fbpx

Çin’deki Corona Virüs Salgını ve Türkiye’de Bilimsel Buluş Potansiyeli Astrolojik Görüntüleme

1.148 görüntülenme
Çin’deki Corona Virütik Salgının Astrolojik Görüntülemesi

Bugünlerde her yerden ilginç haberler geliyor. Toplu yangınlar, toplu hastalıklar, salgınlar, yangınlar.

Hepsine astrolojik açıdan yetişmek çok zor, fakat Çin için bu sabah 1 Ekim 1949 kuruluş tarihini baz alarak haritasına baktım. Yazıma yaptığı eklemeler ve astrolojik vizyonumuzu geliştirdiği için, bu astrolojik yorumları yapabilmemize katkıda olduğu için kendisine sayın Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem’e teşekkür ediyorum. (Sevilay hocanın yaptığı eklemeleri Uranyen Astroloğun notu ile görebilirsiniz.)

Sevilay Hoca’nın bize ileri uranyen öğrencilerine verdiği spesifik asteroidler arasından Bishop ve Ceres’i haritaya ekledim. (Uranyen Astroloğun notu : Asteroid Bishop (Asteroid no: 2633) Kansere neden olabilen viral DNA enfeksiyon virüsüdür. Hades Yengeç KAD Yengeç kavuşumunun olduğu bu günlerde, özellikle viral enfeksiyonlar ile oluşabilecek sağlık sorunlarının gündemde olmasının normal olduğunu bilmelisiniz.

Çin’deki Corona Virüsü Salgını

Çünkü şuan Çin’deki virütik salgının, yemeklerden bulaştığı söyleniyor.

Bu bilgilere göre astrolojik görüntüleme yaptığımızda, Bishop ile Cupido kavuşumu Çin’in 1.evinde Başak burcunda yer alıyor.

Başak burcundaki bu kavuşuma, uranyende İkizler Vulcanus eşlik ediyor. Dolayısıyla müthiş bir salgın büyüme tehlikesi zaten haritada var. (Uranyen Astroloğun notu : Başak burcunun beslenme ve diyetle ilgili olduğunu söylemeye her halde gerek yok. Öte yandan haritada Cupido ile kavuşan Vulcanus retro’da ve toplumsal anlamda bünyelerdeki güçsüzlüğü anlatır ve kişilerin hayatta kalma güdüsü olan içsel direnç enerjisini düşürür)

Çin her zaman için virütik salgınlara dikkat etmeli, Vulcanus orada konuyu çok fazla büyütüyor ve salgını yaydıkça yayıyor.

Beslenmeyle alakalı Neptün etkisi

Öte yandan, Çin’in haritasında beslenmeye alakalı olarak, Ceres, Neptün  ve Merkür ve Uranyende de Kuzey Ay Düğümüyle etkileşim söz konusu.

Dolayısıyla, “yemek” açısından bugünlerde gördüğümüz yılan, yarasa vb ne varsa yediklerine şahit olduğumuz Çin’de, Neptün etkisiyle, yediklerinde içtiklerinde sınırlama olmadığını astrolojik açıdan da görüyoruz. (Uranyen Astroloğun notu : Çin natal haritasında, Düğümler ile asteroid Ceres (beslenme) ve Asteroid Hygiea (Hijyen) kavuşumda ve öte yandan Satürn ile Asteroid Hopi (Yılanlar, çıyanlar) ile Asteroid Atropos (Kaçınılmaz son, ölüm) asteroidleriyle birlikte bu aksta Haritanın Güneş’yle birlikte orta noktadan tetikliyorlar ve bu noktaya şu anda transit Mars dokunuyor

Nataldaki Kuzey Ay Düğümü Koç’un Ceres & Neptün & Merkür noktalarında yaptığı kavuşum ile, konunun önemini bir kez daha görüyoruz. Beslenmenin etkisi, özellikle de çocuklara dikkat edilmesi, yenilen içilen şeylerden hastalıkların bulaşabileceğini bir kez daha astrolojik olarak da görmüş olduk. Satürn ile de transitte Koç noktasına, Bishop noktasının orta nokta yapmasıyla, konu tüm Dünyada duyulur hale de gelmiş oldu… Aynı noktada Hygiea asteroidinin de yer alması ki Hygiea genelde sağlığı anlatır – konuyu daha da netleştirdi. Hygiea asteroidi ile Bishop asteroidinin yakın teması, virüslere ve bağlantılı sağlığa dikkat edilmesini gösteriyor.

Hastalık / dert orta noktası

Satürn / Hades orta noktasının hastalık ve dertle bağlantılı olan akstır. Çin’in doğum haritasında da bu aksa baktığımızda, 20,5° sabitteki dereceler dikkat çekiyor. Yani Akrep, Aslan, Boğa ve Kova burçlarının 20,5° leri direkt Satürn / Hades orta noktasını veriyor. Bu noktada da haritanın 20,5° dereceleri kestiği aksta, Vertex & Antivertex göze çarpıyor. Bir şekilde yaşayacağı bu virütik durum, vatan millet sorunu haline gelerek, önlemler alması gerektiğini gösterecek.

