Satürn ve Uranüs’tür. Maskülen, eril, hava elementi, sabit niteliktedir. Sabit ve stabil ilerler ancak değişim olacaksa çok güçü uranüs etkisiyle olur, yoksa genelde sabittir. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, insanlık, humanizm, insanı olduğu gibi görmek gibi felsefesi vardır ; kozmik bilinç olarak da bahsedilir. Vücudumuzda kan dolaşım sistemini anlatır. Kaval kemiği ile de ilişkilidir. Aşkta oyun, dostluk beklentisi ile seks ve cinselliğe dönüşen, ailenin büyümesinin hedeflendiği bir ilişki tipidir.

Pandora Asteroidi Balık Burcunda ya da On İkinci Evde (12.Evde) ise aşağıdaki konular hakkında sürprizli gelişmeler getirebilir

Haritada Neptün ayrıca incelenmelidir. Kayıplar, kimyasal işler, deniz ve sıvı konuları, tekne, sanatsal konular hakkında sürprizli gelişmeler ya da ödüller getirebilir. Astrolojide 12.ev bilinçaltı konularıyla ilgilidir. Balık burcu tarafından yönetilir. Bilinç ve bilinçaltı konuları ortaya çıkarmak, üst benlikle olan temas, biliçaltının hayatımızdaki yeri, theta healing, access bars gibi kişisel gelişim yöntemleri, eve kapanıp ders çalışmak, kendini izole etmek, izolasyon, hastane gibi yerlerde çalışmak, hapishane vb enerjileri anlamak, bu tip yerlerde çalışmak, gizli kalmış konuları düşünmek ve analiz etmek, ders çalışmak 12.ev ile ilgilidir. Yöneticisi Neptün’dür. Feminen, dişil, su elementi, değişken niteliktedir. Sıvıyla alakalı konuları anlatır, deniz kenarı, duygular, inanç ve dua ile ilişkilendirilir. Vücudumuzda ayakları sembolize eder. Alkol, uyuşturucu konuları, dengesiz durumlar, aşırı duygu yoğunlukları, çözülme, belirsizlikler. Aşkta fedakarlık, bir şekilde kabullenme, kendini feda etme, her şeye rağmen devam edebilme enerjisi verir.

Danışmanlık için buraya tıklayarak hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Yazarımız Işık Selin Orhuntaş’a Pandora’nın mitolojik hikayesi anlatımı için çook teşekkürler…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *