Astrolojide Hermes

HERMES

Roma mitolojisinde “Merkür” olarak tanıdığımız Hermes, Yunan mitolojisinde karşımıza hırsızların ve tüccarların tanrısı olarak çıkar. Ayrıca Merkür güneş sisteminde Güneş’e en yakın gezegendir.

Hermes ve Efsaneleri

Hermes, titanlar soyundandır. Annesi yağmur perisi Maia, babası da Zeus’tur. Doğuşuna dair bilinen efsanelerden biri de doğar doğmaz sarıldığı kundağını çözüp olağanüstü yeteneklerini sergilemesidir. Daha bebekken beşiğinde durmaz ve akla gelmeyecek işler peşinde koşar. Buna mağaranın önünde gördüğü kaplumbağadan gitar yapmak da dahildir. Hatta kutsal inekleri kaçırma anlatısında Apollon’nun gazabından son dakika Pan kavalı (bazı kaynaklarda Lir) icadıyla kurtulur. Hatta bu icat karşısında sihirli bir değnekle ödüllendirilir. Çünkü Apollon sanat ve müzik tanrısıdır. Bu oldukça karlı anlaşma sonucunda abi Apollon kardeşi Hermes’i boş göndermez. İşte Hermes’in talihi burada döner. Artık o, habercilerin ve hırsızların tanrısıdır. Zeus da çocukları arasındaki en kurnazını kendine ulak olarak seçer. Bundan sonra tanrılar ve insanlar arasındaki iletişim Hermes ile sağlanacaktır. Ayrıca ölülerin ruhlarını Hades’e götürmek de onun görevlerinden biridir.

Tüccarlar, yolcular, çobanlar

Hermes’in yetenekleri sadece hırsızlık ve habercilik değildi. Tüccarlar, yolcular ve çobanlar da ondan sorumluydu. Özellikle yollara konulan Hermes büstleri yolcuları korur, rehberlik ederdi. Haberci tanrıyı farklı kılan şeyler arasında hız ve rüzgar etmenleri de var. Efsanelerde “rüzgardan hızlı yol aldığı” yazar. O kadar hızlı koşar ki onu kimse yakalayamaz. Çünkü ayağındaki sandaletlerinde ve kafasındaki şapkada kanatlar bulunur. Hatta yolculuk ve ticaretle ilişkisinde de başarılı olmasının sebebi bu rüzgardan hızlı olmasıdır. Yunan uygarlığında ticaret deniz ağırlıklı ilerlediği için gemiler önemli bir yer tutar. Hermes de gemilerin yelkenlerine üfleyerek onların daha hızlı yol olmalarını sağlar. Yani Zeus’un oğlu olduğu her halinden belli olan bu tanrının işi sadece üçkağıtçılıkla sınırlı değil.Hermes AstrolojiHermes’in sadakatin annesi Penolepe ile gizlice seviştiği de efsaneler arasındadır. Kocasının öldüğüne asla inanmayan bir kadın Hermes’e gönlünü kaptırır mı, orası bilinmez. 🙂

Simgesi

Resim ve minyatürlerde Hermes’i hemen tanımak için kanat sembolünü bulmak yeterli. Belki kanatları olan bir sandalet veya kanatları olan bir şapka. Çoğu zaman sadece kanat bile iş görür.

Astrolojideki Yeri

Asteroid numarası Hermes’in 69230’dur.  Haritanıza eklediğinizde, özellikle ticaret, iletişim, pratiklik ile alakalı enerjileri anlatacaktır. Bir burçta yaklaşık 2 ay seyahat etmektedir.

Şuanda Oğlak burcunda ve kardinal dereceye yaklaşmaktadır. Dolayısıyla Oğlak burçları için verimli zamanlardır diyebiliriz.

  • Haritanıza Hermes asteroidi nasıl eklenir sorusu için linkten (buraya tıklayın) şekiller yardımıyla öğrenebilirsiniz.

Hermes, Dünya etrafında zararlı yakınlığa gelebilecek, tehlikeli asteroidler sınıfındadır. Dünya’ya çarpma riski bulunan “hazardous” asteroidlerle ilgili buradan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz

Astrolojide Merkür ve Mitolojideki Yeri

Astrolojide Merkür ve Mitolojik Hikayesi

“Merkür retrosu kapıda”, “Merkür durağan pozisyonda”, “Merkür retrosunda yeni işe başlanmaz” diye diye bize illallah ettiren Merkür kimdir? Ne yapmak istemektedir? Biraz üzerine konuşalım.

Astrolojide Gezegenlerin Önemi

Astrolojide gezegenler olayların oluş sebeplerini yorumlamadaki ilk göstergelerdir. Gezegenler, evler içinde yer alan burçların enerjilerini açığa çıkartmaya yardım eder. Onların sorumluluklarını “nasıl” ortaya koyacaklarını belirtirler.

Merkür de geldiği eve ve burca bağlı olarak bu kombinasyonun “nasıl” çalışacağını gösterir.

Mitolojide Merkür

Mitolojide Merkür’ü hırsızların tanrısı Hermes temsil eder. Ayaklarında kanatları vardır. Hızlıdır. Elinden her iş gelir. Bir kaplumbağanın kabuğunu oyup ondan gitar yapması Apollon’un dikkatini çeker. Olympos Dağı’nın en renkli kişilerinden biri olan Hermes, tanrıların ve özellikle Zeus’un habercisidir. Ölülerin ruhlarını Hades’e taşıdığı için “ruhlar kılavuzu” adı verilir. Tüccarların ve çobanların koruyucusu olarak da efsanelerde sık sık karşımıza çıkar.