Transitteki Hadesin, nataldaki Uranüs’e de kavuşum yaptığını görüyoruz. Önceden önlem alınması gereken bir konu olabilirdi. Çünkü Hades retroda… Dolayısıyla, Hades’in tetiklenmesiyle, koca bir 11 milyonluk şehrin karantinaya alınması haberleriyle uyanıyoruz.

Geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor akla, kimisi müstehak diyor, bir taraftan canlar acıyor, diğer yandan bünyeye sokulan her türden hayvan… Kafalar karışık maalesef.

Corona virüsünün SARS virüsü ile benzer ve türevi olması sebebiyle, SARS virüsünün çıkış tarihine göre, natal ve transit haritasındaki Bishop görünümünü yandaki haritadan görebilirsiniz. Bishop, Çin’in doğum haritasında 24° Başak’ta ve 16 Kasım 2002 Sars virüsünün ortaya çıktığı günde, Bishop’un 25° Başak’ta olduğunu görüyoruz. Yani Bishop, Çin’in haritasında, kendi konumundaymış. Ve 16 Kasım 2002’de başlangıçları anlatan Klotho ile Natal Pluto kavuşumda görünüyor. Bishop’a bu kadar dikkat etmemizin bir sebebi de, haritadaki Cupido transneptünyeni ile 1 derecelik orbla yakın temasta olmasıdır. Cupido & Bishop astrolojide 2-8 kazanç & kayıp aksı dediğimiz askta yerleşmiş bulunmaktadır. Çin’e belki biyolojik silah kullanıldı, belki gerçekten de doğadan kaynaklanan bir durum olabilir. Fakat Virüs problemi haritada bariz şekilde görünüyor.

Aynı şekilde Corona virüsünün ortaya çıktığı tarih 31 Aralık 2019’da da, transit etkilerde Bishop ve Mars’ın kavuştuğunu görüyoruz. Çin’in halkı temsil eden Ay astrolojik faktörünün Oğlak 26°’de olması, ve Ay üzerinden 2020 Aralık sonuna kadar da Satürn ve Pluto’nun kavuşması, halkın bazı baskılara, engellere maruz kalabileceğini anlatıyor.

Türkiye’ye OLASI etkileri / Türk doktorlarından buluş ihtimali

Türkiye’nin doğum haritasına göre, Corona (Korona) Virüsünden etkilenme riskine bakalım. Öncelikle,Türkiye’nin doğum haritasında, virüsleri anlatan Bishop asteroidi, 14 derece Akrep burcunda yer alıyor. 14°Akrep burcu, uranyen astrolojiye göre, kardinal derecesine çok yakındır. Kardinal derecesi 15° Koç noktasının karşısında bulunur. Koç noktası, herkes tarafından görülen olayları anlatır. Dolayısıyla, Bishop’un ülkemizde tetiklenmesi muhtemeldir. Panacea yani pansuman ve tedaviyi anlatan asteroid, Türkiye’nin haritasının 25 derece öncülerde Yengeç burcunda yer almaktadır. İşte yine, kardinal aksın öncü ucunda bir tedavi asteroidi. Türkiye, Koç noktasındaki Ay ve Hades’i ile, karşıtlık açısı yapan Bishop virüsünü, Panacea asteroidi ile, yani önlem ve tedavilerle geçirebilir. Transit Poseidon’un, Türkiye’nin Bishop asteroidine kavuşum yapması ve aksta Satürn Pluto’nun olması ile, bir kaç ihtimalden daha bahsedebiliriz. Biz, bu virüsün ülkemizdeki etkisini “sular”, denizler, yağmur, içme suyu, sıvı alımlar ile görebiliriz. Veyahut ülkemizdeki bilim adamlarından, virüsün mikroskobik açıdan görüntülenmesi ile çözüm ve tedaviler geliştirilebileceği ihtimali yüksektir. Haritanın transit ve natal görünümlerine göre, Corona (Korona) virüsünün Türkiye’ye etkileri astrolojik açıdan önemli ve dikkat edilmesi gereken düzeyde olduğunu gösteriyor. Ülkemizden bu konuyla alakalı bir buluş da gerçekleşebilir. Ülkemizde Corona (Korona) virüsüyle ilgili alınacak önlemler, hayat kurtarıcı olacaktır. Bilimsel açıdan yapılacak Corona Virüsü ile ilgili bu buluş, tüm dünyada yankılanabilinir.

Daedalus, Industria, Atlantis Asteroidleri / Türkiye tıp medikal alanda başarılar

Öte yandan, Kozmik Bilinç Okulu Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem’in İleri Uranyen derslerinden arkadaşım sevgili Aslı Şebnem Hanım’ın da hatırlattığı Daedalus, Industria ve Atlantis asteroidlerini incelemek de faydalı olur. Çünkü bu asteroidler, ülkedeki potansiyel teknoloji ve becerileri de anlatır. İndustria asteroidi, Türkiye’nin haritasında 1° Terazi burcunda, koç noktasına çok yakın konumlanmıştır. Daedalus 12 derece sabit Akrep burcunda Virüsleri anlatan Bishop asteroidiyle 2° orbla kavuşum yapmaktadır ve sabit kardinal aksa 3° orb ile çok yakındır. Atlantis asteroidi ise, öncülerde 23 ° Terazi’de, Merkür ve Satürn’le kavuşum yapmakta ve öncü kardinal aksta yer almaktadır. Dolayısıyla, doktorlarımızın Dünya çapında beceri ve yeteneklere sahip olduğunu görebiliriz.

Önemli Asteroid ve Göksel Faktörler Listesi
Korona Virüs Astrolojik Görüntüleme İçin Bakılması Gereken Asteroid ve Göksel Faktörler
Hades
Chiron
Vulcanus
Apollon
Bishop Asteroid No 2633
Panacea Asteroid No 2878
Asklepius Asteroid No 4581
Daedalus Asteroid No 1864
Koronis Asteroid No 158
Wuhan Asteroid No 3206
China Asteroid No 1125
Atlantis Asteroid No 1198
Hades / Vulcanus Orta Noktası
Satürn / Hades Orta Noktası
Bu faktörlerle kavuşan diğer gezegenlerin durumu
Kardinal, öncü ve değişken akslarda bulunan faktörler

Bu süreçte, özellikle Bishop asteroidinin, ülkemizin Hades ve Ay’ı ile kavuşup, natal Bishopuna karşıtlık açısı yapacağı zaman dilimi 10 mart civarı çok önemlidir. Koç noktasındaki Bishop’un seyri, ülkemizde Corona Virüsü ile ilgili gelişmeler ve düzenlemeler yaratacaktır. 10 Mart civarı gerçekleşebilecek etkiyi, günler öncesinden 25 Şubatta attığımız tivit ile yanda görebilirsiniz. 10 Mart’ta Sağlık Bakanlığı bu virüsle bağlantılı ciddi bir açıklama yaptı. Öte yandan Ay ve Hades’ine karşıtlık açısı yapan Bishop asteroidi ile, öncü aksa yakın Panacea & Atlantis asteroidi yerleşiminden dolayı, doğru yöntem ve tedavileri uygulamaya yönelik, medikal yeteneklerini konuşturabilecek yetenekte bir ülkedir. Ancak #Korona virüsüyle bağlantılı tüm asteroid ve önemli faktörler, astrolojide bahsedilen “önemli akslarda” yer aldığından, konunun ciddiyeti ülkemiz açısından çok yüksektir. Doktorlarımızın başarı ve yeteneklerini gösterebilecekleri bir zaman dilimindeyiz. Ayrıca, Çin’in haritasındaki gibi virüsün hızla yayılmasını anlatan Vulcanus etkileşimi, ülkemizin haritasında yok. Ne Apollonla ne de Vulcanus ile, herhangi bir hızla yayılma ve çoğalma etkisini ben astrolojik olarak göremedim. Medikal başarı yüksek ihtimal. Hades ve Astraea’nın ülke yönetimini anlatan faktörlere yaptığı açılardan, yanlış kriz yönetimleri, önemli noktaları “görememe” gibi etkiler devrede olabilir. Tedbirli olmak çok şeyi değiştirir.

Güncel Durum

Güncel astrolojik görünümlere baktığımızda, Görüntülemede dikkat ettiklerimiz : Transit Atlantis ile Koronis değişken 15°’de kavuşuyor. Ülkemizin natal Mars’ı ile karşıtlık açısında olacak. Daedalus o esnada, sabit eksende Koç noktasında yer alıyor. Ülkemizin Hades ve Ay’ı ile etkileşimde…

23 Mart 2020 civarında ülkemizde salgına karşı geliştirilen, aşı, teknik, buluş ile ilgili güzel gelişmeler bekliyoruz.

 

 

“Uranyen Astroloğun notu : Bireysel olarak yaptığınız çalışmalar ile kolektife yapacağınız geniş çaplı katkılarınızı düşündükçe ve kulağı geçecek boynuz potansiyellerinizi gördükçe çok mutlu oluyorum. Geleceğin uranyen astrolog’larından her zaman daha güzellerini bekliyorum. Eline ve bilgine sağlık, aynen devam sevgili ileri uranyen öğrencim…❤️ Kolektife sevgiyle bilgi ve şifa olsun.
Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem
Kozmik Bilinç Okulu”

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Diğer Astroloji Yazıları

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
0
Would love your thoughts, please comment.x