Hermes’in diğer marifetlerini Azra Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü olmak üzere çoğu mitoloji kitabından öğrenebilirsiniz. Ama yukarıya sığan en önemli özellikleri bizim Merkür’ün anahtar kelimelerini anlamamıza yardımcı olur.

“Kılavuz” Gezegen Merkür

Hermes haberci ve kılavuz tanrıydı. Zeus’un haberlerini tanrılara ve insanlara dağıtması bakımından haberci; Hades’e ruh teslim etmesi bakımından da kılavuz tanrıydı. Bu iki anahtar kelimeden yola çıkarak Merkür’ün astrolojide neler ifade ettiğini az çok anlayabiliriz.

Merkür en basit tanımıyla iletişim gezegenidir. Sorumluluk alanı iletişimdir. Konuşma hızımız, kendimizi ifade etme biçimimiz, kullandığımız sözcükler, zekâmız, algılama ve öğrenme yeteneğimiz kısacası zihnimizle ilgili her şey ondan sorulur. Merkür yüzeysel bilgilerle ilgilenir. Merak onu en iyi açıklayan kelimedir.

Ne kadar anladık? Anladıklarımızın ne kadarını aldık ve uyguladık? İfadeler ve sözcükler arasında bağlantı kurabildik mi? Anlamsız şeyleri bir bütün haline getirebildik mi? Merkür yerleşimleri bu soruların cevaplarını verir. Haritada aldıkları açıya da bağlı olarak kendine en yakın olan gezegenin özelliklerini alır. Güneş ışıkları altında parlayacağı gibi ay ışıklarıyla yanıltabilir.

Arketip olarak, yazarları, bankacıları, öğretmenleri, hukukçuları ve avukatları, hırsızları, din görevlilerini, parayla ilişkimizi, gazetecileri ve reklamcıları temsil eder.

Merkür Çalışma Performansı

Doğal evi iletişim, zihin ve ilköğrenimi anlatan 3. evdir. Başak ve İkizler burcunu yöneten Merkür, başakta yücelir. Yay ve balıkta zarar görür. Peki yücelmesi ve zarar görmesi ne anlama gelir?

Gezegenler yönetici konumunda bulunduğu burçta güçlü çalışır. Ancak yüceldiği burçlarda daha iyi çalışır ve etkilerini daha iyi gösterir. Kaba tabirle performansı iki katına çıkar, elinden geleni ardına koymaz. Zarar görmesi de kendini rahat hissedemediği için iyi çalışamaması anlamına gelir.

Bu bilgiler ışığında Merkür’ün performansına tekrar bakalım. İkizler ve Başak burcunda çok iyi çalışan zihin, iletişim hüneri, çabuk kavrama ve öğrenme, verilen bilgiler arasında hızlıca bağ kurma gibi etkiler verir. Balık ve Yay’da zarar gören Merkür de bunların tam tersine, anlama ve kavramada zorluk, unutkanlık, öğrenme zorluğu vb. şeklinde çalışır.

Retro Merkür

Doğum haritanızda Merkür Retro ise, doğduğunuz zaman gökyüzünde Merkür geri harekette demektir. Doğum haritasında Merkür Retro (Rx) olan bir kişi zihinsel faaliyetlerini içe yöne yöneltir. Kendini ifade etmekte zorlanır. İletişim kurmaktan çekinebilir, kolay iletişim kuramaz. Öğrenme sitilinde sindirerek öğrenme yer alır.

Medikal Astrolojide Merkür

Sağlık astrolojisi alanında, sinir sistemi, konuşma yeteneği, solunum organları Merkür’ün sorumluluk alanındadır. Medikal astrolojide Merkür bunları ifade eder.

Özetle:

Doğum haritanızda Merkür’ün bulunduğu burç konumu itibariyle “Nasıl iletişim kurarım?”, “Nasıl algılarım?” “Zihinsel faaliyetlerim nasıl gerçekleşir?”; ev konumu itibariyle de “Aklımı ve merakımı nereye çekeceğim?”, “Öğrenmemi hangi alanlarda sürdüreceğim/ sürdürmeliyim” gibi sorulara yanıt verir.

Kaynakça & Daha Fazlası

  • Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1996
  • Barış İlhan, Astroloji Dersleri – İlhan Yayınevi , 2004
  • Güfran Erkılıç, Pratik Astroloji – Yenici Kitabevi, 1996
  • Öner Döşer – Astrolojide Temel Kavramlar, AstroArt Astroloji Okulu Yayınları, 2016
  • Suzel Fuzeau-Braesch – Astroloji , İletişim Yayınları Cep Üniversitesi Serisi , 1991

Yazan : Işık Selin Orhuntaş

Editör : Nilay Ağaçkesen

Doğum haritanızda Merkür yerleşimi, iletişim konuları, para kazanma yolları, çocuklarınızın durumu, zihinsel vb. süreçlerinizle alakalı astrolojiden faydalanmak isterseniz, websitemizden bu konu hakkında sizin kişisel haritanıza özel tek soru danışmanlığı buraya tıklayarak alabilirsiniz.